ลงทุนหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอ่านเรื่องสนุกๆ ของหุ้นกันนะคะ เป็นเรื่องของสินทรัพย์รวม (Total Asset) โดยสิ้น Q 1/63 บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด 10 อันดับ คือKBANK , BBL, KTB, SCB, BAY, PTT, TMB, CPF, PTTEP และ SCC แต่เมื่อผ่านไป 6 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงอันดับนิดหน่อยค่ะ

โดย TOP 10 หุ้นสินทรัพย์รวม (6M/2563) มากที่สุดในตารางคือ ….

1.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) สินทรัพย์รวม 3,806,363.32 ล้านบาท , มาร์เกตแคป 199,474 ล้านบาท อันดับ 14 ของหุ้นทั้งหมด (3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 3,216,743.10 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมา เพิ่มขึ้น 589,620 ล้านบาท หรือ 15.49%

หนี้สิน 3,367,649.96 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 2,788,626.79 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 438,339.96 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 427,751.21 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 7.68 เท่า (6M/2563)

2.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) สินทรัพย์ 3,585,799.60 ล้านบาท มาร์เกตแคป 196,846 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 15 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะในปี 2562 สินทรัพย์รวม 3,293,888.99 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมา เพิ่มขึ้น 291,911 ล้านบาท หรือ 8.14%

หนี้สิน 3,135,107.58 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 2,840,174.27 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 402,386.33 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 406,357.62 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 7.79 เท่า (6M/2563)

หนังสืออิป้าหามาเล่า

3.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) สินทรัพย์ 3,171,322.53 ล้านบาท มาร์เกตแคป 133,471 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 26 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 3,012,216.12 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมา เพิ่มขึ้น 159,106 ล้านบาท หรือ 5.01%

หนี้สิน2,823,028.94 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 2,663,889.73 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 338,035.80ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 338,287.30 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 8.35 เท่า (6M/2563)

4.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) สินทรัพย์ 3,110,567.01 ล้านบาท มาร์เกตแคป 241,087 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 10 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 2,963,746.32 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมาเพิ่มขึ้น 146821 ล้านบาท หรือ 4.72%

หนี้สิน 2,706,531.74 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 2,562,899.85 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 403,528.41 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 400,357.83 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 6.71 เท่า (6M/2563)

5.BAY (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) สินทรัพย์ 2,509,907.94 ล้านบาท มาร์เกตแคป 156,678 ล้านบาท (ณ 3 ก.ย.63) สูงเป็นอันดับ 20 ของหุ้นทั้งหมด

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 2,359,591.60 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมา เพิ่มขึ้น150,316 ล้านบาท หรือ 5.98%

หนี้สิน 2,229,905.18 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 2,087,475.95 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 278,539.85 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 270,789.94 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 8.01 เท่า (6M/2563)

6.PTT (บมจ.ปตท.) สินทรัพย์ 2,449,276.59 ล้านบาท มาร์เกตแคป 1,028,268 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 2,484,438.68 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมาลดลง 35,162 ล้านบาท หรือ -1.41%

หนี้สิน 1,182,785.25 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 1,183,399.06 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 862,750.80 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 878,604.11 ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 1.37 เท่า (6M/2563)

7.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) สินทรัพย์ 1,893,152.34 ล้านบาท มาร์เกตแคป 89,614 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 37 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 1,858,190.28 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมาเพิ่มขึ้น 34,962 ล้านบาท หรือ 1.84%

หนี้สิน 1,691,925.86 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 1,663,378.79 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 201,190.62 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 194,776.87 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 8.41 เท่า (6M/2563)

8.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) สินทรัพย์ 751,319.11 ล้านบาท มาร์เกตแคป 273,407 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 9 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 634,050.56 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมาเพิ่มขึ้น 117,269 ล้านบาท หรือ 15.60%

หนี้สิน511,909.94 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 415,178.16 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 184,510.84 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562อยู่ที่ 168,275.26 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 2.77 เท่า (6M/2563)

9.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) สินทรัพย์ 706,652.34 ล้านบาท มาร์เกตแคป 442,800 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 5 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 634,733.23 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมาเพิ่มขึ้น 71,919 ล้านบาท หรือ 10.17%

หนี้สิน362,701.13 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 306,990.10 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น296,484.65 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 280,215.41 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 1.22 เท่า (6M/2563)

10.PTTEP (บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) สินทรัพย์ 672,438.19 ล้านบาท มาร์เกตแคป 349,359 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 6 ของหุ้นทั้งหมด (ณ 3 ก.ย.63)

ขณะปี 2562 สินทรัพย์รวม 669,464.01 ล้านบาท 6 เดือนผ่านมาเพิ่มขึ้น 2,974 ล้านบาท หรือ 0.44%

หนี้สิน311,307.51 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่ 312,405.29 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น 361,130.68 ล้านบาท (6M/2563) ขณะที่ปี 2562 อยู่ที่357,058.71 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 0.86 เท่า (6M/2563)

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 10 ตัว จัดเป็นหุ้นพิมพ์นิยม อย่างยิ่งซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะ วันนี้ไปลjะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments