หุ้น SETHD

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า หุ้น SETHD เป็นหุ้นปันผลสูง (High Dividend) ที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเกิดจากการจัดอันดับทั้งหมด 30 อันดับโดยเงื่อนไขของตลาดหุ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูงในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจ และในวันนี้อิป้าได้ไปสำรวจดูว่า ใน 30 ตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างที่ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา (เทียบจากเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มสูงสุด)

1.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.53%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 39.75 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +41.50% เหลืออัพไซด์ 6.66% (ราคาเป้าหมาย 60.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 4.55% ปี 63 อยู่ที่ 15.22% และ YTD อยู่ที่ 41.51%

2.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.71%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 113.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 146.50 บาท เพิ่มขึ้น 33.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +29.20% เหลืออัพไซด์ 6.48% (ราคาเป้าหมาย 156.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -18.38% ปี 63 อยู่ที่ -25.17% และ YTD อยู่ที่ 29.65%

3.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.05%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 87.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 111.50 บาท เพิ่มขึ้น 24.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +27.42% เกินอัพไซด์ไปแล้ว 5.82% (ราคาเป้าหมาย 105.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -8.61% ปี 63 อยู่ที่ -28.28% และ YTD อยู่ที่ 27.43%

4.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.55%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 37.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +22.29% เกินอัพไซด์ 3.86% (ราคาเป้าหมาย 43.50 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -35.48% ปี 63 อยู่ที่ -25.17% และ YTD อยู่ที่ 22.30%

5.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.70%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 51.75 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 61.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +17.87% เหลืออัพไซด์ 6.55% (ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -0.38% ปี 63 อยู่ที่ -21.59% และ YTD อยู่ที่ 17.87%

6.TOP (บมจ.ไทยออยล์) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.15%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 52.00 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 61.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +17.30% เหลืออัพไซด์ 9.83% (ราคาเป้าหมาย 67.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 5.28% ปี 63 อยู่ที่ -25.45% และ YTD อยู่ที่ 17.31%

7.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.26%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 98.25 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 113.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น +15.52% เหลืออัพไซด์ 8.37% (ราคาเป้าหมาย 123.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 9.69% ปี 63 อยู่ที่ -21.08% และ YTD อยู่ที่ 15.52%

8.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.49%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 88.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 97.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +9.60% เหลืออัพไซด์ 7.21% (ราคาเป้าหมาย 104.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 26.84% ปี 63 อยู่ที่ -10.83% และ YTD อยู่ที่ 9.60%

9.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.58%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 58.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 63.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น +7.69% เหลืออัพไซด์ 19.04% (ราคาเป้าหมาย 75.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -20.00% ปี 63 อยู่ที่ 2.63% และ YTD อยู่ที่ 7.69%

10.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ) อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.99%

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 118.50 บาท เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด 26 มี.ค.64 ปิดที่ 125.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น +5.90% เหลืออัพไซด์ 18.72% (ราคาเป้าหมาย 149.00 บาท)

โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -21.18% ปี 63 อยู่ที่ -25.94% และ YTD อยู่ที่ 5.91%

อย่างไรก็ตามทั้ง 10 ตัวในกลุ่ม SETHD มีอยู่ 8 ตัวที่ยังมีอัพไซด์ มีเพียง 2 ตัวที่ทะลุอัพไซด์ไปแล้วนั้นคือ SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) และ IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) นะคะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ…บ๊ายยยย

Facebook Comments