มหาเศรษฐีหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปท่องโลกแห่งความร่ำรวยของ 50 มหาเศรษฐีหุ้น แต่จะพาไปส่องว่าแต่ละคน เรียนจบอะไรกันมาบ้างค่ะ

1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (GULF) พอร์ต 1.4 แสนล้านบาท ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จุฬาฯ , โทวิศวะ เซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย

2.น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (BDMS -BA) พอร์ต 5.4 หมื่นล้านบาท แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล

3.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (AWC-BJC) พอร์ต 4.7 หมื่นล้านบาท จบป.4 ต่อมาตอนโตไปจบนิติศาสตร์ รามคำแหง และได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” 12 ใบ

4.นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (TOA) พอร์ต 4.3 หมื่นล้านบาท ปริญญาตรี บัญชี จุฬาฯ

5.นายนิติ โอสถานุเคราะห์ (OSP) พอร์ต 4.1 หมื่นล้านบาท ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง Amherst College,สหรัฐ ,โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาฯ

6.นางดาวนภา เพชรอำไพ (MTC) พอร์ต 4 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ,โท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE

7.นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ (MTC) พอร์ต 4 หมื่นล้าน , ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ,โท 3 ใบจากธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร OKLAHOMA CITY

8.นายคีรี กาญจนพาสน์ (BTS) พอร์ต 3.9หมื่นล้านบาท จบไฮสกูลที่ รร. พุ่ยจิง เกาลูน

9.นายสมโภชน์ อาหุนัย (EA) พอร์ต 3.4 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ ,โท MBA, University of Pittsburgh , USA

10.นายฮาราลด์ ลิงค์ (BGRIM) พอร์ต 3.1หมื่นล้านบาท , ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์กัลแลน สวิตเซอร์แลนด์

หนังสืออิป้าหามาเล่า11.นายพิชญ์ โพธารามิก (JAS) พอร์ต 2.3 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรี สาขาการจัดการ จากลอนดอน สคูล ออฟ อีโคโนมิคส์

12.น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ (CBG) พอร์ต 2 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร, โท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์

13.นายอนันต์ อัศวโภคิน (LH) พอร์ต 1.9 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ,โท M.S. Industrial Engineering, สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์, โท บริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์

14.นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา (KTC-DDD) พอร์ต 1.5 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.น.ส.ธิดา แก้วบุตตา (SAWAD) พอร์ต 15 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์,โทบริหารธุรกิจ วาเซดะ ญี่ปุ่น

16.นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (PSH) พอร์ต 1.4 หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ

17.พ.ญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (BDMS -BA) พอร์ต 1.2 หมื่นล้านบาท , แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

18.น.พ.เฉลิม หาญพาณิชย์ (BCH ) พอร์ต 1.1หมื่นล้านบาท , แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,โท บริหารธุรกิจ รามคำแหง

19.นายปริญญา เธียรวร (CPALL) พอร์ต 1หมื่นล้านบาท , ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬา ฯ

20.นางยุพิน ธีระโกเมน (M) พอร์ต 9.8 พันล้านบาท ไม่จบปริญญาตรี , มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์

21.นายประทีป ตั้งมติธรรม (SPALI) พอร์ต 9.8พันล้านบาท , ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ,โท สถาปัตยกรรม University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐ

22.นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (SCG) พอร์ต 8.8 พันล้านบาท ,ไม่ปรากฎข้อมูล

23.นายมิน เธียรวร (EASTW-TTW) พอร์ต 8.5 พันล้านบาท ,ไม่จบปริญญา

24.นายทวีฉัตร จุฬางกูร (NOK) พอร์ต 8.2 พันล้านบาท , ปริญญาตรี รัฐศาสตร ธรรมศาสตร์ , โทไฟแนนซ์ Webster University

25.พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา (ACE) พอร์ต 8.1 พันล้านบาท ,โทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ , เอก Doctor of Philosophy (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

26.นายพรเมตต์ ทรงเมตตา (ACE) พอร์ต 8 พันล้านบาท , ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา ฯ

27.นายสมชาย หาญจิตต์เกษม (M) พอร์ต 8พันล้านบาท , ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , โท (MS) Abilene Christian University สหรัฐ

28.น.พ.จิโรจน์ สุชาโต (BDMS) พอร์ต 7.7 พันล้านบาท , แพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

29.นายสุระ คณิตทวีกุล (COM-MVP) พอร์ต 7.3 พันล้านบาท ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ-การตลาด เอแบค , โท บริหารธุรกิจIndiana University, สหรัฐ

30.นายกวิน กาญจนพาสน์ (BTS) พอร์ต 7.1 พันล้านบาท , Stonyhurst College, สหราชอาณาจักร ลาออกวิศวกรรมโยธาปีสุดท้าย

31.น.ส.กุณฑี สุริยวนากุล (GLOBAL) พอร์ต 7.1 พันล้านบาท ,ไม่ปรากฎข้อมูล

32.นายยืนยง โอภากุล (CBG) พอร์ต 6.8 พันล้านบาท , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

33.นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล (GLOBA) พอร์ต 6.7 พันล้านบาท , ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์, โท Logistics and Supply chain Management, The University of Nottingham

34.นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ (SGP) พอร์ต 6.7 พันล้านบาท , ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

35.นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา (ACE) พอร์ต 6.7 พันล้านบาท ,วิศวะอุตสาหการ The University of Illinois at Urbana-Champaig

36.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี (COM7) พอร์ต 6.7พันล้านบาท, คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ

37.นายฤทธิ์ ธีระโกเมน (M) พอร์ต 6.6 พันล้านบาท ,ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ

38.นางมุกดา บุญเสี่ยง(EA-SUSCO) พอร์ต 6.6 พันล้านบาท,ไม่ปรากฎข้อมูล

39.นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (TOA) พอร์ต 6.5 พันล้านบาท , ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาฯ โท Master of Management Purdue University สหรัฐ

40.นางบุศทรี หวั่งหลี (TOA) พอร์ต 6.5 พันล้านบาท , ปริญญาตรี บัญชี จุฬาฯ

41.นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (TOA) พอร์ต 6.5 พันล้านบาท , ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ,โท Science in Engineering Management University of Southern California สหรัฐ

42.นายสถาพร งามเรืองพงศ์(DOHOME-KTC) พอร์ต 6.3 พันล้านบาท, ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

43.นาย เพชร โอสถานุเคราะห์ (OSP ) พอร์ต 6.2 พันล้านบาท ,ปริญญาตรี การตลาด Southern Illinois University สหรัฐ

44.นาย อิทธิ ทองแตง(SGF-BLISS)พอร์ต 6 พันล้านบาท ,ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (International Business) ที่โกลเดน เกต ยูนิเวอร์ซิตี

45.นายลุชัย ภุขันอนันต์(EA-BFIT)พอร์ต 6 พันล้านบาท ,การศึกษาไม่ปรากฎข้อมูล

46.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ (TFMAMA-ANAN )พอร์ต 5.8 พันล้านบาท,ปริญญาตรีสาขา Education ScienceQuanzhou Physical Culture institute จีน ,โท บริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์

47.นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา (ACE)พอร์ต 5.7 พันล้านบาท.การศึกษาไม่ปรากฎข้อมูล

48.น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา (SAWAD) พอร์ต 5.7 พันล้านบาท ,ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ,โทวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเดอพอล สหรัฐ

49.น.ส.ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์(KTC-DDD) พอร์ต 5.4 พันล้านบาท , ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น

50.นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร (PSTC) พอร์ต5.3 พันล้านบาท , การศึกษาไม่ปรากฎข้อมูล

เกร็ด สนุกๆ
1.ใน50คนมีคนจบวิศวะ 10 คน
2.ใน50คน มีคนเรียนจบหมอ 5คน
3.ใน50คน มีคนเรียนจบจุฬาฯ (ตรีและโท)16 คน
4.ใน50คน มีคนเรียนจบปริญญาโท 18 คน
5.ใน50คน มีคนเรียนจบปริญญาตรี 5 คน

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินเหล่านี้ เฉพาะในหุ้นเท่านั้นค่ะ ที่เหลือยังมีอีกเเพียบ นะค่ะ และ ใบปริญญา ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments