มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้ขอควันหลงวันฮาโลวีน เล็กๆ นะคะ จะพาไปดู 13 หุ้น สุดสยอง (เฉพาะในกลุ่ม SET50) ที่ราคาดิ่งเหวสุด ๆในรอบปี 61 เรียกว่า “ขาขึ้น” ชัดๆ คะ แต่เป็นขาขึ้นก่ายหน้าผากนะคะ อิอิ

1.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) สิ้นปี 61 ปิดที่ 54.25 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 28.25 บาท ลดลง 26.00 บาท หรือ -47.92%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค.62) 1 ต.ค. ราคาปิด 31.75 บาท ณ 1พ.ย.62 ปิดที่ 28.25 บาท ลดลง 9.50 บาท หรือ -29.92%

2.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) สิ้นปี 61ปิดที่ 5.75 บาท ณ 1พ.ย.62 ปิดที่ 3.34 บาท ลดลง 2.41 บาท หรือ -41.91%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค.62) 1 ต.ค. ราคาปิด 3.62 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 3.34 บาท ลดลง 0.28 บาท หรือ -7.73%

3.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) สิ้นปี 61 ปิดที่ 187.50 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 119.50 บาท ลดลง 68.00 บาท หรือ -36.26%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค.62) 1 ต.ค. ราคาปิด 127.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 119.50 บาท ลดลง 7.50 บาท หรือ -5.90%

4.DELTA (บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย) สิ้นปี 61 ปิดที่ 69.50 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 44.50 บาท ลดลง 25.00 บาท หรือ -35.97%

และถ้าเทียบราคา(เดือน ต.ค. 62) 1 ต.ค. ราคาปิด 48.50 บาท ณ 1พ.ย.62 ปิดที่ 44.50 บาท ลดลง 4.00 บาท หรือ -8.24%

5.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) สิ้นปี 61 ปิดที่ 2.20 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 1.43 บาท ลดลง 0.77 บาท หรือ -35.00%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค.62) 1 ต.ค.ราคาปิด 1.56 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 1.43 บาท ลดลง 0.13 บาท หรือ -8.33%

6.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) สิ้นปี 61 ปิดที่ 71.25 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 51.00 บาท ลดลง 20.25 บาท หรือ -28.42%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค.62) 1 ต.ค.ราคาปิด 53.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 51.00 บาท ลดลง 2.00 บาท หรือ -3.77%

7.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) สิ้นปี 61 ปิดที่ 185.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 139.00 บาท ลดลง 46.00 บาท หรือ-24.86%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค.62) 1 ต.ค. ราคาปิด 157.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 139.00 บาท ลดลง 18.00 บาท หรือ -11.46%

8.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) สิ้นปี 61 ปิดที่ 230.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 174.00 บาท ลดลง 56.00 บาท หรือ -24.34%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค. 62) 1 ต.ค. ราคาปิด 173.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 174.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 0.57%

9.GLOBAL (บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์) สิ้นปี 61 ปิดที่ 19.50 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 15.20 บาท ลดลง 4.30 บาท หรือ -22.05%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค. 62) 1 ต.ค. ราคาปิด 15.40 บาท ณ 1พ.ย.62 ปิดที่ 15.20 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ -1.29%

10.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) สิ้นปี 61 ปิดที่ 22.30 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 17.50 บาท ลดลง 4.80 บาท หรือ -21.52%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค. 62) 1 ต.ค.ราคาปิด 18.90 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 17.50 บาท ลดลง 1.40 บาท หรือ-7.40%

11.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) สิ้นปี 61ปิดที่ 74.75 บาท ณ 1 พ.ย. 62) ปิดที่ 61.50 บาท ลดลง 13.25 บาท หรือ -17.72%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค.62) 1 ต.ค. ราคาปิด 67.25 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 61.50 บาท ลดลง 5.75 บาท หรือ -8.55%

12.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) สิ้นปี 61 ปิดที่ 133.50 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 112.00 บาท ลดลง 21.50 บาท หรือ -16.10%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค. 62) 1 ต.ค. ราคาปิด 117.50 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 112.00 บาท ลดลง 5.50 บาท หรือ -4.68%

13.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) สิ้นปี 61 ปิดที่ 436.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 369.00 บาท ลดลง 67.00 บาท หรือ -15.36%

และถ้าเทียบราคา (เดือน ต.ค. 62) 1 ต.ค. ราคาปิด 408.00 บาท ณ 1 พ.ย.62 ปิดที่ 369.00 บาท ลดลง 39.00 บาท หรือ -9.55%

อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้ บางตัวพื้นฐานแข็งแกร่ง (ตัวองค์กร-ผู้ถือหุ้น-สายป่าน) อาจจะมีโอกาศขยับขึ้นในอนาคต…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments