มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเม้าเรื่องของ “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด” ที่เป็นบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการกระจายการเข้าไปถือหุ้นจำนวน 92 ตัว และดั๊นจะพาไปดู 10 ตัวใหญ่ที่มีมูลค่าสูงสุดกันค่ะ

1.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) ถือเป็นลำดับที่ 1 (643,547,140 หุ้น หรือ 33.71%) มูลค่าล่าสุด 135,144,899,400 บาท (19 เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 203.00 บาท ล่าสุด 210.00 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 7.00 บาท

2.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ถือเป็นลำดับที่ 2 (827,751,183 หุ้น หรือ 9.21%) มูลค่าล่าสุด 63,943,778,886 บาท (19 เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 68.75 บาท ล่าสุด 77.25 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 8.50 บาท

3.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ถือเป็นลำดับที่ 2 (641,028,434หุ้น หรือ 4.49%) มูลค่าล่าสุด 44,230,961,946 บาท(19 เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 64.25 บาท ล่าสุด 69.00 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 4.75 บาท

4.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) ถือเป็นลำดับที่ 3 (165,776,946 หุ้น หรือ 5.58%) มูลค่าล่าสุด 31,497,619,740 บาท (19เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 172.50 บาท ล่าสุด 190.00 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 17.50 บาท

5.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) ถือเป็นลำดับที่ 2 (1,049,793,113หุ้น หรือ 6.70%) มูลค่าล่าสุด 27,032,172,659 บาท (19 เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 24.80 บาท ล่าสุด 25.75 บาท (19เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 0.95 บาท

6.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) ถือเป็นลำดับที่ 4 (652,055,233 หุ้น หรือ 7.57%) มูลค่าล่าสุด 16,790,422,249 บาท (19เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 24.60 บาท ล่าสุด 25.75 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 1.15 บาท

7.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) ถือเป็นลำดับที่ 2 (1,210,894,879 หุ้น หรือ 10.22%) มูลค่าล่าสุด 13,925,291,108 บาท (19 เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 9.55 บาท ล่าสุด 11.50 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 1.95 บาท

8.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) ถือเป็นลำดับที่ 3 (1,106,493,800 หุ้นหรือ 7.24%) มูลค่าล่าสุด 11,396,886,140 บาท (19 เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 9.70 บาท ล่าสุด 10.30 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 0.6 บาท

9.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) ถือเป็นลำดับที่ 4 (61,373,448 หุ้น หรือ 8.42%) มูลค่าล่าสุด 10,924,473,744 บาท (19 เม.ษ.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 187.50 บาท ล่าสุด 178.00 บาท (19 เม.ย.62) วูบลงไป 9.5 บาท

10.BANPU (บมจ.บ้านปู) ถือเป็นลำดับที่ 1 (475,891,033 หุ้น หรือ 9.22%) มูลค่าล่าสุด 7,804,612,941 บาท (19 เม.ย.62) ราคาเปรียบเทียบ ภายในปีนี้ (62) เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 14.80 บาท ล่าสุด 16.40 บาท (19 เม.ย.62) ขยับขึ้นมา 1.60 บาท

โดยสรุป 10 หุ้นตัวบิ๊กของ “ไทยเอ็นวีดีอาร์” ในปี 62 นี้ ขยับราคาทุกตัว ยกเว้น BH ค่ะ ที่วูบลงไป…วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments