หุ้นดัง

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอ่านเรื่องเบา ๆ สนุก ๆ เพลิน ๆ กันนะคะ ดั๊นชอบ (เผือก ๆ) ดูหุ้นแล้วสังเกตที่รายชื่อ “ผู้ถือหุ้นใหญ่” จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร ซึ่งเมื่อลองดูในกลุ่ม SET 50 ที่มี 50 หุ้น ดังนั้น ปรากฎว่า มี 13 หุ้นที่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น มีแต่รายชื่อของนิติบุคคล กองทุน องค์กรรัฐ นอมินีต่างชาติ และไม่มีรายชื่อของบุคคล แม้แต่รายเดียวเลยค่ะ

1.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 36.22%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 8 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 40.45%

SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. 23.32%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับ 4 ถือ 2.63%

2.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 30.00%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 5 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

กระทรวงการคลัง 70.00% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4.93%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับ 5 ถือ 1.15%

หนังสืออิป้าหามาเล่า3.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 25.71%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 12 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 66.02%

UBS AG SINGAPORE BRANCH 5.54%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับ 5 ถือ 1.74%

4.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 29.37%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 8 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

TELENOR ASIA PTE LTD 42.62%

บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด 22.43%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับ 5 ถือ 1.75%

5.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 24.74%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 9 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 22.81%

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 22.73%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับ 6 ถือ 1.67%

6.IVL (บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 35.15%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 11 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด 62.43%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4.90%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับ 5 ถือ 1.41%

7.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 74.48%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 20 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18.55%

STATE STREET EUROPE LIMITED 8.51%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือในลำดับ 3 ถือ 3.59%

8.KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 44.93%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 11 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 55.07%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5.97%

9.PTT (บมจ.ปตท.) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 48.88%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 11 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

กระทรวงการคลัง 51.11%

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 6.08%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือในลำดับ 6 ถือ1.88%

10.PTTEP (บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 35.19%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 8 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2อันดับแรก คือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 64.79%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.19%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือในลำดับ 3 ถือ 2.02%

11.PTTGC (บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 51.81%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 11 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 47.68%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.18%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือในลำดับ 3 ถือ 2.06%

12.TOP (บมจ. ไทยออยล์) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 51.96%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 11 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 47.03%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.58%

ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ถือในลำดับ 3 ถือ 3.51%

13.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 31.86%

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมด 19 ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก คือ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 17.84%

CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 13.47%

อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีรายชื่อของบุคคล อยู่ใน ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ได้บ่งบอกว่าหุ้นดีหรือไม่ดีนะคะ แต่ที่จะมีผลบ้างก็ในเรื่องFree float เท่านั้นและค่ะ วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments