รัฐวิสาหกิจ

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ช่วงนี้หุ้นรัฐวิสาหกิจดังอย่างการบินไทยยังถูกพูดถึงไม่เลิก แต่วันนี้ดั๊นจะขอฉีกพาไปส่องหุ้นที่มีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 1 พบว่ามี 5 ตัวค่ะ

1.EGCO (บมจ. ผลิตไฟฟ้า) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือใหญ่สุด 25.41% , TEPDIA Generating B.V. ถือเป็นอันดับที่ 2 ถือ 23.94%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 328.00 บาท ณ วันที่ 15 พ.ค.63 ปิดที่ 259.00 บาท ลดลง 69.00 บาท หรือ -21.03%

EGCO ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะรายใหญ่

2.RATCH (บมจ. ราช กรุ๊ป) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือใหญ่สุด 45.00% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถืออันดับที่ 2 ถือ 10.41%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 68.75 บาท ณ วันที่ 15 พ.ค.63 ปิดที่ 64.75 บาท ลดลง 4.00 บาท หรือ -5.81%

RATCH ทำธุรกิจ โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หนังสืออิป้าหามาเล่า3.EASTW (บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคถือใหญ่สุด 40.20% MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED ถืออันดับที่ 2 ถือ 18.72%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 11.00 บาท ณ วันที่ 15 พ.ค.63 ปิดที่ 10.00บาท ลดลง 1.00 บาท หรือ -9.09%

EASTW ทำธุรกิจ พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั่วไป และกิจการประปา

4.BAM (บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถือใหญ่สุด 45.79% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถืออันดับที่ 2 ถือ 2.67%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 18.10 บาท ณ วันที่ 15 พ.ค.63 ปิดที่ 23.20 บาท เพิ่้มขึ้น 5.10 บาท หรือ 28.17%

BAM ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย

(กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ แห่งบทนิยาม รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502)

5.AMANAH (บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง) ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทยถือใหญ่สุด 48.59% นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา ถืออันดับที่ 2 ถือ 4.98%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 3.16 บาท ณ วันที่ 15 พ.ค. 63 ปิดที่ 2.82 บาท ลดลง 0.34 บาท หรือ -10.75%

AMANAH ทำธุรกิจ ให้เช่าซื้อ

นอกจากนี้ยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปร่วมถือหุ้น (แต่ไม่ได้ถือใหญ่เป็นอันดับ 1)

BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 8.22% (ลำดับที่ 3)

NNCL (บมจ.นวนคร) มีการเคหะแห่งชาติถือหุ้น 1.46% (ลำดับที่ 13)

GENCO (บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ถือหุ้น 13.37% (ลำดับที่ 2)

INET (บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย) มี บมจ.กสท โทรคมนาคม 16.00% (ลำดับที่ 2) (บมจ.ทีโอที ) 16.00% (ลำดับที่ 3)

DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 5.58% (ลำดับที่ 4)

นอกจากนี้ มี ธนาคารออมสิน ถือ รายใหญ่ ในหุ้น เหล่านี้ TDEX, BBL, KTB, SCB, CPNREIT, TIP, EGATIF, WHART, MCOT, DIF, IMPACT, TFFIF, GVREIT, MFC, THAI, TPRIME, LHPF, FTREIT, BOFFICE, B-WORK,
LHSC, ABPIF, SPRIME, AMATAR

อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่า หุ้นที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้นนั้น มันเป็นหุ้นที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากนักลงทุน เพราะมองว่าสายป่านน่าจะเข็งค่ะ วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments