มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งหุ้นยอดนิยม SCB (บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์) ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย ก่อตั้งในปี 2449 และเป็นธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ (ตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พอร์ตของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นมีประมาณ 3,837,833,601 บาท (27 มี.ค. 62) กระจายอยู่ในหุ้น 4 ตัว ดังต่อไปนี้ค่ะ

1.DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) มาร์เกตแคป 147,460.53 ล้านบาท โดย SCB ถือในลำดับที่ 9 ถืออยู่ 121,110,200 หุ้น หรือ 1.26% มูลค่า 1,852,986,060 บาท ราคาล่าสุด 15.30 บาท ณ 27 มี.ค.62

และมี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด 2,485,561,900 หุ้น หรือ 25.79% นอกจากนี้แล้วมี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน ถือหุ้นใหญ่ด้วย

2.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) มาร์เกตแคป 126,666.96 ล้านบาท โดย SCB ถือในลำดับที่ 12 ถืออยู่ 109,944,630 หุ้นหรือ 0.92% มูลค่า 1,176,407,541 บาท ราคาล่าสุด 10.70 บาท ณ 27 มี.ค.62

และมีนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นใหญ่สุด 2,860,000,047 หุ้น 23.93% นอกจากนี้แล้วมี THE BANK OF NEW YORK MELLON , กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล , กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล ถือหุ้นใหญ่ด้วย

3.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) มาร์เกตแคป 23,146.10 ล้านบาท โดย SCB ถือในลำดับที่ 3 ถืออยู่ 232,400,000 หุ้น หรือ 3.13% มูลค่า 720,440,000 บาท ราคาล่าสุด 3.10 บาท ณ 27 มี.ค.62

และมีบริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 3,693,859,400 หุ้น หรือ 49.79% นอกจากนี้แล้วมี UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED , LGT BANK (SINGAPORE) LTD , กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว ถือหุ้นใหญ่ด้วย

4.PACE (บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 2,648.51ล้านบาท โดย SCB ถือในลำดับที่ 5 ถืออยู่ 400,000,000 หุ้น หรือ 3.47% มูลค่า 88,000,000 บาท ราคาล่าสุด 0.22บาท ณ 27 มี.ค.62

และมีนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุ้นใหญ่สุด 4,683,522,096 หุ้น หรือ 40.59% และมี THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED , ร่วมถือหุ้นใหญ่ด้วย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 SCB มีสินทรัพย์รวม 3,187 พันล้านบาท มีเงินฝาก 2,160 พันล้านบาท และมีสินเชื่อ 2,141 พันล้านบาท ปัจจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ (SCB, SCB-F) หุ้นบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมี Market Capitalization 453,813 ล้านบาท (อ้างอิงเว็บธนาคารไทยพาณิชย์)

และหมาดๆ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัล “ธนาคารที่น่าเชื่อถือสูงสุด” ในงาน Thailand’s Most Admired Brand 2019 โดยธนาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มธนาคาร โดยรางวัลนี้เป็นผลวิจัยที่นิตยสาร BrandAge จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค

รวมไปถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2019 รางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท Digital Banking Services of The Year Award ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทที่ปรับโครงสร้างองค์กรสู่ดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม SCB ยังคงเป็นหุ้นบิ๊กแคป ที่นักลงทุนนิยมเป็นอย่างมาก ต้องไปลุ้นว่าผลประกอบการไตรมาส 1/62 จะออกมาเช่นไรค่ะ…วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments