กองทุนรวม

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องหุ้นกลุ่ม SET 50 กันนะคะ โดยจะพาไปดูว่าตัวไหนที่มี “กองทุนรวม” ที่มีในประเทศไทยเข้าไปถือหุ้นมากที่สดุ (นับเฉพาะผู้ถือหุ้นใหญ่เกินกว่า 0.5% (อ้างอิงจาก settrade.com) โดยคัดมา 7 ตัว ที่เนื้อหอมสุด ๆ เลยล่ะค่ะ

1.TU – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (ถือ 121,585,400 หุ้น หรือ 2.55%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (ถือ 58,917,500 หุ้น หรือ 1.23%)
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (ถือ 38,373,300 หุ้น หรือ 0.80%)
กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (ถือ 29,797,400 หุ้น หรือ 0.62%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ถือ 29,161,600 หุ้น หรือ 0.61%)
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ถือ 25,588,200 หุ้น หรือ 0.54%)

2.BGRIM – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (ถือ 45,092,700 หุ้น หรือ 1.73%)
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ถือ 17,633,700 หุ้น หรือ 0.68%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (ถือ 16,879,500 หุ้น หรือ 0.65%)
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (ถือ 16,810,800 หุ้น หรือ 0.64%)
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (ถือ 14,509,200 หุ้น หรือ 0.56%)

อิป้าหามาเล่า3.WHA – บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล (ถือ 238,677,600 หุ้น หรือ 1.62%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (ถือ 237,596,300 หุ้น หรือ 1.62%)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถือ 97,351,200 หุ้น หรือ 0.66%)
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ถือ 93,607,000 หุ้น หรือ 0.64%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (ถือ 85,902,400 หุ้น หรือ 0.58%)

4.LH – บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ถือ 118,712,880 หุ้น หรือ 0.99%)
กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล (ถือ 76,141,000 หุ้น หรือ 0.64%)
กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล (ถือ 72,771,100 หุ้น หรือ 0.61%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (ถือ 63,999,020 หุ้น หรือ 0.54%)

5.TCAP – บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ถือ 18,437,700 หุ้น หรือ 1.58%)
กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล (ถือ 10,213,400 หุ้น หรือ 0.88%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (ถือ 9,698,500 หุ้น หรือ 0.83%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล (ถือ 5,934,200 หุ้น หรือ 0.51%)

6.TISCO – บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ถือ 22,279,600 หุ้น หรือ 2.78%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล (ถือ 11,884,350 หุ้น หรือ 1.48%)
กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล (ถือ 8,726,700 หุ้นหรือ 1.09%)
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (ถือ 6,039,290 หุ้น หรือ 0.75%)

7.TOA – บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว (ถือ 48,094,200 หุ้น หรือ 2.37%)
กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล (ถือ 30,726,600 หุ้น หรือ 1.51%)
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (ถือ 21,681,100 หุ้น หรือ 1.07%)
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (ถือ 14,854,000 หุ้น หรือ 0.73%)

อย่างไรก็ตาม ถ้านับกองทุนรวม ที่ถื ต่ำกว่า 0.5% ลงมาแล้ว 10 หุ้น ที่กองทุนนิยมถือมากที่สุด คือ PTT , CPALL , AOT , BBL , ADVANCE , KBANK , PTTEP , BDMS , SCB , MINT วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments