มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาล้วงลึกในพอร์ตหุ้นของสำนัก “ประกันสังคม” ของมนุษย์เงินเดือน ดั๊นเลยเจาะมาแล้วว่า มีการลงทุนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค สูงที่สุดถึง 12 ตัว ส่วนหมวดอุตสหกรรมที่ลงทุนมากเป็นลำดับ 2 คือหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ มี 5 ตัว ไปดูแต่ล่ะตัวกันเลยคะ

1.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ก่อตั้งมา 60 ปี เข้าจดทะเบียนกับตลท. 11 มี.ค. 47 ราคา IPO 42.00 บาท @พาร์10.00 บาท และแตกพาร์เมื่อ 9 ก.พ.60

โดย สํานักงานประกันสังคม เริ่มเข้าถือหุ้น AOT ในปี 52 โดยถือในลำดับที่ 8 (8,671,200 หุ้นหรือ 0.607%)
ต่อมาในปี 53 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 (11,913,100 หุ้น หรือ 0.834%)
ต่อมาในปี 54 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 (12,713,100 หุ้น หรือ 0.890%)
ต่อมาในปี 55 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 (18,523,100 หุ้น หรือ 1.297% )
ต่อมาในปี 57 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 (16,912,400 หุ้น หรือ1.184%)
ต่อมาในปี 58 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 (15,612,400 หุ้น หรือ 1.093%)
ต่อมาในปี 59 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 (17,295,900 หุ้น หรือ 1.211%)
ต่อมาในปี 60 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 7 (17,275,900 หุ้น หรือ 1.209%)
ต่อมาในปี 61 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 (161,239,300 หุ้น หรือ 1.129%)
และในปี 62 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ ที่ 5 (165,071,600 หุ้น หรือ 1.16%) มูลค่า 11,885,155,200 บาท (ราคา 72.00 บาท ณ 30 ส.ค.62)

2.BTS (บมจ.บีทีเอส) บริษัท 51 ปี จดทะเบียนกับตลท. 1 มี.ค. 34 ราคา IPO 133.00บาท @พาร์10.00 บาท (แตกพาร์เมื่อปี 55) ขณะนี้มีนายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นใหญ่สุด (3,099,221,052 หุ้น หรือ 24.68%)

โดยประกันสังคม เข้ามาถึงหุ้น BTS ในปี 62 โดย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 8 (308,758,900 หุ้น หรือ 2.46%) มูลค่า 4,168,245,150 บาท (ราคา 13.50 บาท ณ 30 ส.ค.62)

3.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) องค์กร 4 ปี วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30 ธ.ค.58 ขณะนี้มีบมจ. ช.การช่าง ถือหุ้นใหญ่สุด (4,722,121,829 หุ้น หรือ 30.89%)

-โดย ประกันสังคม เข้ามาถึงหุ้น BEM ในปี 60 โดย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 7 (260,453,600 หรือ 1.70 %)
-และในปี 61 ประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 8 (287,069,500 หุ้น หรือ 1.88%)
-และในปี 62(ณ 27 ส.ค.62) ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 (296,545,458 หุ้น หรือ1.94%) มูลค่า 3,321,309,129 บาท (ราคา 11.20 บาท ณ 30 ส.ค.62)

4.BTSGIF (กองทุนรวมบีทีเอสโกรท) มาร์เกตแคป 63,668.00 ล้านบาท อายุ 6 ปี วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19 เม.ย. 56 ราคา IPO 10.80บาท @พาร์10.80 บาท (เปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด24/07/2562) มีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด (1,929,000,000 หุ้น หรือ 33.33%)

ปี57สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 ( 91,568,700 หุ้น หรือ1.58%)
ปี58สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 (109,761,100 หุ้น หรือ 1.90%)
ปี59สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 (184,853,400 หุ้น หรือ 3.19%)
ปี60สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 (200,230,000หุ้น หรือ 3.46%)
ปี61สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 (229,670,800หุ้น หรือ 3.97%)
ปี 62สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 (235,241,500 หุ้น หรือ 4.06%) มูลค่า2,564,132,350 บาท (ราคา 10.90 บาท ณ 30 ส.ค.62)

5.TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย) มาร์เกตแคป 60,781.00 ล้านบาท กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่สุด (457,000,000 หุ้น หรือ 10.00%) วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31 ต.ค. 61 ราคา IPO (10.00บาท) @พาร์10.00 บาท

ปี 62 สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 (69,894,000 หุ้น หรือ 1.53%) มูลค่า 901,632,600 บาท (ราคา12.90 บาท ณ 30 ส.ค.62)

และนี้ คือ 5 หุ้นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ที่สำนักงานประกันสังคม เลือกเข้าไปลงทุน ..วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments