หุ้น ENERG

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องหุ้นกลุ่ม พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) มีทั้งหมด 59 ตัว และได้ 20 อันดับที่ทำผลงานโดดเด่น ยังบวกได้ ในระดับ 25% ถึงเกือบ 120% เลยที่เดียวคะ (เรียงจากบวกมากสุดลงไปนะคะ)

1.TCC (บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 652 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 0.23 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 0.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.27 บาท หรือ 117.39%

ธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ Holding Company โดยทำธูรกิจแปรรูปและค้าปลีกถ่านหิน

2.7UP (บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 4,497 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 0.43 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 0.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.47 บาท หรือ 109.30%

ธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน ,สื่อสารโทรคมนาคม ,พลังงานทดแทน

3.AKR (บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 1,464 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 0.54 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 1.12 บาท เพิ่มขึ้น 0.58 บาท หรือ 107.41%

ธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการซ่อมบำรุงรักษา รับออกแบบติดตั้งรวมทั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์

4.MDX (บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 2,473 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 2.50บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 5.10 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท หรือ 104.00%

ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน

5.ETC (บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 7,616 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.87 บาท ล่าสุด 29 เม.ย. 64 ปิดที่ 3.40 บาท เพิ่มขึ้น 1.53 บาท หรือ 81.81%

ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ,ออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

6.SKE (บมจ.สากล เอนเนอยี) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 1,004 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 0.64 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 1.09 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท หรือ 70.31%

ธุรกิจหลักคือสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน 2 สถานี และมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวัตต์

7.AGE (บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 2,920 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.75 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 2.94 บาท เพิ่มขึ้น 1.19 บาท หรือ 68.00%

ธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

8.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 36,240 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 2.52 บาท ล่าสุด29 เม.ย. 64ปิดที่ 4.14 บาท เพิ่มขึ้น 1.62 บาท หรือ 64.28%

ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ,ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.SOLAR (บมจ.โซลาร์ตรอน) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 1,028 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.18 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 1.91 บาท เพิ่มขึ้น 0.73 บาท หรือ 61.86%

ธูรกิจผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ

10.RPC (บมจ. อาร์พีซีจี) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 1,265 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 0.61 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 0.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.37 บาท หรือ 60.65%

ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลัก (เดิม) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน บริหารคลังน้ำมัน 1 แห่ง

11.AI (บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 9,071 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.98 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 3.16 บาท เพิ่มขึ้น 1.18 บาท หรือ 59.59%

ธุรกิจผู้ผลิตเเละจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน

12.SCN (บมจ.สแกน อินเตอร์) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 3,192 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.71 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.93 บาท หรือ 54.38%

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

13.PRIME (บมจ.ไพร์ม โรด เพาเวอร์) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 10,721 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 0.49 บาท ล่าสุด 29 เม.ย. 64 ปิดที่ 0.69 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 40.82%

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

14.GREEN (บมจ.กรีน รีซอร์สเซส) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 1,055 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.02 บาท ล่าสุด 29 เม.ย. 64 ปิดที่ 1.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.32 บาท หรือ 31.37%

ธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

15.DEMCO (บมจ.เด็มโก้) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 2,775 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 3.30 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 4.32 บาท เพิ่มขึ้น 1.02 บาท หรือ 30.91%

ธุรกิจออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

16.EP (บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 5,408 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 4.58 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 5.95 บาท เพิ่มขึ้น 1.37 บาท หรือ 29.91%

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ

17.SSP (บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 13,737 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 11.60 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 14.70 บาท เพิ่มขึ้น 3.10 บาท หรือ 26.72%

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน(พลังงานแสงอาทิตย์) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

18.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 228,462 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 49.25 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 62.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.75 บาท หรือ 25.89%

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) , ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

19.PTG (บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 33,567 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 15.90 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 20.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.10 บาท หรือ 25.79%

ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง,จำหน่ายแก๊ส LPG ,ขนส่งและการจัดการคลังสินค้า

20.LANNA (บมจ.ลานนารีซอร์สเซส) ณ วันที่ 28 เม.ย.64 มาร์เกตแคป 4,961 ล้านบาท

สิ้นปี 63 ปิดที่ 7.70 บาท ล่าสุด 29 เม.ย.64 ปิดที่ 9.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.90 บาท หรือ 24.67%

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม หุ้นใหญ่ๆ พิมพ์นิยม ยังไม่ติดอันดับนะคะ มีเพียงGUNKUL -EA-PTG เท่านั่นที่ยังพอได้คะ วันนีไปละคะบ๊ายย

Facebook Comments