หุ้น ROA-ROE

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูเลขสำคัญที่นักลงทุนต้องวิเคราะห์พิจารณาประกอบการตัดสินใจ นั่นคือค่า ROA (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม) หรือแปลว่า ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ตามปกติยิ่งสูง ยิ่งดี ควรมี ROE 15% อัพ และไม่ควรต่ำกว่า 5%

และค่า ROE (ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น) ปกติยิ่งสูง ยิ่งดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12-15% และต้องมีความต่อเนื่องหลายปี (Warren Buffett ให้ความสำคัญกับ ROE เป็นอย่างมาก)

อิป้าเลยไปเลือกหุ้นในกลุ่ม SET100 ส่องไปที่่ ค่า ROA-ROE สูงที่สุดในตาราง 20 อันดับ และเมื่อนำมาไขว้กันจะได้ 9 หุ้นที่ ดีสุดใน SET100 ค่ะ

1.CBG (บมจ.คาราบาวกรุ๊ป) มาร์เกตแคป อันดับ 36 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุุด 22.33% (อันดับ 1 SET100 , อันดับ 1 หมวด FOOD) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 19.68% , 9.95% , 10.70 % , 21.75%

ROE ล่าสุุด 36.54% (อันดับ 3 SET100 , อันดับ 1 หมวด FOOD) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 22.56% , 17.81% , 16.21% , 31.84%

2.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์) มาร์เกตแคป อันดับ 19 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 19.44% (อันดับ 2 SET100 , อันดับ 1 หมวด ICT) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 32.77% , 17.68% , 23.25% , 20.93%

ROE ล่าสุุด 32.23 %(อันดับ 1 SET100 ,อันดับ 2 หมวดICT ) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 62.30% , 38.07% , 38.51% , 33.95%

หนังสืออิป้าหามาเล่า

3.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) มาร์เกตแคป อันดับ 77 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 18.60% (อันดับ 3 SET100 , อันดับ 2 หมวด ICT ) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 8.64 % , 8.01% , 11.95% , 28.37%

ROE ล่าสุด 30.36% (อันดับ 6 SET100 , อันดับ 3 หมวด ICT) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 22.99% , 22.61% , 31.78% , 38.76%

4.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) มาร์เกตแคป อันดับ 70 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 18.56% (อันดับ 4 SET100 , อันดับ 1 หมวดพาณิชย์ COMM) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 11.41% ,13.37% , 15.50% , 18.59%

ROE ล่าสุด 37.70% (อันดับ 2 SET 100 , อันดับ 1 หมวด COMM) ขณะที่ปี 59-62 อยู่ที่ 21.67% , 28.41% , 35.16% , 39.59%

5.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) มาร์เกตแคป อันดับ 52 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 17.59% (อันดับ 5 SET100 , อันดับ 1 หมวดพลังงาน) ขณะที่ ปี59-62 อยู่ที่ 13.48%,15.17% ,16.52% ,17.85%

ROE ล่าสุด 22.77% (อันดับ 18 SET100 , อันดับ 6 หมวดพลังงาน) ขณะที่ ปี59-62 อยู่ที่ 21.64% , 22.83% , 23.53% , 24.63%

6.TQM (บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป อันดับ 63 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 15.42% (อันดับ 9 SET100 , อันดับ 1 หมวด INSUR) ขณะที่ ปี 61-62 อยู่ที่ 17.47 % , 15.43%

ROE ล่าสุด 24.51% (อันดับ 13 SET100 , อันดับ 1 หมวดINSUR) ขณะที่ ปี 61-62 อยู่ที่ 32.06 % , 22.57%

7.RS (บมจ.อาร์เอส) มาร์เกตแคป อันดับ 131 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 14.26% (อันดับ 12 SET100 , อันดับ 3 หมวดพาณิชย์ COMM) ขณะที่ ปี59-62 อยู่ที่ -0.96% , 12.23% , 16.72% , 13.27%

ROE ล่าสุด 24.71% (อันดับ 12 SET100 , อันดับ4 หมวดพาณิชย์ COMM) ขณะที่ ปี59-62 อยู่ที่ -7.39% , 27.21% , 33.64% , 21.40%

8.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) มาร์เกตแคป อันดับ 133 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 13.93% (อันดับ 13 SET100 , อันดับ 1 หมวดพัฒนาอสังหา PROP) ขณะที่ ปี 59-62 อยู่ที่ 16.00% , 17.88% , 18.43% , 14.38%

ROE ล่าสุด 30.82% (อันดับ 5 SET100 , อันดับ 2 หมวดพัฒนาอสังหา PROP) ขณะที่ ปี 59-62 อยู่ที่ 32.35% , 55.25% , 53.15% , 35.42%

9.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) มาร์เกตแคป อันดับ 16 ของ SET ทั้งหมด

ROA ล่าสุด 13.15% (อันดับ 16 SET100 , อันดับ 5 หมวดพาณิชย์ COMM) ขณะที่ ปี 59-62 อยู่ที่ 11.34% , 12.53% ,13.85% ,14.99%

ROE ล่าสุด 27.96% (อันดับ 10 SET100 , อันดับ 3 หมวดพาณิชย์ COMM) ขณะที่ ปี 59-62 อยู่ที่ 23.99% , 27.05% , 29.12% ,30.09%

อย่างไรก็ตาม ค่า ROA – ROE เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทเท่านั้น ยังมีอีกหลายตัวที่ต้องศึกษาเพิ่มนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments