ลงทุนหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู หุ้นที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) สูงเกิน 3 เท่า (ไม่รวมหุ้นสินเชื่อ ประกันภัย และธนาคาร)

นักลงทุนมักจะยอมรับค่า DE อยู่ที่ไม่เกิน 2 ในธุรกิจทั่วไป หากค่า DE ต่ำกว่า 1 จะถือว่ามีโครงสร้างเงินทุนที่ดี แต่ถ้ามากกว่า 2 ก็สามารถลงทุนได้ แต่ต้องศึกษาภาระหนี้ของบริษัทให้ถ่องแท้นะคะ

โดยเราคัดมาจาก SET 50 ที่มีค่าD/E สูงเกิน 3 เท่า

1.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) D/E 6.15 เท่า (6M/2563)

6M/2563 สินทรัพย์ 610,034.2 6ล้านบาท , หนี้สิน 524,276.43 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 85,183.76 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.67เท่า , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.00% ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.74% , อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน 0.29 เท่า

2.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) D/E 5.60 เท่า (6M/2563)

6M/2563 สินทรัพย์ 162,889.94 ล้านบาท , หนี้สิน 138,216.70 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 24,673.24 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (0.39เท่า) , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (22.73%) , อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (6.50%) , อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (0.53เท่า)

3.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) D/E 4.90 เท่า (6M/2563)
6M/2563 สินทรัพย์ 152,603.83 ล้านบาท , หนี้สิน 121,335.49 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 24,762.69 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (1.06เท่า) , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (11.24%) , อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (5.97%) , อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (0.25เท่า)

4.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) D/E 4.14 เท่า (6M/2563)

6M/2563 สินทรัพย์ 368,074.03 ล้านบาท , หนี้สิน 296,377.56 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 71,568.63 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (0.45เท่า) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (43.57%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (12.50%) อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (0.55เท่า)

หนังสืออิป้าหามาเล่า5.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) D/E 3.97 เท่า (6M/2563)

6M/2563 สินทรัพย์ 349,711.26 ล้านบาท , หนี้สิน 271,736.23 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 68,472.54 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (1.04เท่า) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (-2.74%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (1.06%) อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (0.33เท่า)

6.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) D/E 3.69 เท่า ( 6M/2563)

6M/2563 สินทรัพย์ 420,751.53 ล้านบาท , หนี้สิน 319,533.12 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 86,588.10 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (0.51เท่า) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (23.92%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (7.96%) อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (1.42ท่า)

7.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) D/E 3.34 เท่า (6M/2563)

6M/2563 สินทรัพย์ 126,166.74 ล้านบาท , หนี้สิน 89,391.06 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 26,746.16 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (1.36เท่า) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (9.80%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (6.30%) อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (0.38เท่า)

8.CRC (บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น) D/E 3.22 เท่า (6M/2563)

6M/2563 สินทรัพย์ 245,278.50 ล้านบาท , หนี้สิน 185,281.51 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 57,617.73 ล้านบาท

6M/2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (0.61เท่า) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (6.10%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2.97%) อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (0.85เท่า)

อย่างไรก็ตาม แม้หุ้นที่มี อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) สูงกว่าปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหุ้นที่ไม่ดีนะคะ หาจังหวะดีๆก็สามารถเข้าได้ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments