เศรษฐีหุ้น

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปสอดส่องพอร์ตหุ้นของเหล่าบรรดาเศรษฐีหุ้น โดยคัดมา 10 อันดับ ราชาหุ้นไทยนะคะ (ไม่รวมผู้หญิง) ว่าใครจะมีสินทรัพย์ในหุ้นมูลค่าเท่าไรกันบ้าง

โดยจะเปรียบเทียบกับเศรษฐีหุ้นในปี 2560 ที่จัดอันดับโดย วารสารการเงินธนาคาร (ถือหุ้นสัดส่วน 0.5% ขึ้นไป ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 ก.ย.62)

1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (เจ้าพ่อกัลฟ์) ถือ 1 ตัว รวมมูลค่า 139,859,998,890 บาท (1.39 แสนล้านบาท) คำนวณ ณ หุ้น GULF ราคา 37 บาท/หุ้น

ปัจจุบัน ถือ GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) มีมูลค่า 1.39 แสนล้านบาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 สารัชถ์ ครองอันดับ 1 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 120,960 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าหุ้นปี63 เพิ่มขึ้น 18,899 ล้านบาท หรือ +15.62%

2.นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (หมอเสริฐ) อดีตแชมป์หุ้น 6 สมัย ขณะนี้ ถือ 4 ตัว รวมมูลค่า 58,067,199,695 บาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 หมอเสริฐอยู่ในอันดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 66,110.64 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าปี 63 ลดลง 8,043 ล้านบาท หรือ -13.85%

ปัจจุบันหมอเสริฐถือ
1.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มูลค่า 56,342,988,900 บาท
2.BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) มูลค่า 1,481,440,400 บาท
3.SPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย) มูลค่า 146,603,520 บาท
4.NTV (บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช) มูลค่า 96,166,875 บาท

3.นายนิติ โอสถานุเคราะห์ (นักลงทุนในตำนาน-ยอดเซียนหุ้น) ถือ 12 ตัว รวมมูลค่า 53,780,360,197 บาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 “นิติ” อยู่ในอันดับ 3 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้นมูลค่า 48,613.32 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าปี 63 เพิ่มขึ้น 5,167 ล้านบาท หรือ +9.60%

ปัจจุบันหุ้นที่นิติถือ คือ
1.OSP(บมจ.โอสถสภา) มูลค่า 18,419,998,350 บาท
2.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) มูลค่า 12,562,596,701 บาท
3.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) มูลค่า 10,053,049,416 บาท
4.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) มูลค่า 4,944,523,725 บาท
5.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) มูลค่า 4,218,503,925 บาท
6.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) มูลค่า 1,148,228,861 บาท
7.CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) มูลค่า 1,053,522,581 บาท
8.TFMAMA (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์) มูลค่า 645,194,016 บาท
9.BKI (บมจ.กรุงเทพประกันภัย) มูลค่า 613,923,912 บาท
10.SNP (บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ) มูลค่า 61,446,400 บาท
11.IRC (บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ) มูลค่า 51,846,750 บาท
12.OGC (บมจ.โอเชียนกลาส) มูลค่า 7,525,560 บาท

4.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (เจ้าสัวเจริญเจ้าของธุรกิจเกือบครึ่งประเทศ) ถือ 2 ตัว รวมมูลค่า 48,828,718,580 บาท

เมื่อเทียบกับ ชปี 62 “เจริญ” ยังไม่ติดใน 10 อันดับเศรษฐีหุ้น โดยอยู่ในลำดับที่ 23 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น 1.03 หมื่นล้านบาท (ไม่รวม AWC) เท่ากับมูลค่าปี63เพิ่มขึ้น 38,528 บาท หรือ +78.90%

ปัจจุบันเจริญถือ
1.AWC (บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป) มูลค่า 40,395,599,450 บาท
2.SEG (บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์) มูลค่า 8,433,119,130 บาท

5.นายสมโภชน์ อาหุนัย (เจ้าพ่อพลังงานบริสุทธิ์) ถือ 2 ตัว รวมมูลค่า 40,545,350,915 บาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 “สมโภชน์” อยู่ในอันดับ 5 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 42,084.25 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าลดลง 1,539 ล้านบาท หรือ -3.65%

ปัจจุบัน ถือ
1.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) มูลค่า 40,535,182,853 บาท
2.EE (บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี ) มูลค่า 10,168,062 บาท

6.นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ (เจ้าพ่อลิสซิ่ง) ถือ 6 ตัว รวมมูลค่า 39,341,604,228 บาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 “ฃูชาติ” อยู่ในอันดับ 8 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 40,841.21 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าปี 63 ลดลง 1,500 ล้านบาท หรือ -3.67%

ปัจจุบัน ถือ
1.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล) มูลค่า 39,053,102,000 บาท
2.ITEL(บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม) มูลค่า 126,132,600 บาท
3.CGD(บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์) มูลค่า 68,575,000 บาท
4.SKY(บมจ.สกาย ไอซีที) มูลค่า 38,100,000 บาท
5.SFLEX (บมจ.สตาร์เฟล็กซ์) มูลค่า 28,080,000 บาท
6.SOLAR (บมจ.โซลาร์ตรอน) มูลค่า 27,614,628 บาท

7.นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (ทายาทบริษัทสีระดับอินเตอร์) ถือ 2 ตัว รวมมูลค่า 36,923,150,000 บาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 “วนรัชต์” อยู่ในอันดับ 6 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 41,055.30 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าปี 63 ลดลง 4,132 ล้านบาท หรือ -10.06%

ปัจจุบัน ถือ
1.STARK (บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น) มูลค่า 30,030,000,000 บาท (STARK ชื่อเดิมคือ SMM – บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย)
2.TOA (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)) มูลค่า 6,893,150,000 บาท

8.นายฮาราลด์ ลิงค์ (ชาวต่างชาติที่ถือหุ้นไทยมูลค่าสูงสุด) ถือ 2 ตัว รวมมูลค่า 31,234,518,125 บาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 “ฮาราลด์” อยู่ในอันดับ 11 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 32,978 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าปี 63 ลดลง 1,744 ล้านบาท หรือ -5.28%

ปัจจุบัน ถือ
1.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) มูลค่า 31,194,935,225 บาท
2.AMATAV (บมจ.อมตะ วีเอ็น) มูลค่า 39,582,900 บาท

9.นายอนันต์ อัศวโภคิน (เสี่ยตึ่ง แลนด์แอนด์เฮ้าส์) ถือ 2 ตัว รวมมูลค่า 22,745,720,694 บาท

เมื่อเทียบกับ ปี 62 “อนันต์” อยู่ในอันดับ 10.มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 27,469.19 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าปี 63 ลดลง 4,724 ล้านบาท หรือ -17.19%

ปัจจุบันถือ
1.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ) มูลค่า 22,737,000,374 บาท
2.MANRIN (บมจ.แมนดารินโฮเต็ล) มูลค่า 8,720,320 บาท

10.นายพิชญ์ โพธารามิก (เสี่ยเทคโนโลยี) ถือ 2 ตัว รวมมูลค่า 21,078,048,569 บาท

เมื่อเทียบกับปี 62 “พิชญ์” อยู่ในอันดับ 9 มูลค่าสินทรัพย์ในหุ้น มูลค่า 32,596.74 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าปี 63 ลดลง 11,518 ล้านบาท หรือ -35.33%

ปัจจุบันถือ
1.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) มูลค่า 15,455,016,379 บาท
2.MONO(บมจ.โมโน เน็กซ์) มูลค่า 5,623,032,190 บาท

อย่างไรก็ตามเป็นที่่น่าสังเกตว่า อันดับ 1 – 3 ไร้การเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นสารัชย์ , หมอเสริฐ และนิติ ตามลำดับ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments