อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้รายงานผลประกอบการประจำ ไตรมาสและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

“ทุกวันนี้อาลีบาบากำลังกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายตรงกับการบริโภคในชีวิตประจำวันของประเทศจีนมากยิ่งขึ้น ฐานลูกค้าของเราเติบโตไปอยู่ที่ 654 ล้านคนต่อปี และยังได้ขยายตลาดของเราไปยังเมืองที่ด้อยพัฒนา” นาย แดเนียล จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “ธุรกิจเทคโนโลยีคลาวด์ ข้อมูล และค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของเราทำให้เราสามารถเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนและในอีก หลายประเทศเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”

“เราได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่แข็งแกร่งและงบการเงินประจำปีที่ยอดเยี่ยม ซึ่งนำโดยการเติบโต ของรายได้ในงบการเงินประจำปีที่ 51% รวมถึงการเติบโตและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่แข็งแรงในระบบ นิเวศของเรา หากไม่นับรวมผลกระทบจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ รายได้รวมจะเติบโต 39% เมื่อเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า” แมกกี้ วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กำไรและกระแสเงินสดของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของเรา และยังสามารถลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ ให้กับลูกค้าของเรา การลงทุนเหล่านี้ได้ขยายตลาดที่เรามีอยู่และวางตำแหน่งของเราให้ดีพร้อมสำหรับการ เติบโตในระยะยาว เมื่อมองไปถึงงบการเงินประจำปี 2563 เราคาดหวังว่าจะมีรายได้มากกว่า 500,000 ล้านหยวน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมั่นใจและแรงผลักเชิงบวกของเราในวันข้างหน้า

ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลประกอบการไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

– รายได้รวม 93,498 ล้านหยวน (13,932 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

– ยอดผู้บริโภคในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราสูงถึง 654 ล้านคน เพิ่มขึ้น 18 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

– ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 721 ล้านคนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งสูงกว่าในเดือนธันวาคมของปี 2561 ถึง 22 ล้านคน

– กำไรจากการดำเนินการ 8,765 ล้านหยวน (1,306 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการชำระเงินในคดีฟ้องร้องของเราในระดับสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาจำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 25,166 ล้านหยวน (3,750 ล้านเหรียญสหรัฐ)

– กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น 27,484 ล้านหยวน (4,095 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงในธุรกิจ Marketplace-based ของเรา (อ่านคำนิยามได้ในท้ายผลประกอบการ) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 34,688 ล้านหยวน (5,169 ล้านเหรียญสหรัฐ)

– กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคือ 25,830 ล้านหยวน ( 3,849ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 23,379 ล้านหยวน (3,484 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 20,056 ล้านหยวน (2,988 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 42% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

– กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 9.84 หยวน (1.47 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 8.57 หยวน (1.28 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

– กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 18,553 ล้านหยวน (2,764 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 10,714 ล้านหยวน (1,596 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลที่น่าสนใจจากงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

– รายได้รวม 376,844 ล้านหยวน (56,152 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า หากไม่รวมผลกระทบของการควบรวมธุรกิจและเข้าซื้อกิจการ รายได้รวมจะเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

– ยอดผู้บริโภคในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราสูงถึง 654 ล้านคน เพิ่มขึ้น 102 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

– ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 721 ล้านคนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 104 สูงกว่าในเดือนมีนาคมของปี 2561

– ยอดขายสินค้ารวมของตลาดค้าปลีกในประเทศจีนอยู่ที่ 5,727 พันล้านหยวน (853 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีงบการเงินประจำปี 2562 คิดเป็นอัตราเติบโต 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หากไม่รวมคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้า ยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ของตลาดค้าปลีกในประเทศจีนเติบโตขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ผ่านทาง Tmall เพิ่มสูงขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ผ่านทาง Taobao เพิ่มสูงขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

– กำไรจากการดำเนินการ 57,084 ล้านหยวน (8,506 ล้านเหรียญสหรัฐ) และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 121,943 ล้านหยวน (18,170 ล้านเหรียญสหรัฐ)

– กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น 136,167 ล้านหยวน (20,290 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงในธุรกิจ Marketplace-based ของเราที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 161,589 ล้านหยวน (24,078 ล้านเหรียญสหรัฐ)

– กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคือ 87,600 ล้านหยวน (13,053 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 80,234 ล้านหยวน (11,955 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 93,407 ล้านหยวน (13,918 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

– กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 33.38 หยวน (4.97 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 38.40 หยวน (5.72 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

– กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 150,975 ล้านหยวน (22,496 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 104,478 ล้านหยวน (15,568 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ขอบคุณภาพจาก www.newsdatatoday.com

Facebook Comments