ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปสอดส่องพอร์ตของเศรษฐีหุ้นอันดับ 2 ประจำปี 2562 นั้นคือ “นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ หมอเสริฐ” เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งเป็นการจัดดันดับของวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย โดยวัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศที่ถือหุ้นสัดส่วน 0.5% ขึ้นไป ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยปี 2562 “หมอเสริฐ” ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 66,110.64 ล้านบาท

และขณะนี้ พ.ย. 2563 “หมอเสริฐ” ถือเป็นเศรษฐีหุ้นอันดับ 2 เหมือนเดิม ครองหุ้นมูลค่ารวม 47,290.56 ล้านบาท ลดลง 18,820.08 ล้านบาท

หมอเสริฐ ถือหุ้น 4 ตัว ประกอบด้วย

1.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มูลค่าประมาณ 45,825,630,972 บาท (อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD -30.38%)

หมอเสริฐถืออันดับ 1 จำนวน 15.76% (ก.ย.2561 ถือ 18.47% , ก.ย.2562 ถือ 16.66% มี.ค.2563 ถือ 16.08%)

2.BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มูลค่าประมาณ 1,242,498,400 บาท (อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD -24.46%)

หมอเสริฐถืออันดับ 3 จำนวน 11.38% (มี.ค.2561 ถือ 10.61% , มี.ค.62 ถือ 10.84%)

(ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 คือ ลูกชาย-พุฒิพงศ์ 24.92% อันดับ 2 ลูกสาว-อาริญา 11.59%)

3.SPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย) มูลค่าประมาณ 132,859,440 บาท (อัตราผลตอบแทนจากราคาYTD -49.35%)

-หมอเสริฐถืออันดับ 9 จำนวน1.21% (ส.ค.2561 ถือ 1.21% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 คือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30.03% อันดับ 2 คือธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 10.00%

4.NTV (บมจ.กรงพยาบาลนนทเวช) มูลค่าประมาณ 89,572,575 บาท (อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD -18.37%)

หมอเสริฐถืออันดับ 6 จำนวน1.37% (มี.ค.2561 ถือ 0.79%, มี.ค.2562 ถือ 1.37%)

(ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 คือ น.ส.ประพิชญา พรมมาส 45.93% อันดับ 2 คือ นายภาโณตม์ พรมมาส 7.14%)

และถ้ารวมมูลค่าหุ้นของตระกูล ปราสาททองโอสถ อยู่ที่ 62,564,338,420 บาท

แบ่งเป็น

1.นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 47,290,561,387 บาท
2.นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 2,794,292,080 บาท
3.นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 1,265,892,680 บาท
4.น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 10,810,369,193 บาท
5.น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ 403,223,080 บาท

และถ้าเทียบกับ ในอดีต เฉพาะพอร์ตหมอเสริฐ

  • ปี 2562 มูลค่า 66,110.64 ล้านบาท
  • ปี 2561 มูลค่า 77,129.32 ล้านบาท
  • ปี 2560 มูลค่า 63,527.30 ล้านบาท
  • ปี 2559 มูลค่า 67,244.71 ล้านบาท
  • ปี 2558 มูลค่า 62,365.18 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเกือบ 10 ปี ที่ผ่ามมา “หมอเสริฐ” ยังคงเป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าพอร์ตติด 10 อันดับสูงสุดต่อเนื่อง และน่าจะเป็นไปเช่นนี้อีกนาน วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments