มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่อง 10 องค์กร อภิมหาอำนาจในวงการหุ้นกันค่ะ มีต่างชาติเข้ามาด้วย 4 แห่ง ส่วนจะเป็นที่ไหน และมีมูลค่าพอร์ตเท่าไร ไปดูกันเลยค่ะ (อ้างอิงราคาหุ้น ณ 04/09/2019)

1.กระทรวงการคลัง มูลค่าพอร์ต 1,403,906,806,736 บาท เป็น1 ในองค์กรของรัฐ โดยกระทรวงการคลังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งตลาดหุ้น และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และได้เปิดทำการซื้อขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และทำพิธีเปิดตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ถือ 11 ตัว ประกอบด้วย AOT, BCP ,MCOT,MFC ,NEP,PDI ,PTT,RPH,TFFIF,THAI และTMB

2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มูลค่าพอร์ต 1,081,585,769,868 บาท จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ถือ 463 ตัว โดย 10 ตัวที่ลงทุนมาที่สุดคือ BBL ,KBAN ,KPTT ,CPALL ,SCC, AOT ,SCB ,PTTEP,ADVANC และ PTTGC

3.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)มูลค่าพอร์ต 561,043,581,238 บาท เป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่แปรรูปมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เริ่มแปรรูปเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 พันล้านหุ้น โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ถือหุ้น 6 ตัว ประกอบด้วย GPSC ,IRPC ,PTTEP ,PTTGC,TIP,TOP

4.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED มูลค่าพอร์ต 365,747,174,160 บาท ตั้งอยู่ที่ 25 Bank Street Canary Wharf London ก่อตั้งเมื่อ 23 มีนาคม 2541 เป็นบริษัทนอมินีที่ทำการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อ้างอิง http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com) ถือ 123 ตัว โดย 10 ตัวที่ลงทุนมาที่สุดคือ CPALL,AOT ,PTT ,KBANK,ADVANC , BBL,SCC,SCB,PTTEP,CPN

5.STATE STREET EUROPE LIMITED มูลค่าพอร์ต 278,234,650,508 บาท เป็นบริษัทลูก ของ STATE STREET CORPORATION (STT) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการด้านการเงินและเป็นธนาคารโฮดิ้ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ One Lincoln Street ก่อตั้งขึ้นปี 2335 (อ้างอิง http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com) ถือ 98 ตัว กระจายหลายหมวดอุตสาหกรรม โดย 10 ตัว ที่ลงทุนมาที่สุดคือ KBANK ,CPALL ,PTT, SCC,AOT, SCB, PTTEP,ADVANC, CPN,BBL

6.สำนักงานประกันสังคม มูลค่าพอร์ต 277,547,056,376 บาท กระจายอยู่ในหุ้น 80 ตัว 10 อันดับแรกที่ลงทุนมากสุด คือ SCC ,PTT ,BDMS , ADVANC , BBL ,AOT, SCB ,KBANK , CPF , BCP สำนักงานประกันสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ มาตรา 26 ได้กำหนดให้การนำเงินกองทุนประกันสังคมไปจัดหา ลประโยชน์1.ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และ2. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน ได้แก่ – ตราสารหนี้อื่นๆ- หน่วยลงทุน – หุ้นสามัญ

5.บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าพอร์ต 276,445,638,414 บาท ถือหุ้น ใน ADVANC1,202,712,000 หุ้น หรือ 40.45% และTHCOM 450,870,934 หุ้น หรือ 41.13% เป็นบริษัทโฮลดิ้งสัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ในชื่อ ชินวัตร คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ อินเวสต์เมนต์ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2544 จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ ชิน คอร์ปอเรชั่น และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2533

8.บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด มูลค่าพอร์ต 227,444,314,000 บาท ถือหุ้น ใน CPALL 2,723,884,000 หรือ 30.32% บริษัทนี้ เป็นบริษัทลูกของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 99%

9.MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT มูลค่าพอร์ต 193,695,126,001 บาท ถือหุ้น ใน BAY(ธนาคารกรุงศรีฯ) 5,655,332,146 หรือ 76.88% โดยกลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล หรือ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) เป็น สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่แห่งญี่ปุ่น เป็นบริษัทแม่ของธนาคารแบงก์ ออฟ โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซึ่งเมื่อปี 56 สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในญี่ปุ่น เพราะMUFG เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในญี่ปุ่นที่เข้าเทคโอเวอร์กิจการธนาคารของประเทศไทย (อ้างอิง เว็บไซต์เจแปน ไทมส์ ของญี่ปุ่น มิ.ย. 56)

10.SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD มูลค่าพอร์ต 158,085,852,000 บาท ถือหุ้น ใน ADVANC จำนวน 693,359,000 หุ้น หรือ 23.32% Temasek กับ Singtel มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันโดยตรง Temasek กิจการลงทุนของรัฐบาลโดยมีกระทรวงการคลังสิงคโปร์ เป็นเจ้าของ Temasek ก่อตั้งเมื่อราว 4 ทศวรรษที่แล้ว ปัจจุบัน Temasek มีสำนักงานทั่วโลก 11 แห่ง ลงทุนในกิจการในหลายภูมิภาค มีมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยเฉพาะถือหุ้นใหญ่ในกิจการใหญ่ๆ ในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น Singapore Technologies Singapore Airlines DBS Bank และ CapitaLand โดยเฉพาะ Singtel ซึ่งระบุไว้ว่า Temasek ถือหุ้นในสัดส่วนถึง 52%…(อ้างอิงคอลัมน์วิรัตน์ แสงทองคำ มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 – 29 ส.ค.62)

แถมอันดับ 11 ให้หน่อยคะ ของเจ้าสัวเจริญ ผู้ร่ำรวยที่สุดในประเทศนี้ค่ะ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พอร์ต 147,165,180,250 บาท วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments