มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า สัปดาห์ก่อนฟังเฮียกวง – สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พูดในสภา ตอนหนึ่งว่า “กลุ่มธุรกิจใหญ่ในบ้านเรา เขาไปถึงไหนกันแล้ว เอาแค่ราคาหุ้น 5 ปีที่ผ่านมา ก็รวยขึ้นเท่าไรแล้ว”…ดั๊นเลยคันมือไปสืบค้นว่า หุ้นของเจ้าสัวซีพี นั้น เมื่อเทียบ 5 ปีที่แล้ว กับขณะนี้ (ก.ค.62) เงินในเป๋าเจ้าสัวอู้ฟู้ขึ้นเท่าไรคะ ??

ทั้งนี้หุ้นของเจ้าสัวมี 4 ตัวกับ 1 กองทุน (CPTGF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท) แต่ครั้งนี้จะเจาะเฉพาะ หุ้น 4 ตัวดังนะคะ

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) มาร์เกตแคป 777,038.27 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ปี 57 มีบริษัทในเครือ CP ถือหุ้นใหญ่ 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง (ถือหุ้นอันดับ 1) ถือ 31.47% มูลค่า 123,374,665,820 บาท และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ถืออันดับ 2) ถือ 10.18 % 39,912,157,736 บาท รวม 2 บริษัท 41.65% มูลค่า 163,286,823,556 บาท (ราคาเฉลี่ย ในปี 57 คือ 43.64 บาท)

ขณะที่ปี 62 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 1) ถือ 30.32% มูลค่า 235,615,966,000 , บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ถือเป็นอันดับ 22) ถือ 0.57% มูลค่า 4,411,500,000 บาท และ บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ถือ 1.11% มูลค่า 8,650,000,000 บาท รวม 2 บริษัท มูลค่ารวม 248,677,466,000 บาท (ราคา ณ 26 ก.ค.62 อยู่ที่ 86.50 บาท)

สำหรับ CPALL 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม CP เงินเพิ่มขึ้น 85,390,642,444 บาท

2. CPF (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) มาร์เกตแคป 236,809.17 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ปี 57 มีกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด (CPG) ถือ 43.72% มูลค่า 97,010,259,588 บาท (ราคาเฉลี่ย ในปี 57 คือ 28.66 บาท )

ขณะที่ปี 62 มี บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ถือเป็นอันดับ 1) 24.54% มูลค่า 58,116,185,462 บาท , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (ถือเป็นอันดับ 3) ถือ 8.79% มูลค่า 20,820,812,650 บาท ,บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (ถือเป็นอันดับ 7) ถือ 2.84% มูลค่า6,727,378,020 บาท ,บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส (ถือเป็นอันดับ 12) 1.16% มูลค่า 2,735,205,000 บาท และ CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD
ถือ 0.71% มูลค่า 1,692,350,000 บาท รวมแล้ว 5 บริษัท 90,091,931,132 บาท (ราคา ณ 26 ก.ค.62 อยู่ที่ 27.50 บาท)

สำหรับ CPFปี 57 กลุ่มเจ้าสัว ถืออยู่ 43.72% และในปี 62 ลดพอร์ตเหลือ 38.04% มูลค่าเงินลดลง 6,918,328,456 บาท

3.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 213,556.45 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ปี 57 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ถือเป็นอันดับ 1) 51.02% มูลค่า 109,222,497,000 บาท (ราคาเฉลี่ย ในปี 57 คือ 8.70 บาท)

ขณะที่ปี 62 มี บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ถืออันดับ 1) 18.38% มูลค่า 39,245,347,558 บาท , บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (ถืออันดับ 10) 2.10% มูลค่า 4,487,822,803 บาท, CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD (ถืออันดับ 14 ) 0.80% มูลค่า 1,705,452,800 บาท , บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส (ถืออันดับ 15 ) 0.80% มูลค่า 1,703,071,968 บาท , บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (ถืออันดับ 17) 0.64% มูลค่า 1,372,603,942 บาท, บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ถืออันดับ 18) 0.58% มูลค่า 1,243,979,148 บาท รวมแล้ว 6 บริษัท ประมาณ 49,758,278,219 บาท (ราคา ณ 26 ก.ค.62 อยู่ที่ 6.40บาท)

ทั้งนี้พอรต์ปี 57 ถืออยู่ 51.02% แต่ในปี 62 ลดพอร์ตเหลือ 23.30% มูลค่าเงินลดลง 59,464,218,781 บาท

4.MAKRO (บมจ.สยามแม็คโคร) มาร์เกตแคป 187,200.00 ล้านบาท โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ปี 57 มี บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ถือ 55.01% มูลค่า 95,790,185,584 บาท และบมจ. ซีพี ออลล์ (ถือเป็นอันดับ 2) 42.87% มูลค่า 74,658,678,276 บาท รวม 2 บริษัท (ในเครือซีพีออล์) 97.88% มูลค่า 170,448,863,860 บาท (ราคาเฉลี่ย ในปี 57 คือ 36.28 บาท)

และในปัจจ6บัน ปี 62 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือ 55.01% มูลค่า 102,971,809,200 บาท , บมจ. ซีพี ออลล์ ถือ38.07% มูลค่า 71,276,349,300 บาท รวม 2 บริษัท 93.08% มูลค่า 174,248,158,500 บาท (ราคา ณ 26 ก.ค.62 อยู่ที่ 39.00บาท)

ทั้งนี้ปี 57 ถืออยู่ 97.88% แต่ในปี 62 ลดพอร์ตเหลือ 93.08% แต่ราคาหุ้นสูงขึ้นทำให้มีเงินเพิ่ม 3,799,294,640 บาท

สรุป 4 ตัวของกล่มเจ้าสัว เมื่อปี 57 มูลค่ารวม 539,968,444,004 บาท ในขณะที่ ปี 62 มูลค่ารวม 562,775,833,851 บาท เพิ่มขึ้น 22,807,389,847 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูล มาจากรายงานประจำปี 2557 ของแต่ละบริษัทและข้อมูลตัวเลข ณ วันที่ 26 ก.ค.62) ….วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments