พอร์ตประกันสังคม

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เคยเม้าเรื่อง 10 หุ้นตัวใหญ่ สุดใน พอร์ต “สำนักงานประกันสังคม” ไปแล้วนะคะ แต่เพื่อนๆ ทราบไหมว่า องค์กร มหึมาเช่นนี้ ลงทุนหุ้นในหมวดอุตสหกรรมไหนมากสุดค่ะ??…เฉลย คือในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค นั่นเองค่ะ โดยเข้าไปถือหุ้นทั้งหมดในหมวดนี้ 12 ตัว มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค้าาาา

1.PTT(บมจ. ปตท.) มาร์เกตแคป 1,406,727.57 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 6 (409,174,100 หุ้น 1.43%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 46.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 49.25บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 3.25 บาท

2.BCP (บมจ. บางจาก) มาร์เกตแคป 46,126.93 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 1 (202,417,697 หุ้น 14.70%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่31.75 บาท ล่าสุดปิดที่ 32.75 บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 1.00 บาท

3.PTTEP (บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) มาร์เกตแคป 531,978.04 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 6(39,992,477 หุ้น 1.01%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 113.50 บาท ล่าสุดปิดที่ 135.00 บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 21.5 บาท

4.EGCO (บมจ. ผลิตไฟฟ้า) มาร์เกตแคป 155,307.18 ล้านบาท ทาง “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 5 (12,529,500 หุ้น 2.38%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 248.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 296.00 บาท (25 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 48 บาท

5.GLOW (บมจ.โกลว์) มาร์เกตแคป 133,486.43 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 5 (31,408,000 หุ้น 2.15%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 89.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 91.25 บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 2.25 บาท

6.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป-เดิมชื่อ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง) มาร์เกตแคป 89,537.50 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 4 (48,475,300 หุ้น 3.34%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 50.75 บาท ล่าสุดปิดที่ 61.50 บาท (25 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 10.75 บาท

7.TOP (บมจ.ไทยออยล์) มาร์เกตแคป 148,922.03 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 5 (33,528,000 หุ้น 1.64%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 66.25 บาท ล่าสุดปิดที่ 70.00 บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 3.75 บาท

8.IRPC (บมจ. ไออาร์พีซี) มาร์เกตแคป 116,476.19 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 3 (360,851,700 หุ้น 1.77%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 5.75 บาท ล่าสุดปิดที่5.60 บาท (25 เม.ย.62) ราคาขยับลง 0.15 บาท

9.BANPU (บมจ.บ้านปู) มาร์เกตแคป 84,655.58 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 5 (116,854,400 หุ้น 2.26%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 14.80บาท ล่าสุดปิดที่ 16.40 บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 1.60 บาท

10.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) มาร์เกตแคป 91,770.92 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 6 (24,970,400 หุ้น 1.67%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 58.50 บาท ล่าสุดปิดที่ 59.75 บาท (26 เม.ย.62)ราคาขยับขึ้น 1.25 บาท

11.BCPG( บมจ.บีซีพีจี ) มาร์เกตแคป 35,746.18 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 2 (37,320,289 หุ้น 1.87%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 15.20 บาท ล่าสุดปิดที่ 17.80 บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 2.60 บาท

12.BRRGIF (กองทุนรวมโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์) มาร์เกตแคป 3,535.00 ล้านบาท “ประกันสังคม” ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 4 (24,800,600 หุ้น 7.09%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 9.90 บาท ล่าสุดปิดที่ 10.10 บาท (26 เม.ย.62) ราคาขยับขึ้น 0.20 บาท

สรุปในปี 62 นี้ 12 ตัว กลุ่มพลังงานที่ “ประกันสังคม” เข้าไปลงทุนนั้น ราคาขยับขึ้นทุกตัว ยกเว้น IRPC ย่อเล็กๆ เท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ “ประกันสังคม” ยัง กระจายลงทุนในหมวดขนส่ง-โลจิสติกส์ 5 ตัว ,เทคโนโลยีฯ 4 ตัว, พาณิชย์ 4 ตัว , อาหาร-เครื่องดื่ม 4 ตัว, การเงิน 4 ตัว และการแพทย์ 3 ตัว…วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments