หุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ช่วงนี้ตลาด หุ้น เผชิญมรสุมอย่างหนักเลยค่ะ ขนาดมนต์ขลังเฮียกวงยังเอาไม่อยู่ งาน SET in the City ยังทานไม่ไหว เมื่อวาน (15 พ.ย.61) ปิดไปที่ 1,638.83 จุด (-13.47จุด) ฉะนั้นแล้ว อิป้าพาไปดูเรื่องเบาๆ แอบไปส่องดูว่า “สตรี” คนไหนรวยหุ้นมากที่สุดกันค่ะ ถือเป็น 10 นางพญาภาค 2 ละกันนะคะ (คราวนี้เรียงตามลำดับความรวยกันเลยคร้าาา)

10 อันดับ เศรษฐีนีรวยหุ้นที่สุดในไทย!

อันดับ 1 นางดาวนภา เพชรอำไพ เจ้าแม่เมืองไทย แคปปิตอล 35,640,000,000 บาท ถือตัวเดียว MTC-บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ 720,000,000 หุ้น (ราคาล่าสุด49.50 บาท)

อันดับ 2 น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ “หมอปุย ลูกหมอเสริฐ ” 15,735,549,652 บาท ถือ 2 ตัวคือ 1.BDMS – บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ 558,437,610 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 14,100,549,652 บาท (ราคาล่าสุด25.25) และ2. BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ 136,250,000หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1.635,000,000 บาท (ราคาล่าสุด12.00 บาท)

อันดับ 3 นางยุพิน ธีระโกเมน “นายหญิงเอ็มเค” 13,086,970,543 บาท ถือตัวเดียว M -บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 182,396,802 หุ้น (ราคาล่าสุด71.75 บาท)

อันดับ 4 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา “ขุ่นแม่ศรีสวัสดิ์ ” 11,500,223,359 บาท ถืออยู่ 4 ตัว 1.SAWAD – บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 11,441,332,917 บาท 2. SCN-บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 53,678,712 บาท 3. ICN-บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) 5,970,000 บาท 4. THMUI-บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,815,955 บาท

อันดับ 5 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ “บอสหญิงบาวแดง” 9,607,500,000 บาท ถือ CBG – บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 210,000,000 หุ้น (ราคาล่าสุด 45.75 บาท)

อันดับ 6 น.ส.กุณฑี สุริยวนากุล “บิ๊กโกลบอล” 8,853,097,089 บาท ถือ GLOBAL-บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 451,688,627หุ้น (ราคาล่าสุด19.60 บาท)

อันดับ 7 นางมุกดา บุญเสี่ยง 8,301,244,007 บาท ถือ 2 ตัว 1. EA-บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ถือ 168,653,143 หุ้น (ถือเป็นอันดับ 2 รองจาก สมโภชน์ อาหุนัย) คิดเป็นมูลค่า 8,264,004,007 บาท (ราคาล่าสุด 49.00 บาท) 2. SUSCO-บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) 14,000,000หุ้น คิดเป็นมูลค่า 37,240,000 บาท (ราคาล่าสุด 2.66 บาท)

อันดับ 8 น.ส.วิอร ทองแตง “ลูกทนายดังวิชัย” 6,907,207,803 บาท ถือ 5 ตัว คือ 1.BDMS-บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 6,229,347,152 บาท2.SGF-บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 546,790,440 บาท 3.FORTH-บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 113,648,068 บาท 4.SEAOIL-บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 23,793,001 บาท 5.BLISS-บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) 7,600,000 บาท

อันดับ 9 น.ส.จรีพร จารุกรสกุล เจ้าแม่ WHA 6,520,233,738 บาท ถือ 3 ตัวคือ 1. WHA-บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6,093,093,724 บาท (ราคาล่าสุด4.12 บาท) 2.WHAUP -บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 279,648,810 บาท (ราคาล่าสุด 5.90 บาท) 3.WHART-ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 147,491,204 บาท (ราคาล่าสุด10.60 บาท)

อันดับ 10 .นางบุศทรี หวั่งหลี “ลูกสาวนายห้างประจักษ์ ตั้งคารวคุณ” 6,391,000,000 บาท ถือตัวเดียว TOA-บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 182,600,000 หุ้น (ราคาล่าสุด35.00 บาท)

ใน 10 อันดับนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของ-ลูกเจ้าของบริษัทที่อยู่ในตลาดฯ ซึ่งมั่งคั่งระดับหมื่นล้านมีอยู่ถึง 4 คนเลยคะ…วันนี้ต้องขอลาไปล้างตา (ตาร้อน) เพราะความอิจสูงปรี๊ดค่ะ ไปละบ๊ายย

———————————-

ติดตามที่ :

#หุ้น #กองทุนรวม #fund #set #Mutualfund #epahamalao #อิป้าหามาเล่า #ตลาดหุ้น #ตลาดหุ้นไทย #mai #ลงทุน #ออมเงิน

Facebook Comments