มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แดงเดือดกันเกือบทั้งกระดานเลยนะคะ ดั้นเลยไปส่องเฉพาะใน SET 100 (ศุกร์ที่ 2 ส.ค.62) ปรากฎว่า แดงเทือกไป 85 ตัว เขียวหลุดรอดมา 15 ตัว ไปดูกันเลยคะมีตัวไหนบ้าง

1.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 24.90 บาท เปลี่ยนแปลง +0.30 บาท หรือ +1.22% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 24.80 บาท ลบอยู่ 0.10 บาท หรือ -0.40% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 26.50 บาท ต่ำสุด 21.50 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 24.72 บาท)

2.BEC (บมจ.บีอีซี เวิลด์) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 9.45 บาท ปลี่ยนแปลง +0.10 บาท หรือ +1.07% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 4.82 บาท บวกอยู่ 4.63 บาท หรือ 96.05% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค. 62 ราคาสูงสุด 10.80 บาท ต่ำสุด 4.66 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7.74 บาท)

3.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) ล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 51.50 บาท เปลี่ยนแปลง +0.50 บาทหรือ +0.98% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 50.75 บาท บวกอยู่ 0.75 บาท หรือ 1.47% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 53.50 บาท ต่ำสุด 44.75 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 49.63 บาท)

4.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) ล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 24.90 บาท เปลี่ยนแปลง +0.30 บาท หรือ +1.22% และถ้าเปรียบเทียบราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 15.50 บาท บวกอยู่ 9.40 บาท หรือ 60.64% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 25.75 บาท ต่ำสุด 11.50 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 18.83 บาท)

5.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) ราคาปิดล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 68.00 บาท เปลี่ยนแปลง +0.25 บาท หรือ +0.37% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 58.50 บาท บวกอยู่ 9.50 บาท หรือ 16.23% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค. 62 ราคาสูงสุด 75.25 บาท ต่ำสุด 54.00 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 61.63 บาท)

6.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) ราคาปิดล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 176.00 บาท เปลี่ยนแปลง +3.00 บาท หรือ +1.73% (ราคาบวก 3 วันติด) และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 185.00 บาท ลบอยู่ 9.00 บาท หรือ -4.86% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 205.00 บาท ต่ำสุด 172.00 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 189.66 บาท)

7.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 72.50 บาท เปลี่ยนแปลง +0.25 บาท หรือ +0.35% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 66.25 บาท บวกอยู่ 6.25 บาท หรือ 9.43% ( ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 73.50 บาท ต่ำสุด 65.00 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 69.02 บาท)

8.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล) ราคาล่าสุด (2 ส.ค. 62) ปิดที่ 60.75 บาท เปลี่ยนแปลง +0.25 บาท หรือ +0.41% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 49.00 บาท บวกอยู่ 11.75 บาท หรือ 23.97% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 60.75 บาท ต่ำสุด 42.50 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 50.67 บาท)

9.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 8.25 บาท เปลี่ยนแปลง +0.10 บาท หรือ +1.23% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 6.10 บาท บวกอยู่ 2.15 บาท หรือ 35.24% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 9.10 บาท ต่ำสุด 5.50 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 6.80 บาท)

10.RS (บมจ.อาร์เอส) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 15.60 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 14.80 บาท บวกอยู่ 0.80 บาท หรือ 5.40% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 20.30 บาท ต่ำสุด 14.70 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 16.95 บาท)

11.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) ราคาล่าสุด (2 ส.ค. 62) ปิดที่ 138.50 บาท เปลี่ยนแปลง +0.50 บาท หรือ +0.36% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 133.50บาท บวกอยู่ 5.00 บาท หรือ 3.74% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 146.50 บาท ต่ำสุด 120.50 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 132.70 บาท)

12.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 7.25 บาท เปลี่ยนแปลง +0.05 บาท หรือ +0.69% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 7.45 บาท ยังติดลบอยู่ 0.20 บาท หรือ -2.68% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 7.75 บาท ต่ำสุด 4.88 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 6.09 บาท)

13.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 99.75 บาท เปลี่ยนแปลง +0.25 บาท หรือ +0.25% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 78.25 บาท บวกอยู่ 21.50 บาท หรือ 27.47% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 103.00 บาท ต่ำสุด 78.75 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 88.47 บาท)

14.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่13.70 บาท เปลี่ยนแปลง +0.20 บาท หรือ +1.48% และถ้าเปรียบเทียบ ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 12.40 บาท บวกอยู่ 1.30 บาท หรือ 10.48% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 14.40 บาท ต่ำสุด 11.90 บาท ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 12.86 บาท)

15.TU (บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) ราคาล่าสุด (2 ส.ค.62) ปิดที่ 18.80 บาท เปลี่ยนแปลง +0.10 บาท หรือ+0.53% และถ้าเปรียบเทียบราคาสิ้นปี 61 ปิดที่16.20 บาท บวกอยู่ที่ 2.30 บาท หรือ 14.19% (ปี 62 ตั้งแต่ต้นปี – 2 ส.ค.62 ราคาสูงสุด 19.80บาท ต่ำสุด 15.70 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 18.42 บาท)

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้จะลงทุนตัวไหน ประเภทใด ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ หาจังหวะเข้าให้ดี…วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊ายย

Facebook Comments