หุ้น

10 หุ้นดัง เยี่ยมยอด-ยับเยิน รอบสัปดาห์

ชื่อหุ้น                                    รอบสัปดาห์                                    ตั้งแต่ต้นปี66

STA                                      +7.17%                                                +13.27%

CENTEL                               +6.16%                                                +11.44%

ADVANC                              +3.78%                                                  +5.64%

STGT                                    +2.70%                                                +14.00%

SPRC                                    +2.68%                                                +7.48%

AP                                        +2.50%                                                +6.03%

CKP                                      +2.19%                                                +2.19%

PTTGC                                 +2.02%                                                +6.88%

TQM                                    +1.78%                                                +10.26%

BLA                                      +1.72%                                                +2.61%

หุ้นชื่อหุ้น                                  รอบสัปดาห์                                          ตั้งแต่ต้นปี66

KCE                                      -18.53%                                              +1.61%

HANA                                  -8.49%                                                +15.05%

MTC                                    -8.23%                                                -4.61%

BEC                                      -8.10%                                                -4.46%

JMT                                     -7.76%                                                -26.81%

JMART                                -7.38%                                                -15.34%

STARK                                 -6.08%                                                +11.20%

KEX                                      -5.88%                                                -4.35%

DELTA                                 -5.68%                                                +7.95%

NEX                                     -5.46%                                                -5.46%

 

Facebook Comments