มาแล้วค่ะ อิป้าหามามาเล่า ปี 63 นี้ หุ้นกลุ่มแบงก์ยังคงอยู่ภาวะระส่ำ แถมเจอกรณีมีรายงานเปิดโปงแบงก์หลายรายทั่วโลกรวมถึง 4 แบงก์ในไทย ว่ามีเอี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้ราคาหุ้นของธนาคารยักษ์ใหญ่ทั่วโลกร่วงลง และแบงก์ไทยก็ไม่พลาดร่วงลงเช่นกันค่ะ วันนี้เลยจะพาไปดู 10 องค์กร ที่ลงทุนในกลุ่มแบงก์มากสุด! (สำนักประกันสังคม ของดั๊นติดอันดับด้วยนะคะอิอิ)

1.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มูลค่า 128,629 ล้านบาท ลงทุนใน 8 หลักทรัพย์

 • BBL บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (23.50%) 45,302 ล้านบาท
 • KBANK บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (18.55%) 35,626 ล้านบาท
 • SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (10.20%) 23,286 ล้านบาท
 • KTB บมจ.ธนาคารกรุงไทย (5.97%) 7,931 ล้านบาท
 • TISCO บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (5.97%) 5,791 ล้านบาท
 • TCAP บมจ.ทุนธนชาต (11.17%) 3,905 ล้านบาท
 • TMB บมจ.ธนาคารทหารไทย ( 4.31%)3,781ล้านบาท
 • KKP บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ( 9.34%) 3,005 ล้านบาท2.MUFG BANK, LTD. มูลค่า 111,410 ล้านบาท ลงทุนใน 1 หลักทรัพย์
 • BAY บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (76.88%) 111,410 ล้านบาท3.กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มูลค่า 73,114 ล้านบาท ลงทุนใน 1 หลักทรัพย์
 • KTB บมจ.ธนาคารกรุงไทย (55.07%) 73,114 ล้านบาท4.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED มูลค่า 35,622 ล้านบาท ลงทุนใน 8 หลักทรัพย์
 • KBANK บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (5.94%) 11,399 ล้านบาท
 • BBL บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (5.17%) 9,963 ล้านบาท
 • SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (2.75%) 6,269 ล้านบาท
 • TISCO บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (5.01%) 2,595 ล้านบาท
 • KTB บมจ.ธนาคารกรุงไทย (1.45%) 1,929 ล้านบาท
 • TMB บมจ.ธนาคารทหารไทย (1.62%) 1,416 ล้านบาท
 • KKP บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (3.62%) 1,164 ล้านบาท
 • TCAP บมจ.ทุนธนชาต (2.42%) 882 ล้านบาท
  หนังสืออิป้าหามาเล่า
  5.กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี มูลค่า 33,793 ล้านบาท ลงทุนใน 3 หลักทรัพย์
 • SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (11.56%) 26,405 ล้านบาท
 • TMB บมจ.ธนาคารทหารไทย ( 5.11%) 4,483 ล้านบาท
 • KTB บมจ.ธนาคารกรุงไทย (2.19%) 2,904 ล้านบาท6.กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย มูลค่า 33,793 ล้านบาท ลงทุนใน 3 หลักทรัพย์
 • SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (11.56%) 26,405 ล้านบาท
 • TMB บมจ.ธนาคารทหารไทย (5.11%) 4,483 ล้านบาท
 • KTB บมจ.ธนาคารกรุงไทย (2.19%) 2,904 ล้านบาท7.STATE STREET EUROPE LIMITED มูลค่า 33,115 ล้านบาท ลงทุนใน 8 หลักทรัพย์
 • KBANK บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (8.51%) 16,343 ล้านบาท
 • SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (2.10%) 4,786 ล้านบาท
 • BBL บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (1.92%) 3,708 ล้านบาท
 • KTB บมจ.ธนาคารกรุงไทย (2.60%) 3,447 ล้านบาท
 • TISCO บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (3.61%) 1,870 ล้านบาท
 • TCAP บมจ.ทุนธนชาต (4.54%) 1,651 ล้านบาท
 • TMB บมจ.ธนาคารทหารไทย (0.82%) 717 ล้านบาท
 • KKP บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (1.83%) 589 ล้านบาท8.สำนักงานประกันสังคม มูลค่า 23,870 ล้านบาท ลงทุนใน 4 หลักทรัพย์
 • BBL บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (4.50%) 8,671 ล้านบาท
 • SCB บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (3.22%) 7,343 ล้านบาท
 • KBANK บมจ.ธนาคารกสิกรไทย( 3.59%) 6,893 ล้านบาท
 • TISCO บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (1.86%) 962 ล้านบาท9.บมจ.ทุนธนชาต มูลค่า 21,285 ล้านบาท ลงทุนใน 2 หลักทรัพย์
 • TMB บมจ.ธนาคารทหารไทย (20.12%) 17,644 ล้านบาท
 • TCAP บมจ.ทุนธนชาต (10.00%) 3,641 ล้านบาท10.ING BANK N.V. มูลค่า 20,192 ล้านบาท ลงทุนใน 1 หลักทรัพย์
 • TMB บมจ.ธนาคารทหารไทย (23.03%) 20,192 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างยังรุมเร้ากลุ่มแบงก์ แนวโน้มหนี้เสียเพิ่มขึ้น ผลประกอบการชะลอตัว ภาพรวมครึ่งปีแรกกำไรสุทธิหดไป 26.9% ฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะคะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย
Facebook Comments