หุ้นโรงพยาบาล

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล 20 หลักทรัพย์ที่ในปี 63 นี้ไม่สดใส อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD ติดลบไปถึง 16 ตัว ไม่เปลี่ยนแปลง 1 ตัว และบวกเพียง 3 ตัวค่ะ

เรียงตามลบมากสุดไปหาน้อยสุดนะคะ

1.PRINC (บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ/โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพร/โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ อุบล

สิ้นปี 62 ปิดที่ 4.88 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 2.88 บาท ยังลบอยู่ 2.00 บาท หรือ -40.98%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 4.86 บาท (2 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 2.48 บาท (16 เม.ย.63)

2.EKH (บมจ.เอกชัยการแพทย์) ธุรกิจ “โรงพยาบาลเอกชัย”

สิ้นปี 62 ปิดที่ 6.70 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 4.82 บาท ยังลบอยู่ 1.88 บาท หรือ -28.05%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 6.80 บาท (3 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 3.50 บาท (18 มี.ค.63)

3.AHC (บมจ.โรงพยาบาลเอกชล) โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี

สิ้นปี 62 ปิดที่ 17.90 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 13.30 บาท ยังลบอยู่ 4.60 บาท หรือ -25.69%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 18.10 บาท (2 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 12.10 บาท (10 พ.ย.63)

4.THG (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) โรงพยาบาลธนบุรี 1 และ 2

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 26.75 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 20.40 บาท ลดลง 6.35 บาท หรือ -23.73%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 28.75 บาท (24 มี.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 17.60 บาท (22 ต.ค.63) เท่ากับช่วงโควิด (30 มี.ค.63)

5.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

สิ้นปี 62 ปิดที่ 147.00 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 114.00 บาท ยังลบอยู่ 33.00 บาท หรือ -22.44%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 146.50 บาท (2ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 91.00 บาท (30 ต.ค.63)

6.WPH (บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 1.99 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 1.61 บาท ยังลบอยู่ 0.38 บาท หรือ -19.09%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 2.00 บาท (2 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 1.36 บาท (1 เม.ย.63)

7.VIBHA (บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี)

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 1.79 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 1.49 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ -16.75%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 1.80 บาท (2ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 1.31 บาท (16 มี.ค.63)

8.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล) โรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 12 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สิ้นปี 62 ปิดที่ 17.10 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 14.80 บาท ลดลง 2.30 บาท หรือ -13.45%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 17.00 บาท (2 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 10.60 บาท (23 มี.ค.63)

9.NTV (บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช)

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 49.00 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 42.50 บาท ลดลง 6.50 บาท หรือ -13.26%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 50.00 บาท (21 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 39.00 บาท (23 มี.ค.63)

10.CMR (บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 2.02 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 1.78 บาท ลดลง 0.24 บาท หรือ -11.88%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 2.04 บาท (2 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 1.35 บาท (24 มี.ค.63)

11.SVH (บมจ.สมิติเวช) โรงพยาบาลสมิติเวช

สิ้นปี 62 ปิดที่ 448.00 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 398.00 บาท ยังลบอยู่ 50.00 บาท หรือ -11.16%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 452.00 บาท (3 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 383.00 บาท (19 มี.ค.63)

12.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 26.00 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 23.30 บาท ยังลบอยู่ 2.70 บาท หรือ -10.38%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 26.25 บาท (2 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 17.50 บาท (2 พ.ย.63)

13.RAM (บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 152.00 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 139.50 บาท ลดลง 12.50 บาท หรือ -8.22%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 151.00 บาท (3 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 137.50 บาท (24 ก.ย.63)

14.KDH (บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์) ธุรกิจโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (เดิมชื่อโรงพยาบาลกรุงธน 1)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 91.00 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 85.50 บาท ยังลบอยู่ 5.50 บาท หรือ -6.04%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 101.00 บาท (18 มิ.ย.63) ราคาปิดต่้ำสุด 59.50 บาท (19 มี.ค.63)

15.LPH (บมจ.โรงพยาบาลลาดพร้าว) ธุรกิจโรงพยาบาลลาดพร้าว , ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยา

สิ้นปี 62 ปิดที่ 4.82 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 4.60 บาท ยังลบอยู่ 0.22 บาท หรือ -4.56%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 5.10 บาท (31 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 2.86 บาท (23 มี.ค.63)

16.M-CHAI (บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 190.00 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 184.00 บาท ยังลบอยู่ 6.00 บาท หรือ -3.15%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 194.00 บาท (24 ก.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 130.00 บาท (25 มี.ค.63)

17.CHG (บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 2.58 บาท ณ 20 พ.ย. 63 ปิดที่ 2.58 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 2.76 บาท (27 ม.ค.63) ราคาปิดต่้ำสุด 1.98 บาท (24 มี.ค.63)

หุ้นโรงพยาบาล 3 หลักทรัพย์ที่ผลตอบแทบด้านราคาย้อนหลังเป็นบวก

1.PR9 (บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า)

สิ้นปี 62 ปิดที่ 7.85 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 9.15 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท หรือ 16.56%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 8.85 บาท (12 พ.ย.63) ราคาปิดต่้ำสุด 6.05 บาท (24 มี.ค.63)

2.SKR (บมจ.ศิครินทร์) ธุรกิจโรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลรัทรินทร์และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

สิ้นปี 62 ปิดที่ 5.05 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 6.65 บาท เพิ่มขึ้น 1.60 บาท หรือ 31.68%

ปี 63 ราคา ปิดสูงสุด 6.65 บาท (20 พ.ย.63) ราคาปิดต่้ำสุด 4.34 บาท (30 มี.ค.63)

3.VIH (บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์) กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย หนองแขม สมุทรสาคร และแยกไฟฉาย

สิ้นปี 62 ปิดที่ 6.20 บาท ณ 20 พ.ย.63 ปิดที่ 6.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาท หรือ 5.64%

ปี 63 ราคาปิดสูงสุด 7.00 บาท (8 มิ.ย.63) ราคาปิดต่้ำสุด 4.80 บาท (24 มี.ค.63)

อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล แม้ถูกคาดการณ์ว่าไตรมาส 3 จะปังสักเท่าไหร่นัก แต่ดูทรงยาว ๆ แล้วมีอนาคตแน่นอนค่ะ เพียงแต่ขณะนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลา วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊าย

Facebook Comments