อันดับหุ้น

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู 12 หุ้นที่งบไตรมาสแรกของปี 64 แจ่มที่สุดในตาราง และตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันเกือบ 6 เดือนแล้ว ผลตอบแทนด้านราคาของหุ้นทั้ง 12 พุ่งแรงมากขนาดไหนกันคะ (เรียงตาม% ของการเติบโตกำไรสุทธิของแต่ละหุ้นนะคะ)

1.RCL (บมจ.อาร์ ซี แอล) ธุรกิจสายการเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล

สิ้นปี 63 ปิด 14.20 บาท ล่าสุด 17 มิ.ย.64 ปิด 59.75 บาท เพิ่ม 45.55 บาท หรือ +320.77% (เมื่อปี 63 เคยราคาสูงสุด 15.40 บาท ต่ำสุด 1.66 บาท ปี 64 สูงสุด 67.75 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่12.25 ล้านบาท , งบ 3M/2564 อยู่ที่ 2,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,907.00%

2.PRG (บมจ.พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น) ผู้ผลิตจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวมาบุญครอง)

สิ้นปี 63 ปิด 10.90 บาท ล่าสุด 17 มิ.ย.64 ปิด 11.60 บาท เพิ่ม 0.70 บาท หรือ +6.42% (ปี 63 เคยราคาสูงสุด 15.10 บาทต่ำสุด 8.00 บาท และปี 64สูงสุด 12.80 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.66 ล้านบาท ,งบ3M/2564 อยู่ที่ 66.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,916.68%

3.TSE (บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานหมุนเวียนอื่น

สิ้นปี 63 ปิด 2.48 บาท ล่าสุด 17มิ.ย.64 ปิด 3.04 บาท เพิ่ม 0.56 บาท หรือ +22.58% (ปี63 เคยราคาสูงสุด: 3.52 บาท ต่ำสุด: 1.54 บาท และปี 64สูงสุด 3.24บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 6.53 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 202.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,001.59%

4.TWP (บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์) ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

สิ้นปี 63 ปิด 2.02 บาท ล่าสุด 17 มิ.ย.64 ปิด 3.84 บาท เพิ่ม 1.82 บาท หรือ +90.10% (ปี 63 เคยราคาสูงสุด 2.50 บาท ต่ำสุด 1.50 บาท และปี 64 สูงสุด 5.05 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.40 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 67.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,431.27%

5.ASP (บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

สิ้นปี 63 ปิด 2.18 บาท ล่าสุด 17 มิ.ย.64 ปิด 3.90 บาท เพิ่ม 1.72 บาท หรือ +78.90% (ปี 63 เคยราคาสูงสุด 2.34 บาทต่ำสุด 1.10 บาท และปี 64 สูงสุด 4.24 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 24.08 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 349.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,351.85%

6.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร

สิ้นปี 63 ปิด 37.00บาท ล่าสุด 17มิ.ย.64 ปิด 41.25 บาท เพิ่ม4.25 บาท หรือ +11.49% (ปี63 เคยราคาสูงสุด 42.00 บาทต่ำสุด 15.90 บาท และปี 64 สูงสุด 50.00 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 570.72 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 6,008.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 952.86%

7.GRAMMY (บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) ธุรกิจบันเทิงครบวงจร

สิ้นปี 63 ปิด 9.10บาท ล่าสุด 17มิ.ย.64 ปิด 15.30 บาท เพิ่ม 6.20 บาท หรือ +68.13% (ปี 63 เคยราคาสูงสุด 11.00 บาทต่ำสุด 5.95 บาท และปี 64 สูงสุด 19.00 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 40.96 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 398.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 872.07%

8.GREEN (บมจ.กรีน รีซอร์สเซส) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

สิ้นปี 63 ปิด 1.02 บาท ล่าสุด 17มิ.ย.64 ปิด 1.65 บาท เพิ่ม 0.63 บาท หรือ +61.76% (ปี 63 เคยราคาสูงสุด 1.17 บาทต่ำสุด 0.49 บาท และปี 64 สูงสุด 2.00 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 3.92 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 37.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 855.87%

9.CPL (บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป) ธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร

สิ้นปี 63 ปิด 1.23 บาท ล่าสุด 17 มิ.ย.64 ปิด 2.06 บาท เพิ่ม 0.83 บาท หรือ +67.48% (ปี 63 เคยราคาสูงสุด 1.69 บาทต่ำสุด 0.55 บาทและปี 64 สูงสุด 2.60 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 5.10ล้านบาท , งบ 3M/2564 อยู่ที่ 39.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 681.47%

10.SRICHA (บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สิ้นปี 63 ปิด 12.30 บาท ล่าสุด 17มิ.ย.64 ปิด 25.00 บาท เพิ่ม 12.70 บาท หรือ +103.25% (ปี 63 เคยราคา สูงสุด 14.60 บาทต่ำสุด 4.50 บาท และปี 64 สูงสุด 24.50 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 15.02 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 115.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 669.43%

11.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) ธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ

สิ้นปี 63 ปิด 48.50 บาท ล่าสุด 17 มิ.ย.64 ปิด 44.00 บาท ลด 4.50 บาท หรือ -9.28% (ปี 63 เคยราคาสูงสุด 69.25 บาท ต่ำสุด 27.25 บาท และปี 64สูงสุด 56.00 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 80.71 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 610.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 657.00%

12.STA (บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร

สิ้นปี 63 ปิด 26.50 บาท ล่าสุด 17 มิ.ย.64 ปิด 40.00 บาท เพิ่ม 13.50 บาท หรือ +50.94% (ปี 63 เคยราคา สูงสุด 36.00 บาทต่ำสุด 9.00 บาท และปี 64 สูงสุด 56.75 บาท) งบ 3M/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 845.10 ล้านบาท, งบ 3M/2564 อยู่ที่ 55,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 597.60%

อย่างไรก็ตาม ใน 12 หุ้นนี้ ส่วนใหญ่ทรงดี ทำราคาขึ้นไปทะลุเป้า มีเพียงบางตัวที่ยังอึดๆอยู่ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments