มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูความแข็งแกร่งของแบรนด์บริษัทจดทะเบียน ที่แต่ละตัวล้วนเป็นหุ้นพิมพ์นิยมกันทั้งนั้นเลยค่ะ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล ASEAN’s and Thailand’s Top Corporate Brands 2019 ประจำปี 2562 ดั๊นคัดมาเฉพาะของไทยนะคะ

1.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 698,753 ล้านบาท (สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์) โดยปีที่แล้ว (61) มูลค่าแบรนด์ 432,841 ล้านบาท มูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้น 265,912 ล้านบาท มาร์เกตแคป 1,014,284.70 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 917,856.22 ล้านบาท) ,ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 64.25 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 71.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ 10.50%

2.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 558,608 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจพาณิชย์)โดยปีที่แล้ว (61) ไม่ติดอันดับ มาร์เกตแคป 779,284.04 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 617,588.22 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 68.75 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 86.75 บาท เพิ่มขึ้น 18.00 บาท หรือ 26.18%

3.INTUCH (บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 142,034 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีฯ) โดยปีที่แล้ว (61) มูลค่าแบรนด์ 162,947 ล้านบาท มูลค่าแบรนด์ลดลง 20,913 ล้านบาท มาร์เกตแคป 207,615.71 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่153,106.57 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 47.75 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 64.75 บาท เพิ่มขึ้น 17.00 บาท หรือ 35.60%

4. KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 135,787 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจธนาคาร) โดยปีที่แล้ว (61) มูลค่าแบรนด์ 135,297 ล้านบาท มูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้น 490 ล้านบาท มาร์เกตแคป 381,725.00 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 442,753.14 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 185.00 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 159.50 บาท ลดลง 25.50 บาท หรือ -13.78%

5.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 125,206 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค) โดยปีที่แล้ว (61) มูลค่าแบรนด์องค์กร 89,886 ล้านบาท มูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้น 35,320 ล้านบาท มาร์เกตแคป 179,972.50 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 158,525.00 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 42.50บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท หรือ 13.52%

6.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 98,882 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) ปีที่แล้ว (61) มูลค่าแบรนด์ 103,047 ล้านบาท มูลค่าแบรนด์ลดลง 4,165 ล้านบาท มาร์เกตแคป 176,675.87 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่157,043.09 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 34.00 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 38.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท หรือ 12.50%

7.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 65,926 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)โดยปีที่แล้ว (61) ไม่ติดอันดับ มาร์เกตแคป 193,702.04 ล้านบาท (สิ้นปี 61อยู่ที่ 304,589.44 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 54.25 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 34.50 บาท ลดลง 19.75 บาท หรือ -36.40%

8.LH (บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 64,811 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ปีที่แล้ว (61) ไม่ติดอันดับ มาร์เกตแคป 130,251.87 ล้านบาท (สิ้นปี 61อยู่ที่ 118,302.16 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 9.90 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 10.90 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 10.10%

9. BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 49,511 ล้านบาท (สูงสุดในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์) ปีที่แล้ว (61) ไม่ติดอันดับ มาร์เกตแคป 167,003.42 ล้านบาท (สิ้นปี 61อยู่ที่ 113,122.10 ล้านบาท) ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 9.55 บาท ล่าสุด (23 ส.ค.62) ปิดที่ 13.30 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท หรือ 39.26%

นอกจากนี้ยังมีอีก 7 องค์กรค่ะ คือ บมจ.บัตรกรุงไทย มีมูลค่าแบรนด์ 45,363 ล้านบาท (หมวดเงินทุน-หลักทรัพย์) ,บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย มีมูลค่าแบรนด์ 44,949 ล้านบาท (หมวดสื่อสิ่งพิมพ์) , บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ มีมูลค่าแบรนด์ 34,207 ล้านบาท (หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)

บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีมูลค่าแบรนด์ 22,120 ล้านบาท (หมวดธุรกิจการแพทย์) , บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มีมูลค่าแบรนด์ 8,602 ล้านบาท (หมวดท่องเที่ยว) , บมจ.ทิพยประกันภัย มีมูลค่าแบรนด์ 5,810 ล้านบาท (หมวดประกันภัยและประกันชีวิต) , บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง มีมูลค่าแบรนด์ 34,185 ล้านบาท (หมวดวัสดุก่อสร้าง)

ทั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร หรือเรียกว่า CBS Valuation ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำเลยนะคะ… วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments