หุ้น MID-CAP

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้น “MID-CAP” (ขนาดกลางๆ) ที่มีมาร์เกตแคปตั้งแต่ 5 หมื่นล้านบาท ลงมาถึง 1.5 หมื่นล้านบาท โดยจะเปรียบเทียบราคาในช่วง SET สูงสุด ปิดที่ 1,740.91จุด (1ก.ค.62) กับช่วงที่ SET ต่ำสุด ปิดที่ 1,551.82 จุด (11ธ.ค.62) ซึ่งห่างกัน 189.09 จุด จะพบ 17 ตัวแกร่งสุด ๆ วิ่งสวน SET (เรียงลำดับตาม % ราคาที่ปรับเพิ่มนะคะ)

1.BFIT (บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์) ทำธุรกิจเงินทุนเต็มรูป เดิมชื่อบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 มาร์เกตแคป 17,364.29 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 30.50 บาท , SETสูงสุด (1 ก.ค.62)ปิด 18.10 บาท ราคาปรับขึ้น 12.40 บาท หรือ 68.50%

2.TQM (บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) ทำธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย มาร์เกตแคป 17,025.00 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 54.25 บาท , SETสูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 37.50 บาท ราคาปรับขึ้น 16.75 บาท หรือ 44.66%

3.TKN (บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง) ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่ายแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” มาร์เกตแคป 15,870.00 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11ธ.ค.62) ปิด 10.70 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 8.85 บาท ราคาปรับขึ้น 1.85 บาท หรือ 20.90%

4.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) ทำธุรกิจให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS) มาร์เกตแคป 26,963.44 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 32.75 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 27.25 บาท ราคาปรับขึ้น 5.50 บาท หรือ 20.18%

5.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple มาร์เกตแคป 33,000.00 ล้านบาท ราคาวันที่ SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 26.75 บาท , SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 22.30 บาท ราคาปรับขึ้น 4.45 บาท หรือ 19.95%

6.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) ทำธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ – ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ – ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มาร์เกตแคป 19,447.00 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 20.50 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 17.30 บาท ราคาปรับขึ้น 3.20 บาท หรือ 18.49%

7.CHG (บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง มาร์เกตแคป 29,260.00 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 2.60 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 2.26 บาท ราคาปรับขึ้น 0.34 บาท หรือ 15.04%

8.EPG (บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป) ธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก มาร์เกตแคป 18,200.00 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 6.75 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 6.20 บาท ราคาปรับขึ้น 0.55 บาท หรือ 8.87%

9.STARK (บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น) ธุรกิจถือหุ้นในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้า สำหรับระบบการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า และสายไฟฟ้าทั่วไป มาร์เกตแคป 47,149.36 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 1.96 บาท SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 1.84 บาท ราคาปรับขึ้น 0.12 บาท หรือ 6.52%

10.KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า มาร์เกตแคป 26,505.14 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 20.60 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 19.50 บาท ราคาปรับขึ้น 1.10 บาท หรือ 5.64%

11.PB (บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้า มาร์เกตแคป 29,137.50 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 64.00 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 60.75 บาท ราคาปรับขึ้น 3.25 บาท หรือ 5.34%

12.TASCO (บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน มาร์เกตแคป 34,846.46 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 21.80 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 20.90 บาท ราคาปรับขึ้น 0.90 บาท หรือ 4.30%

13.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล) ธุรกิจมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 12 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาร์เกตแคป 43,391.21 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค. 62) ปิด 17.20 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 16.50 บาท ราคาปรับขึ้น 0.70 บาท หรือ 4.24%

14.SPC (บมจ.สหพัฒนพิบูล) ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย มาร์เกตแคป 18,067.50 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 56.25 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 54.00 บาท ราคาปรับขึ้น 2.25 บาท หรือ 4.16%

15.PRINC (บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย การบริหารอาคารสำนักงานแบบครบวงจร มาร์เกตแคป 15,649.76 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 4.50 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 4.36 บาท ราคาปรับขึ้น 0.14 บาท หรือ 3.21%

16.GOLD (บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์) ธุรกิจหลักเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง มาร์เกตแคป 19,519.25 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 8.45 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 8.40 บาท ราคาปรับขึ้น 0.05 บาท หรือ 0.59%

17.MBK (บมจ. เอ็ม บี เค) ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน มาร์เกตแคป 37,288.31 ล้านบาท ราคาวันที่ SET ต่ำสุด (11 ธ.ค.62) ปิด 22.20 บาท , SET สูงสุด (1 ก.ค.62) ปิด 22.10 บาท ราคาปรับขึ้น 0.10 บาท หรือ 0.45%

ต้องถือว่า 17 หุ้น “MID-CAP” แข็งแกร่ง แม้วันที่ SET ลงมาต่ำเตี้ย แต่ยังทำทรงราคาดีดไปทางบวกได้อย่างต่อเนื่อง น่าจับตาในปีหน้าจะแกร่งเช่นนี้หรือไม่ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments