วายุภักษ์หนึ่ง

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอัพเดตพอร์ตหุ้นของ “กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง” กันนะคะ ทั้งนี้ กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง นั้น เดิมคือ กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 จากนั้นกองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ “กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง” ชื่อย่อ “YAYU1”

และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง นั้นบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะแบ่งการถือหุ้นแต่ละตัวเท่า ๆ กันเลยค่ะ

ในปัจจุันกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง เข้าไปถือหุ้นเกิน 0.5% ทั้งสิ้น 18 หลักทรัพย์ (เรียงลำดับตามมูลค่าเงินที่เข้าไปลงทุนนะคะ)

1.PTT (บมจ.ปตท.) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 6.08% (อันดับ 2) มูลค่าประมาณ 5.3 หมื่นล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 44.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 32.50 บาท ลดลง 11.50 บาท หรือ -26.13%

2.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 11.56% (อันดับ 2) มูลค่าประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 122.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 65.50 บาท ลดลง 56.50 บาท หรือ -46.3%

3.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 5.11% (อันดับ 5) มูลค่าประมาณ 4 พันล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 1.68 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 0.85 บาท ลดลง 0.83 บาท หรือ -49.40%

4.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 2.19% (อันดับ 5) มูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 16.40 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 8.75 บาท ลดลง 7.65 บาท หรือ -46.64%

5.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 7.33% (อันดับ 3) มูลค่าประมาณ 1.4 พันล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 28.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 15.00 บาท ลดลง 13.00 บาท หรือ -46.42%

6.ESSO (บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 4.85% (อันดับ 2) มูลค่าประมาณ 1 พันล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 8.65 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 6.30 บาท ลดลง 2.35บาท หรือ -27.16%

7.IVL (บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.61% (อันดับ 9) มูลค่าประมาณ 760 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 35.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 23.70 บาท ลดลง 11.30 บาท หรือ -32.28%

8.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.67% (อันดับ 11) มูลค่าประมาณ 586 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 328.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 169.50 บาท ลดลง 158.50 บาท หรือ -48.32%

9.THAI (บมจ.การบินไทย) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 8.54% (อันดับ 2) มูลค่าประมาณ 540 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 6.85 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 2.94 บาท ลดลง 3.91บาท หรือ -57.08%

10.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.65% (อันดับ 9) มูลค่าประมาณ 442 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 68.75 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 47.75 บาท ลดลง 21.00 บาท หรือ -30.54%

11.BKI (บมจ.กรุงเทพประกันภัย) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 1.49% (อันดับ 14) มูลค่าประมาณ 432 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 295.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 273.00 บาท ลดลง 22.00 บาท หรือ -7.45%

12.SCCC (บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.98% (อันดับ 5) มูลค่าประมาณ 344 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 190.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 123.50 บาท ลดลง 66.50บาท หรือ -35.00%

13.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.55% (อันดับ 24) มูลค่าประมาณ 187 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 34.50 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 46.00 บาท เพิ่้มขึ้น 11.50 บาท หรือ 33.33%

14.SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.78% (อันดับ 7) มูลค่าประมาณ 172 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 10.70 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 5.50 บาท ลดลง 5.20 บาท หรือ -48.59%

15.CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.54% (อันดับ 55) มูลค่าประมาณ 149 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 25.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 20.20 บาท ลดลง 4.80 บาท หรือ -19.20%

16.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 1.19% (อันดับ 14) มูลค่าประมาณ 136 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 25.25 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 13.00 บาท ลดลง 12.25 บาท หรือ -48.51%

17.AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 0.83% (อันดับ13) มูลค่าประมาณ 105 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 20.10 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 11.70 บาท ลดลง 8.40 บาท หรือ -41.79%

18.KWC (บมจ.กรุงเทพโสภณ) กองทุนรวมวายุภักษ์ถือ 4.18% (อันดับ 4) มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท

ผลตอบแทนราคาเทียบจากปลายปี 62 ปิดที่ 308.00 บาท ณ วันที่ 4 พ.ย.63 ราคา 273.00 บาท ลดลง 35.00 บาท หรือ -11.36%

อย่างไรก็ตามใน 18 หลักทรัพย์ มีเพียง HANA ตัวเดียวที่ผลตอบแทนราคาเป็นบวก นอกนั้นเป็นลบ และมีบางตัวที่ กองทุนวายุภักษ์เพิ่งเข้าช้อนเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments