หุ้น SET100

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ยังตามแกะตามแงะงบปี 63 ของเหล่าบรรดาหุ้นท๊อป 100 ของประเทศไทย ซึ่งพบว่า ใน SET100 นั้น มีหุ้น 13 ตัว ที่ผลประกอบการ รายได้หดหาย แถมขาดทุน มากน้อยต่างกันไป ดั๊นเลยนำมาจัดอันดับจากขาดทุนมากสุดไปหาน้อยสุดนะคะ (ข้อมูลตัวเลขมาจาก settrade)

1.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ขาดทุน -502.48%

ปี 63 ขาดทุน -6,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,698 ล้านบาท หรือ -502.48% (ปี62 กำไร 1,731 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 192,162 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 137,731 ล้านบาท ลดลง 54,431 ล้านบาท หรือ -28.32%

2.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) ขาดทุน -423.93%

ปี 63 ขาดทุน -6,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4977 ล้านบาท หรือ -423.93% (ปี 62 ขาดทุน -1,174 ล้านบาท)

รายได้ปี 62 มูลค่า 243,632 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 176,337 ล้านบาท ลดลง 67,295 ล้านบาท หรือ -27.62%

3.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) ขาดทุน -300.12%

ปี 63 ขาดทุน -21,407 ล้านบาท ลดลง 32,104 ล้านบาท หรือ -300.12% (ปี 62 กำไร 10,697 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 129,889 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 58,695 ล้านบาท ลดลง 71,194 ล้านบาท หรือ -54.81%

4.AWC (บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป) ขาดทุน -278.46%

ปี 63 ขาดทุน -1,881 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2,935 ล้านบาท หรือ -278.46% (ปี 62 กำไร 1,054 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 11,522 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 6,136 ล้านบาท ลดลง 5,386 ล้านบาท หรือ -46.75%

5.CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) ขาดทุน -259.11%

ปี 63 ขาดทุน -2,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,519 ล้านบาท หรือ -259.11% (ปี 62 กำไร 1,744 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 21,320 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 13,279 ล้านบาท ลดลง 8,041 ล้านบาท หรือ -37.71%

6.BANPU (บมจ.บ้านปู) ขาดทุน -223.55%

ปี 63 ขาดทุน -1,786 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,234 ล้านบาท หรือ -223.55% (ปี 62 ขาดทุน -552 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 97,528 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 80,422 ล้านบาท ลดลง 17,106 ล้านบาท หรือ -17.54%

7.ESSO (บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)) ขาดทุน -158.11%

ปี 63 ขาดทุน -7,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,846 ล้านบาท หรือ -158.11% (ปี 62 ขาดทุน -3,065 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 169,810 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 127,023 ล้านบาท ลดลง 42,787 ล้านบาท หรือ -25.20%

8.TOP (บมจ.ไทยออยล์) ขาดทุน -152.60%

ปี 63 ขาดทุน -3,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,577 ล้านบาท หรือ -152.60% (ปี 62 กำไร 6,276 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 369,503 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 259,179ล้านบาท ลดลง 110,324 ล้านบาท หรือ -29.86%

9.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ขาดทุน -146.92%

งบล่าสุด 3M/2564 ตั้งแต่ 01/10/63 -31/12/63 ขาดทุน -3,441ล้านบาท เทียบกับ 3M/2563 ตั้งแต่01/10/62 -31/12/62 กำไร 7,334 ล้านบาทขาดทุน เพิ่มขึ้น 10,775 ล้านบาท หรือ -146.92%

ส่วนรายได้ล่าสุด 3M/2563 อยู่ที่ 17,116 ล้านบาท ขณะที่ 3M/2564 อยู่ที่ 2,740 ล้านบาทลดลง 14,376 ล้านบาท หรือ -83.99%

10.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) ขาดทุน -145.04%

ปี 63 ขาดทุน -527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,697 ล้านบาท หรือ -145.04% (ปี 62 กำไร 1,170 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 11,141 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 4,676 ล้านบาท ลดลง 6,465 ล้านบาท หรือ -58.03%

11.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) ขาดทุน -143.02%

ปี 63 ขาดทุน -3,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,389 ล้านบาท หรือ -143.02% (ปี 62 กำไร 7,264 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 34,839 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 19,204 ล้านบาท ลดล 15,635 ล้านบาท หรือ -44.88%

12.SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) ขาดทุน -113.82%

ปี 63 ขาดทุน -6,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,196 ล้านบาท หรือ -113.82% (ปี 62 ขาดทุน -2,808 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 170,100 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 130,697 ล้านบาท ลดลง 39,403 ล้านบาท หรือ -23.16%

13.BEC (บมจ. บีอีซี เวิลด์) ขาดทุน -46.09%

ปี 63 ขาดทุน -214 ล้านบาท ลดลง 183 ล้านบาท หรือ -46.09% (ปี 62 ขาดทุน -397 ล้านบาท)

รายได้ ปี 62 มูลค่า 8,779 ล้านบาท ปี 63 มูลค่า 5,945 ล้านบาท ลดลง 2,834 ล้านบาท หรือ -32.28%

อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้ แม้งบจะไม่สดใส แต่ราคากลับดีดขึ้นมาได้ เพราะอานิสงส์ของวัคซีนโควิด-19 การเตรียมเปิดประเทศ และการอัดฉีดกระตุ้นของภาครัฐ วันนี้ไปล่ะค่ะ…บ๊ายย

Facebook Comments