สหกรณ์ออมทรัพย์

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่าง ๆ นั้นมีการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตัวไหนบ้างนะคะ โดยพบมี 10 ตัวค่ะ (ติด SET 50 อยู่ด้วยกัน 6 ตัว)

1.PTT (บมจ.ปตท.) กระทรวงการคลัง ถือใหญ่สุด 51.11% มีสหกรณ์เข้าไปถือหุ้นอยู่ 2 แห่งคือ

-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 1.25% (ถือในลำดับ 8)

-สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 0.61% (ถือในลำดับ 10)

2.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือใหญ่สุด 55.07% มีสหกรณ์เข้าไปถือหุ้นอยู่ 2 แห่ง คือ

-สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1.90% (ถือในลำดับ 6)

-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 1.42% (ถือในลำดับ 8)

อิป้าหามาเล่า3.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือใหญ่สุด 25.41%

สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ถือ 1.10% (ถือในลำดับ 8)

4.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 64.79%

-สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 0.71%(ถือในลำดับ 7)

5.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือใหญ่สุด 45.00%

สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1.63% (ถือในลำดับ 6)

6.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือใหญ่สุด 11.35%

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด 0.58%(ถือในลำดับ 23)

ส่วน อีก 4 ตัว เป็นหุ้น นอก SET50

7.EGATIF – กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือหุ้นใหญ่โดยการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25.00%

มีสหกรณ์เข้าไปถือหุ้นอยู่ 2 แห่ง คือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 2.93% (ถือในลำดับ 5)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1.36% (ถือในลำดับ 8)

8.MBK (บมจ.เอ็ม บี เค) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 27.98%

สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด 0.72% (ถือในลำดับ 17)

9.PM (บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ถือใหญ่สุด 49.07%

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด 0.81% (ถือในลำดับ 10)

10.PT (บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี) นางวิมลทิพย์ พงศธร ถือใหญ่สุด 41.53%

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด 0.71% (ถือในลำดับ 12)

หรือจะสรุปเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งไหนถือหุ้นอะไรบ้าง

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด ถือ EGATIF ,EGCO ,KTB ,PTT ,PTTEP ,RATCH

2.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถือ KTB และ PTT

3.สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด ถือ PM และ PT

4.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ถือ EGATIF

5.สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด ถือ MBK

6.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด ถือ TCAP

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้เฉพาะที่สหกรณ์ออมทรัพย์เหล่านี้เข้าไปถือเกิน 0.5% นะคะ และบางสหกรณ์ก็เข้าไปเป็นเจ้าหนี้ในหุ้นดัง ๆ ค่ะ วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments