มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูพี่บิ๊กกลุ่ม หุ้นโรงพยาบาล กันนะคะ…สรุปตัวเลขสำคัญให้เลย รายละเอียดอ่านบรรทัดต่อไปเลยคร้าาา…

ตัวที่ P/E สูงสุดคือ THG 76.33 เท่า/ต่้ำสุดคือ RAM 21.01 เท่า….ตัวที่ P/BV สูงสุดคือ BCH 7.52 เท่า/ต่้ำสุดคือPR9 2.21 เท่า…ตัวที่ ROEสูงสุดคือSVH 23.82%/ต่้ำสุดคือTHG 4.18%…ตัวที่ ROA สูงสุดคือBH 21.57% /ต่้ำสุดคือTHG 3.93 %

เจาะ 11 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

1.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) ของหมอเสริฐ คนดัง มาร์เกตแคป 390,157.01 ล้านบาท ตัวเลขสำคัญ P/E 42.45 เท่า , P/BV 5.55 เท่า , ROE13.78 % , ROA 10.58 % ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 24.80 บาท ล่าสุดปิดที่ 25.00 บาท (12 เม.ย.62)

เจ้าของอาณาจักรโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล

2.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ มาร์เกตแคป 130,827.02 ล้านบาท ตัวเลขสำคัญ P/E 31.56 เท่า , P/BV 7.10 เท่า , ROE 23.82% , ROA 21.57% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 187.50 บาท ล่าสุดปิดที่ 179.00 บาท (12 เม.ย.62)

ทำธุรกิจ การแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล , ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ไวทัลไลฟ์ ในกรุงเทพ, คลินิก ย่างกุ้ง ในเมียนมาร์ และโรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด ในมองโกเลียล่าสุด ขยายธุรกิจอีกครั้ง โดยจะเริ่มก่อสร้างคลีนิค OPD รวมไปถึงศูนย์ฝึก ที่สุขุมวิท ซอย 1

3.SVH (บมจ.สมิติเวช) ของหมอเสริฐ มาร์เกตแคป 44,400.00 ล้านบาท ตัวเลขสำคัญ P/E 23.84 เท่า , P/BV 5.43 เท่า , ROE 23.42% , ROA 21.10% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 440.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 448.00 บาท (12 เม.ย.62)

โรงพยาบาลสมิติเวช (เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ) มี 8 สาขาคือ สมิติเวช สุขุมวิท,สมิติเวช ศรีนครินทร์, ร.พ.เด็กสมิติเวช, สมิติเวช ศรีราชา,สมิติเวช ธนบุรี , สมิติเวช ชลบุรี , สมิติเวช ไชน่าทาวน์ , Samitivej Japanese Regional Hospital …ในพม่า มีคลินิกในโรงพยาบาลปารามี ,คลินิกสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

4.BCH (บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล) ของ “หมอ เฉลิม หาญพาณิชย์ ” มาร์เกตแคป 43,141.84ล้านบาท ตัวเลขสำคัญ P/E 39.37 เท่า , P/BV 7.52 เท่า , ROE 20.00% , ROA 13.11% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 16.70 บาท ล่าสุดปิดที่ 17.20 บาท (12 เม.ย.62)

มีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 แห่งคือ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์อินเตอร์เนชั่นแนล,โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาลการุญเวช

5.RAM (บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง) มาร์เกตแคป 39,600.00 ล้านบาท มี บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด บริหารโรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก ถือหุ้นใหญ่ ตัวเลขสำคัญ P/E 21.01 เท่า , P/BV 3.30 เท่า , ROE 16.34 % , ROA 16.93 % ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 2,660.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 3,320 บาท (12 เม.ย.62)

มีโรงพยาบาลในเครือรวม 22 แห่งกระจายทั้งในกทม. (ร.พ.รามคำแหง-สินแพทย์- วิภา-ราม) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคกลาง

6.THG (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 26,533.75 ล้านบาท มีตระกูล วนาสิน ถือหุ้นใหญ่ ตัวเลขสำคัญ P/E 76.33 เท่า , P/BV 3.23 เท่า , ROE 4.18% , ROA 3.93% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 33.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 31.25 บาท (12 เม.ย.62)

มีธุรกิจแยกย่อยรวมทั้งสิ้น 18 แห่ง เด่นๆ คือ ร.พ.ธนบุรี , ร.พ. ธนบุรี 2 ร.พ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา ,ร.พ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี ,ร.พ.สิริเวช จันทบุรี จ.จันทบุรี , ร.พ.เมืองพัทยา

7.VIBHA (บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี) มาร์เกตแคป 25,474.78 ล้านบาท มี นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ถือหุ้นใหญ่ ตัวเลขสำคัญ P/E 35.20 เท่า , P/BV 3.58 เท่า , ROE 10.25% , ROA 7.91% , ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 2.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 1.95 บาท (12 เม.ย.62)

มีร.พ.ที่เข้าร่วมทุน 11โรง คือเชียงใหม่ราม ,วิภาราม, วิภาราม ชัยปราการ, วิภาราม ปากเกร็ด, วิภาราม อมตะนคร, วิภาราม สมุทรปราการ, สินแพทย์, รามคำแหง ,เสรีรักษ์ศิขรินทร์, เจ้าพระยา

8.CHG (บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์) มาร์เกตแคป 21,120.00 ล้านบาท ตระกูลพลัสสินทร์ ถือหุ้นใหญ่ ตัวเลขสำคัญ P/E 33.15 เท่า , P/BV 5.90 เท่า , ROE 18.47% , ROA 14.80 % ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 1.92 บาท ล่าสุดปิดที่ 1.91 บาท (12 เม.ย.62)

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มี 10 สาขา เช่น โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ฯลฯ

9.CMR (บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์) มาร์เกตแคป9,414.11 ล้านบาท บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี ถือหุ้นใหญ่ ตัวเลขสำคัญ P/E 25.08 เท่า , P/BV2.59 เท่า , ROE 10.43% , ROA 7.59 % ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 2.36 บาท ล่าสุดปิดที่ 2.34 บาท (12 เม.ย.62)

10.NTV (บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช) มาร์เกตแคป 8,800.00 ล้านบาท ตระกูลพรมมาส ถือหุ้นใหญ่ ตัวเลขสำคัญ P/E 22.64 เท่า , P/BV4.30 เท่า , ROE 19.92 % , ROA 21.23% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 55.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 54.50 บาท (12 เม.ย.62)

11.PR9 (บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า) มาร์เกตแคป 8,570.67 ล้านบาท คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ ตัวเลขสำคัญ P/E 54.51 เท่า , P/BV 2.21 เท่า , ROE 5.27% , ROA 5.93% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 11.20 บาท ล่าสุดปิดที่ 10.90 บาท (12 เม.ย.62) ตัวนี้หุ้นโรงพยาบาลน้องใหม่ เพิ่งเข้าเทรดไปเมื่อปี 61 นี้เอง

อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนั้น จะแอบอิงกับฤดูกาลเล็กๆ ค่ะ เข้าหน้าฝน อากาศเปลี่ยนคนป่วยเยอะ ร.พ.ยิ้มค่ะ…วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

ขอบคุณภาพประกอบ จากเพจพยาบาลสวย

Facebook Comments