มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้น อายุ 1-5 ปี (เข้าตลาดตั้งแต่ปี 57-61) เฉพาะที่อยู่ใน SET นะคะ ว่ามีตัวไหนที่มาไกลมากถึงไกลที่สุด ราคาพุ่งพรวด มี 11 ตัวที่เกิน 100%

1.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) ซื้อขายวันแรก 10 สิงหาคม 2558 ราคา IPO 3.35 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 4.16 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 25.75 บาท เพิ่มขึ้น 21.59 บาท หรือ 518.99% ขณะที่ (ธ.ค.59) มาร์เกตแคป 6,180.00 ล้านบาท (ธ.ค.58) เงินปันผลตอบแทน 1.15% ปัจจุบัน 30,600.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.92% (ก.ย.62)

2.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) ซื้อขายวันแรก 8 พฤษภาคม 2557 ราคา IPO 6.90 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 10.60 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 57.75 บาท เพิ่มขึ้น 47.15บาท หรือ 444.81% ขณะที่ (ธ.ค.58) มาร์เกตแคป 48,704.90 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.01% ปัจจุบัน 77,526.87 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.02% (ก.ย.62)

3.NETBAY (บมจ.เน็ตเบย์) ซื้อขายวันแรก 16 มิถุนายน 2559 ราคา IPO 4.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 11.30 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 23.95บาท หรือ 211.94% ขณะที่ (ธ.ค.59) มาร์เกตแคป 3,500.00 ล้านบาท (ธ.ค.59) เงินปันผลตอบแทน 0.55% (ธ.ค.60) ปัจจุบัน 7,050.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 2.14% (ก.ย.62)

4.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ซื้อขายวันแรก 6 ธันวาคม 2560 ราคา IPO 45.00บาท ราคาซื้อขายวันแรก 53.75 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 158.00 บาท เพิ่มขึ้น 104.25บาท หรือ 193.95% ขณะที่ (ธ.ค.60) มาร์เกตแคป 138,664.50 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.49% (ธ.ค.61) ปัจจุบัน 340,261.35 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.75% (ก.ย.62)

5.SPA (บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป) ซื้อขายวันแรก 31 ตุลาคม 2557 ราคา IPO 1.70 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 5.10 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 14.10 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท หรือ 176.47% ขณะที่ (ธ.ค.58) มาร์เกตแคป 5,415.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.26% ปัจจุบัน 8,151.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.05% (ก.ย.62)

6.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) ซื้อขายวันแรก 18 พฤษภาคม 2558 ราคา IPO 27.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 26.00 บาท ราคาล่าสุด (6 ก.ย.62) ปิดที่ 70.00 บาท เพิ่มขึ้น44.00 บาท หรือ 169.23% ขณะที่ (ธ.ค.58) มาร์เกตแคป 33,262.28 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 2.55% (ธ.ค.59) ปัจจุบัน 104,881.06 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.72% (ก.ย.62)

7.CBG (บมจ. คาราบาวกรุ๊ป) ซื้อขายวันแรก 21 พฤศจิกายน 2557 ราคา IPO 28.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 32.50 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 81.75 บาท เพิ่มขึ้น 49.25 บาท หรือ 151.53% ขณะที่ (ธ.ค.58) มาร์เกตแคป 34,500.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.74% ปัจจุบัน 76,750.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.97% (ก.ย.62)

8.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) ซื้อขายวันแรก 19 กรกฎาคม 2560 ราคา IPO 16.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 16.90 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 41.75 บาท เพิ่มขึ้น 24.85 บาท หรือ 147.04% ขณะที่ (ธ.ค.60) มาร์เกตแคป 74,948.38 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.13% (ธ.ค.61) ปัจจุบัน 107,534.62 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.78% (ก.ย.62)

9.TFG (บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป) ซื้อขายวันแรก8 ตุลาคม 2558 ซื้อขายวันแรก 8 ตุลาคม 2558ราคา IPO 1.95 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 1.91 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 4.54 บาท เพิ่มขึ้น 2.63 บาท หรือ 137.69% ขณะที่ (ธ.ค.58) มาร์เกตแคป 7,854.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.38% (ธ.ค.59) ปัจจุบัน 25,121.93 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.54% (ก.ย.62)

10.TQM (บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) ซื้อขายวันแรก 20 ธันวาคม 2561 ราคา IPO 23.00บาท ราคาซื้อขายวันแรก 22.80 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 51.00 บาท เพิ่มขึ้น 28.20 บาท หรือ 123.68% ขณะที่ (ธ.ค.61) มาร์เกตแคป 6,840.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน N/A ปัจจุบัน 14,550.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.62% (ก.ย.62)

11.SISB (บมจ.เอสไอเอสบี) ซื้อขายวันแรก 29 พฤศจิกายน 2561 ราคา IPO 5.20 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 4.36 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 8.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.39บาท หรือ 100.68% ขณะที่ (ธ.ค.61) มาร์เกตแคป 4,023.20 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน N/A ปัจจุบัน 8,037.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน N/A (ก.ย.62)

และยังมีอีก 8 ตัว ที่ราคาบวกแต่ไม่ถึง 100%

1.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) ซื้อขายวันแรก 17 กุมภาพันธ์ 2558 ราคา IPO 2.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 4.78 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 8.75 บาท เพิ่มขึ้น3.97 บาท หรือ 83.05% ขณะที่ (ธ.ค.58) มาร์เกตแคป 24,902.54 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.20% (ธ.ค.59) ปัจจุบัน 34,360.73 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.03% (ก.ย.62)

2.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) ซื้อขายวันแรก 28 กันยายน 2559 ราคา IPO 10.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 10.70 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 19.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.30บาท หรือ 77.57% ขณะที่ (ธ.ค.59) มาร์เกตแคป 27,860.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 2.90% (ธ.ค.60) ปัจจุบัน 37,978.11 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 3.36% (ก.ย.62)

3.TKN (บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง) ซื้อขายวันแรก 3 ธันวาคม 2558 ราคา IPO 4.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 5.75 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 10.20 บาท เพิ่มขึ้น 4.45 บาท หรือ 77.39% ขณะที่ (ธ.ค.58) มาร์เกตแคป 11,799.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน N/A ปัจจุบัน 13,800.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 3.37% (ก.ย.62)

4.OSP (บมจ.โอสถสภา) ซื้อขายวันแรก 17 ตุลาคม 2561 ราคา IPO 25.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 27.25 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 38.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท หรือ 40.36% ขณะที่ (ธ.ค.61) มาร์เกตแคป 73,591.88 ล้านบาทเงินปันผลตอบแทน N/A ปัจจุบัน 115,644.38 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.79% (ก.ย.62)

5.RJH (บมจ.โรงพยาบาลราชธานี) ซื้อขายวันแรก 1 กันยายน 2559 ราคา IPO 16.00 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 18.50 บาท ราคาณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 25.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท หรือ 35.13% ขณะที่ (ธ.ค.59) มาร์เกตแคป 7,650.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.60% (ธ.ค.60) ปัจจุบัน 7,470.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 2.81% (ก.ย.62)

6.BGC (บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส) ซื้อขายวันแรก 18 ตุลาคม 2561 ราคา IPO 10.20 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 11.80 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 15.40 บาท เพิ่มขึ้น 3.60 บาท หรือ 30.50% ขณะที่ (ธ.ค.61) มาร์เกตแคป 7,083.33 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน N/Aปัจจุบัน 10,555.55 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.18% (ก.ย.62)

7.TOA (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)) ซื้อขายวันแรก 10 ตุลาคม 2560 ราคา IPO 24.00บาท ราคาซื้อขายวันแรก 32.50 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 41.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.75 บาท หรือ 26.92% ขณะที่มาร์เกตแคป 65,942.50 ล้านบาท (ธ.ค.60) เงินปันผลตอบแทน 0.42% (ธ.ค.61) ปัจจุบัน 85,218.00 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 0.93% (ก.ย.62)

8.RPH (บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์) ซื้อขายวันแรก 27 กุมภาพันธ์ 2560 ราคา IPO 4.80 บาท ราคาซื้อขายวันแรก 5.50 บาท ราคา ณ 6 ก.ย.62 ปิดที่ 6.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท หรือ 21.81% ขณะที่ (ธ.ค.60) มาร์เกตแคป 2,598.96 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.01% (ธ.ค.60) ปัจจุบัน 3,712.80 ล้านบาท เงินปันผลตอบแทน 1.24% (ก.ย.62)

อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้ บางตัวอาจจะอืดๆไปแล้ว แต่บางตัวยังแรงดี และมีแนวโน้มเติบโตต่อไปเรื่อยๆ นะคะ …วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments