กองทุนสำรองเลี้บงชีพ

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้เอาใจมนุษย์เงินเดือนกันหน่อยนะคะ โดยเฉพาะบริษัทที่จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยซึ่งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานเป็นอย่างดีเลยคะ

อ้อ!! กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนจ่ายสะสมและเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวในกรณีที่สมาชิกออกจากงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งถ้าเอาเฉพาะ 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด จะมีอยู่ 7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในหุ้น

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (K Master Pool Fund) ลงทุนในหุ้น 6 ตัว มูลค่า 2,058,133,375 บาท

COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) ถือ 1.15% มูลค่า 983,421,000 บาท
SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) ถือ 0.74% มูลค่า 307,108,900บาท
CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) ถือ 0.58% มูลค่า 235,514,665บาท
AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) ถือ 1.11% มูลค่า 229,525,200บาท
ERW (บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป) ถือ 2.36% มูลค่า 178,299,600 บาท
ESSO (บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)) ถือ 0.42% มูลค่า 124,264,010บาท

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลงทุนใน หุ้น 3ตัว รวม 1,780,511,505 บาท

KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) ถือ 1.17% มูลค่า 837,888,300บาท
HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) ถือ 1.74% มูลค่า 740,897,600 บาท
SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) ถือ 0.49% มูลค่า 201,725,605บาท

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วลงทุนใน 1 หุ้น

MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล) ถือ 0.87%) มูลค่า 1,053,018,000 บาท

4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วลงทุน 2 ตัว มูลค่ารวม 15,607,326 บาท

MNIT – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี ถือ 4.25% มูลค่า 9,213,231 บาท

MNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ ถือ 1.97% มูลค่า 6,394,095 บาท

5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

GOLDPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ถือ 1.00% มูลค่า 14,403,900 บาท

6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

MIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ถือ 2.35% มูลค่า 6,979,536 บาท

7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว

TU-PF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ ถือ 1.50% มูลค่า 1,938,616 บาท

อย่างไรก็ตาม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ นั้นเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีลงทุนในหุ้นมากที่สุดค่ะ วันนีไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments