MAKRO

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะอิป้าหามาเล่า วันนี้ 9 ธ.ค.64 ถือเป็นการเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการเสนอขายหุ้น PO ของ MAKRO หุ้นพื้นฐานดีที่มีจำนวนจำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) ชั้นนำระดับภูมิภาคเพื่อร่วมเติบโตไปด้วยกัน ล่าสุด บมจ.สยามแม็คโคร กำหนดราคาเสนอขายของหุ้น PO ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 62,205 ล้านบาท (รวมมูลค่าของหุ้นส่วนเกิน) โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ และนักลงทุนรายย่อย ได้จองซื้อระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคมนี้

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป (PO) ของ MAKRO ที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 4 – 9 ธันวาคมนี้ ที่ราคา 43.50 บาทต่อหุ้น กระแสตอบรับจากนักลงทุนยังคึกคักอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นหุ้นพื้นฐานดีในสายตาของนักลงทุน จากการวางยุทธศาสตร์ของ ‘สุชาดา อิทธิจารุกุล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ผสานธุรกิจค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ก้าวสู่การเติบโตในระดับภูมิภาค ส่วนใครที่ยังไม่จับจองหุ้น MAKRO หากเป็นผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้
รับสิทธิ

ขณะที่สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย บอกว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ Lotus’s ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสะท้อนการเป็น “SMART Retailer” โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Omni-channel) ไร้รอยต่อ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน (Personalization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

จากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีภาพรวมที่ดีขึ้น มีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว หลังจากเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของกลุ่มโลตัสส์ โดยภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มโลตัสส์ได้มองเห็นโอกาสในช่วง COVID-19

โดยการเปิดสาขา Lotus’s Go Fresh ซึ่งเป็นมินิซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อที่มีสินค้าครบครัน ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ของใช้ในบ้าน มุมกาแฟสดและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าทรู เพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจะพัฒนาร้านค้าปลีกขนาดใหญ่พร้อมด้วยศูนย์การค้าของบริษัทฯ ให้เป็น “Smart Community Hubs” ที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าทุกช่วงอายุและทุกความต้องการ สร้างประสบการณ์เลือกซื้อสินค้าที่สะดวกสบายและทันสมัย รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญเพื่อผู้ประกอบการใช้เป็นช่องทางเติบโตไปด้วยกัน

ขณะที่วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บอกเพิ่มว่า ปัจจุบันแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว โดยการเสนอขายหุ้น PO ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 910 ล้านหุ้น

และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CPH และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด หรือ CPM จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น นอกจากนี้ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment shares หรือ กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายแก่ประชาชนครั้งนี้ โดย MAKRO จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจในไทยและต่างประเทศ ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PO ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาที่ไม่สูงและมีความเหมาะสมด้วยเหตุผล 4 ประการ ได้แก่
(1) นักลงทุนทุกกลุ่มจะได้จองซื้อในราคาเดียวกัน ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ผู้จองซื้อรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors)
(2) สื่อสารและดำเนินการกับนักลงทุนทุกกลุ่มได้ง่าย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร สามารถชำระเงินจองซื้อด้วยราคาเดียวกัน จึงลดปัญหากระบวนการคืนเงินจองซื้อ
(3) นักลงทุนจะได้จองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO ในราคาเดียวกับราคา Swap Price (ราคาแลกเปลี่ยน) ในช่วงที่ บมจ.สยามแม็คโคร ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสส์จากบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เท่ากับเป็นการลงทุนเพื่อเริ่มเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และ (4) ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น ยังต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 1 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ที่หุ้นละประมาณ 47 บาท โดยมีส่วนลดประมาณ 7.5% และต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 1 เดือน ซึ่งอยู่ที่หุ้นละประมาณ 48 บาท โดยมีส่วนลดประมาณ 9.4%

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไม่เกิน 130 ล้านหุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เนื่องจากหลังสิ้นสุดการเสนอขายหุ้น PO จะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เกินกว่า 15% ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิม และอัตรากำไรสิทธิต่อหุ้นของ MAKRO (EPS Dilution) น้อยกว่ากรณีที่มี Free Float เป็นจำนวนมากกว่านี้ขณะที่การเสนอขายหุ้น PO ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันชั้นนำ จำนวน 14 ราย ที่ได้ลงนามในสัญญา Cornerstone Placing Agreement รวมทั้งสิ้นประมาณ 423 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,400 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 32.5 ของจำนวนหุ้น PO ที่เสนอขายครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ตอกย้ำถึงความมั่นใจของกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มีต่อ บมจ.สยามแม็คโคร ที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจค้าส่ง B2B และค้าปลีก B2C และมั่นใจว่าการเสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อยเช่นกัน

