บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บล. Zcom เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท หลังจากการประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,300 ล้านบาทครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบันหลังดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น 1,500 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100%

นายประกฤต ธัญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. Zcom เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มูลหนี้รวมจากการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา 92% และเรียกได้ว่าเพิ่มมากขึ้นถึง 726% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

และคาดว่าการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากบริษัทจีเอ็มโอ ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิ้งส์ ให้แก่ บล. Zcom ในครั้งนี้ จะเป็นการผลักดันธุรกิจเพื่อเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ สร้างความคล่องตัวในการให้บริการแก่นักลงทุน และเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าของบล. Zcom อีกด้วย

บล. Zcom ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ 2 ประเภท คือ บัญชีแคชบาลานซ์ และบัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชีมาร์จิ้น โดยมุ่งเน้นอย่างยิ่งในส่วนของบัญชีเครดิตบาลานซ์ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้กว่า 700 หลักทรัพย์ และเป็นหลักทรัพย์เกรดเอมากกว่า 600 หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่ามากที่สุดในตลาด

Facebook Comments