กำไรต่อหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเหลาเรื่อง กำไรต่อหุ้น (EPS) คือตัวที่แสดงถึงกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยให้แก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้นของกิจการ ยิ่งกิจการมีค่า EPS สูง หมายความว่า กิจการมีกำไรมาก มีฐานะการเงินที่แข็งแรง มั่นคง เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือสำหรับการลงทุน

ซึ่งการวิเคราะห์ค่า EPS ควรดูเปรียบเทียบจากค่า EPS ย้อนหลังของกิจการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจเดียวกัน (อ้างอิงเวปไซด์ set)

ใน SET 100 มีหลายตัวที่มีค่า EPS สูง แต่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่อง แต่มีอยู่ 13 ตัว ที่กำไรต่อหุ้น เติบโต-สม่ำเสมอ เพิ่มขึ้นทุกปี (แม้บางตัวจะน้อยนิด แต่โตทุกปีนะฮะ)

1.PTTEP (บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) กำไรต่อหุ้น ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 ตามลำดับคือ 2.76บาท , 4.54บาท , 8.69 บาท และ 11.72 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 8.40% ,13.40% , 20.46% และ 24.50%

2.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) กำไรต่อหุ้น ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ1.85 บาท , 2.14 บาท , 2.22 บาท และ 2.38 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 3.69% ,4.07% ,3.97% และ 3.91%

3.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 1.80 บาท , 2.12บาท , 2.24 บาท และ 2.25 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 12.39% ,14.91% , 12.97% และ 5.92%

อิป้าหามาเล่า4.MTC (บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล) กำไรต่อหุ้น ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.69 บาท , 1.18 บาท , 1.75 บาท และ 2.00 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 32.74 % , 33.47% , 35.65% และ 33.40%

5.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.87 บาท , 1.02 บาท , 1.33 บาท และ 1.63 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ31.15% , 32.53% , 39.31% และ 40.67%

6.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) กำไรต่อหุ้น ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.34 บาท , 0.51 บาท , 0.74 บาท และ 1.01 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 2.36% , 2.70% , 3.18% และ 3.64%

7.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) กำไรต่อหุ้น ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.62 บาท , 0.67บาท , 0.71 บาท และ 0.78 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 44.90% , 46.02% , 46.59% และ 48.53%

8.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.31 บาท , 0.37 บาท , 0.43 บาท และ 0.47 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 6.75% , 7.61% , 8.50% และ 9.16%

9.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.30 บาท , 0.37 บาท , 0.44 บาท และ 0.46 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 11.39% , 12.46% , 13.31% , และ 12.61%

10.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.17 บาท , 0.20 บาท , 0.35 บาท และ 0.36 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 19.19% , 19.77% , 27.24% และ 26.41%

11.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.08 บาท , 0.09 บาท , 0.15บาท และ 0.24 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 14.78% ,12.40% ,16.20% และ 28.77%

12.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.10 บาท , 0.13 บาท , 0.18 บาท และ 0.20 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 14.36% , 15.27% , 15.90% และ 15.11%

13.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) กำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.01 บาท , 0.02 บาท , 0.08 บาท และ 0.10 บาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 59-ปี60-ปี61-ปี62 คือ 0.86% , 2.28% , 6.54% และ 8.29%

ทั้งนี้ถ้าดูในงบปี 62 SET 100 หุ้น 10 ตัวที่มีค่า EPS สูงสุด คือ

1.SCC 26.67 บาท/หุ้น
2.EGCO 24.79 บาท/หุ้น
3.BBL 18.75 บาท/หุ้น
4.KBANK 16.34 บาท/หุ้น
5.AEONTS 14.95 บาท/หุ้น
6.PTTEP 12.28 บาท/หุ้น
7.SCB 11.90 บาท/หุ้น
8.ADVANC 10.49 บาท/หุ้น
9.TCAP 9.87 บาท/หุ้น
10.TISCO 9.08 บาท/หุ้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าสนใจตัวไหน ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาก ๆ นะคะ เพราะถ้าศึกษามาก โอกาสผิดพลาดก็น้อยลงนั่นเองค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments