นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. กสิกรไทย บอกว่า เตรียมจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กองทุน สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.1100 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.2125 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา(CTARAF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.0850 บาทต่อหน่วย

พร้อมกันนี้ กองทุนCTARAF ได้มีการคืนเงินลดทุนครั้งที่ 8 ในอัตรา 0.0430 บาทต่อหน่วย ซึ่งทั้ง 3 กองทุนจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีกำหนดจ่ายพร้อมกันในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 130.89 ล้านบาท

นายวิทวัส บอกต่อไปว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)มีนโยบายลงทุนในกรรมสิทธิที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 9 ซึ่งความต้องการเช่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับสูงทั้งจากบริษัทไทย และบริษัทต่างชาติ เป็นโอกาสที่ดีในการให้เช่าพื้นที่รวมถึงการปรับอัตราค่าเช่าในอนาคต

โดยได้รับอานิสงส์จากแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่จะผ่านหน้าโครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวมถึงรอบที่จะจ่ายล่าสุดทั้งหมด 24 ครั้ง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.0390 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 5.12% ต่อปี

ด้านกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีลักษณะเป็นอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ที่มีการจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

อาทิ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง ฟิตเนส ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จึงทำให้โครงการมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบกับแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 รวมถึงการเปิดใช้สะพานทางข้ามเชื่อมกับธนาคารไทยพาณิชย์ส่งผลให้โครงการที่รัชโยธินมีแนวโน้มการปรับตัวของอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงขึ้น

ส่วนโครงการที่รังสิตอัตราการเช่าพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะการแข่งขันของตลาดพื้นที่ค้าปลีกที่สูงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กองทุนสามารถทำกำไรสุทธิจากการดำเนินงานได้ 70.24 ล้านบาท

โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวมถึงรอบที่จะจ่ายล่าสุดทั้งหมด 47 ครั้ง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11.1080 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 9.43% ต่อปี

สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 25 ไร่ บนหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวมถึงรอบที่จะจ่ายล่าสุดทั้งหมด 36 ครั้ง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6.5117 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 5.88% ต่อปี

Facebook Comments