ส่วนพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และแอปพลิเคชัน SCB Easy โดยสามารถจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ไม่กำหนดจำนวนจองซื้อสูงสุด) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะมีการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ทั้งนี้ บมจ.สยามแม็คโคร ได้กำหนดอัตราส่วนการใช้สิทธิ (Ratio) จองซื้อหุ้นสามัญของ MAKRO ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย
(2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย และ
(3) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย โดยการจัดสรรจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE) โดยจะจัดสรรหุ้นตามสิทธิที่ได้รับแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่จองซื้อในรอบแรก และหากยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ในรอบถัดไปจะนำสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัทที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิมารวมกัน และจะจัดสรรเพิ่มแก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม จนกว่าหุ้นจะหมดหรือครบตามจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อ ซึ่งจะเป็นไปตามรายละเอียดตามที่เปิดเผยในไฟลิ่ง

ด้านบริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินว่า การรวมธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ MAKRO และ Lotus’s จะเพิ่มศักยภาพ การเป็นผู้นาในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าทั้งในศูนย์การค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยจะก้าวสู่ความเป็นผู้นา (ข้อมูลจาก Euromonitor มียอดขายจากค้าปลีก 12.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยเฉพาะธุรกิจอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพิ่มช่องทางการจัดจา หน่ายสามารถขยายขอบเขตในวงกว้างได้มากข้นึ พร้อมเป็นผู้นา ในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมความแข็งแกร่งให้กับยอดขาย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึงทั้งในกลุ่มลูกค้า B2B B2C และ B2B2Cพร้อมทั้งธุรกิจพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าที่ Lotus’s มีความชำนาญ

บริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าเข้าใกล้กลุ่มลูกค้ามากขึ้นมุ่งเน้นการจา หน่ายอาหารสดเป็นหลักในฐานลูกค้าใหม่ด้วยพื้นที่ใหม่ๆ จากแผนการเพิ่มสาขา Fresh @ Makro คาดจะเห็นการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นในปี 2565 เริ่มต้นที่ 25 สาขา และในปี 2566 เพิ่มเป็น 50 สาขา สอดคล้องกับการปรับปรุง
รูปลักษณ์ของ Lotus’s ไซส์เล็กเป็น Lotus’s Go Fresh ที่ใกล้พื้นที่และแหล่งชุมชน โดยมีแผนเพิ่มสาขา 200-250 สาขาต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ข้างหน้า ในปี 2564 คาดมีสาขา Lotus’s Go Fresh ราว 1.7 พันสาขา เป็นส่วนช่วยหนุนยอดขาย พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งที่มาขอวัตถุดิบภายในประเทศทั้งที่เป็นการสั่งซื้อโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ผลิต ตลอดจนผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าในท้องถิ่นเละผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อย ซึ่งคาดหวังต่อยอดการเชื่อมต่อสินค้าที่มีคุณภาพไปยังต่างประเทศในอนาคต

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 เริ่มคลี่คลายกาลังซื้อเริ่มกลับมาทั้งจากสถานการณ์ในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย ซึ่งการรวมกันของ MAKRO กับ Lotus’s จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้า ผ่านช่องทางการจา หน่ายสินค้าที่หลากหลายรวมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทาง Omni Channel ที่กาลังเติบโตเป็นโอกาส ทั้งนี้หลังการรวมกันของ MAKRO และ Lotus’s ทำให้ระดับรายได้โดยรวมเข้าสู่หลัก 4 แสนล้านบาทต่อปี โดยเราประเมินกา ไรปกติในปี 2565 อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ปรับเพิ่มจากปี 2564 ที่ 6.5 พันล้านบาทที่มีผลกระทบส่วนหนึ่งจาก COVID-19 โดย
คาดการณ์เห็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ในช่วง 3 ปี 2564-2566 ราว 40%

ทั้งนี้บริษัทได้มีการทำ sensitivity ประเมินมูลค่าพื้นฐาน โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ภายใต้สมมุติฐาน WACC 6.75%-7.25% และอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) 2.25%- 2.75% ราคาที่ได้อยู่ในกรอบ 5.74 แสนล้านบาท ถึง 7.37 แสนล้านบาท สา หรับมูลค่าพื้นฐานกรณีอัตราคิดลด WACCที่ 7% และอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) 2.25%-2.75% จะมีราคาอยู่ในกรอบ 6.09 ถึง 6.85 แสนล้านบาท

สามารถจองซื้อได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคมนี้เป็นวันสุดท้าย สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ สามารถจองซื้อกับตัวแทนรับจองซื้อหุ้น 2 ราย
(1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และ
(2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App หรือจองซื้อที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นด้วยระบบคอมฯ ของ SETTRADE

ส่วนผู้จองซื้อรายย่อยจะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small lot First ด้วยระบบคอมฯของ SETTRADE สามารถจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย
(1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
(2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App และ
(3) แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญสามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทางเวปไซด์ settrade และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ไปล่ะค่ะ…บ๊ายยย

Facebook Comments