อนุทิน ชาญวีรากูล

STEC +11.70%
TTB +8.33%
AURA +7.74%
DOHOME +6.45%
JMT +6.34%
CK +5.97%
AMATA +5.75%
AP +5.26%
BCPG +4.92%
TLI +4.67%
++++++++++++++++
BTG -15.00%
PTTGC -9.26%
IVL -6.38%
TIDLOR -5.22%
AWC -4.76%
SNNP -3.88%
MINT -3.79%
PSL -3.14%
KBANK -2.64%
SCC -2.13%

Facebook Comments