ลงทุนหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า สัปดาห์ที่ผ่านมา พี่น้องนักลงทุนต่างเริ่มยิ้มได้กันบ้างแล้วนะคะ เพราะหลังจากจันทร์ที่ 23 มี.ค.63 SET ปักหัวลง จากนั้นพอขึ้นอังคาร-พุธ-พฤหัส-ศุกร์ SET ปิดบวกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หุ้นหลายตัวขยับราคาขึ้นได้ค่ะ ดั๊นพาไปดูในกลุ่ม SET 100 คัดมาเฉพาะตัวที่ บวกรัว ๆ เขียว 4 วันติด แล้วมาลุ้นต่อวันนี้ (30มี.ค.63) จะเขียวเป็นวันที่ 5 หรือไม่ค่ะ

1.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 33.25 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 41.00 บาท บวกเพิ่ม 7.75 บาท หรือ 23.30%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -14.74% (23 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +14.60% (25 มี.ค.63)
+++++++++++++++
2.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 0.68 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 0.81 บาท บวกเพิ่ม 0.13 บาท หรือ 19.11%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -17.65% ( 12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +6.54% ( 27 ก.พ.63)
อิป้าหามาเล่า
3.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 192.00 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 228.00 บาท บวกเพิ่ม 36.00 บาท หรือ 18.75%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -14.53% ( 12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +8.46% ( 20มี.ค.63)
+++++++++++++++
4.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 16.90 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 19.50 บาท บวกเพิ่ม 2.60 บาท หรือ 15.38%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -17.80% (12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +14.53% (20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
5.THAI (บมจ.การบินไทย) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 2.78 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 3.20 บาท บวกเพิ่ม 0.42 บาท หรือ 15.10%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -12.84% (12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +9.85% (4 มี.ค.63)
+++++++++++++++
6.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 24.80 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 28.25 บาท บวกเพิ่ม 3.45 บาท หรือ 13.91%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -26.63% (9 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +14.67% (20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
7.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 58.25 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 66.25 บาท บวกเพิ่ม 8.00 บาท หรือ 13.73%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -10.38% ( 23 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +5.69% ( 20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
8.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 33.25 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 37.75 บาท บวกเพิ่ม 4.50 บาท หรือ 13.53%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -19.90% (12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +10.37% (20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
9.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 88.00 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 98.00 บาท บวกเพิ่ม 10.00 บาท หรือ 11.36%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -10.13% (12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +9.55% (20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
10.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 10.00 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 11.10 บาท บวกเพิ่ม 1.10 บาท หรือ 11.00%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -13.33% (12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +8.00% ( 20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
11.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 62.00 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 68.75 บาท บวกเพิ่ม 6.75 บาท หรือ 10.88%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -11.61% ( 12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +7.51% (20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
12.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 10.40 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 11.50 บาท บวกเพิ่ม 1.10 บาท หรือ 10.57%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -12.82% (16 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +8.26% (20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
13.STA (บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 9.50 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 10.40 บาท บวกเพิ่ม 0.90 บาท หรือ 9.47%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -14.17% ( 12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +6.25% (25 มี.ค.63)
+++++++++++++++
14.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 138.50 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 149.00 บาท บวกเพิ่ม 10.50บาท หรือ 7.58%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -13.53% (12 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +13.09% (20 มี.ค.63)
+++++++++++++++
15.CPALL (บมจ.บริษัท ซีพี ออลล์) ราคา 23 มี.ค.63 ปิดที่ 58.50 บาท ขณะที่วันที่ 27 มี.ค.63 ปิดที่ 60.25 บาท บวกเพิ่ม 1.75 บาท หรือ 2.99%

ในปี 63 เคยราคาปิดลบมากสุดในวันเดียวคือ -7.94% (9 มี.ค.63) ขณะที่เคยราคาปิดบวกสูงสุดในวันเดียว คือ +5.26% (3 มี.ค. 63)
+++++++++++++++
อย่างไรก็ตามใน 15 ตัวนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม BANK และกลุ่มโรงไฟฟ้าบางตัว และน่าจะมีแนวโน้มขยับได้เพิ่มอีกค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments