มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเช็คความฟิตของหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ว่า ยังเปรี๊ยะอยู่ไหม โดยจัดมา 10 อันดับพี่เบิ้มในกลุ่ม (ตามมาร์เกตแคป) โดยกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยของตัวเลขสำคัญดังนี้ค่ะ P/E (อัตราส่วนราคาต่อกำไร) 61.79 เท่า , P/BV (อัตราส่วนราคาต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) 1.85 เท่า และ D/E (อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน) 1.12 เท่า

1.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) มาร์เกตแคป 971,427.60 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 64.25บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 67.25 บาท ราคาปรับเพิ่ม 3.00 บาท หรือ 4.66 %

AOT ค่า P/E 37.51 , P/BV 6.42 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 0.25 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE สูงที่สุดในหมวดคือ 18.68% (ยิ่งสูงยิ่งดี) สำหรับ EPS 1.8 เท่า สูงเป็นที่ 2 ของกลุ่ม

2.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) มาร์เกตแคป 169,663.50 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 9.70บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 11.00 บาท ราคาปรับลดลง 1.30 บาท หรือ -11.81%

BEM ค่า P/E 31.75 , P/BV 4.79 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 1.91 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE 16.01% (ยิ่งสูงยิ่งดี) สูงเป็นที่ 2ในหมวด

3.BTS (บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) มาร์เกตแคป 136,783.91 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 9.55 บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 11.40 บาท ราคาปรับเพิ่ม 1.85 บาท หรือ 19.37%

ค่า P/E 28.76 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย , P/BV 3.36 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 2.06 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE 11.59% ลำดับที่ 6 ในหมวด(ยิ่งสูงยิ่งดี)

4.BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มาร์เกตแคป 23,520.00 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 11.60 บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 11.00 บาท ราคาปรับลดลง 0.60 บาท หรือ -5.17%

ค่า P/E 93.39 สูงกว่าค่าเฉลี่ย , P/BV 0.76 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 1.02 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE 0.84 % (ยิ่งสูงยิ่งดี) ลำดับที่ 13 ในหมวด

5.THAI (บมจ.การบินไทย) มาร์เกตแคป 25,538.43 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 12.10 บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 9.50 บาท ราคาปรับลดลง 2.6 บาท หรือ -21.48%

ค่า P/E -N/A , P/BV 1.20 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 12.21 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE – 44.51% ลำดับที่19 ในหมวด(ยิ่งสูงยิ่งดี) รองบ๊วยเลยค่ะ

6.AAV (บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น) มาร์เกตแคป 19,400.00 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 4.20 บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 4.04 บาท ราคาปรับลดลง 0.16 บาท หรือ -3.80%

ค่า P/E -N/A , P/BV 0.93 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 1.57 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE -1.99 % (ยิ่งสูงยิ่งดี) ลำดับที่ 14 ในหมวด

7.PRM (บมจ. พริมา มารีน) มาร์เกตแคป 17,000.00 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 5.15 บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 6.10 บาท ราคาปรับเพิ่ม 0.95 บาท หรือ 18.44 %

ค่า P/E 20.85 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย , P/BV 2.43 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 0.67 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE 12.16 % (ยิ่งสูงยิ่งดี) ลำดับที่ 5 ในหมวด

8. PSL (บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง) มาร์เกตแคป 11,304.87 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 8.65 บาท ล่าสุด (17พ.ค.) ปิดที่ 6.95 บาท ราคาปรับลดลง 1.70 บาท หรือ -19.65%

ค่าP/E 40.99 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย , P/BV 0.88 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 1.18 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE 2.18 % (ยิ่งสูงยิ่งดี) ลำดับที่ 12 ในหมวด

9.TTA (บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์) มาร์เกตแคป 9,039.42 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 5.20 บาท ล่าสุด (17พ.ค.62) ปิดที่ 4.90 บาท ราคาปรับลดลง 0.30 บาท หรือ -5.76%

ค่าP/E 42.87 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย , P/BV 0.46 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 0.64 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE 1.07 % (ยิ่งสูงยิ่งดี) ลำดับที่ 13 ในหมวด

10.JWD (บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์) มาร์เกตแคป 8,262.00 ล้านบาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 7.00 บาท ล่าสุด (17 พ.ค.62) ปิดที่ 7.60 บาท ราคาปรับเพิ่ม 0.60 บาท หรือ 8.57%

ค่า P/E 26.39 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย , P/BV 2.51 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ส่วนค่า D/E 1.12 เท่ากับค่าเฉลี่ย (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ขณะที่ ROE 9.86% (ยิ่งสูงยิ่งดี) ลำดับที่ 9 ในหมวด

โดยสรุปใน 10 ตัวนี้ ราคาดีดสุดคือ BTS ปรับเพิ่ม 19.37% ตั้งแต่ต้นปี 61 ,ค่า P/E ดีที่สุดคือ PRM 20.85 , P/BV ดีที่สุดคือ TTA 0.46 , D/E ดีที่สุดคือ TTA 0.64 , ROE ดีที่สุดคือ AOT 18.68%

ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ นั้น มีหลายตัวที่ถือเป็นหุ้นมหาชนที่ฮอตฮิต ฉะนั้นเวลาจะลงทุนต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ให้รอบด้านนะคะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments