หุ้น SETHD

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องหุ้นกลุ่ม SETHD ที่นักลงทุนหลายท่านชอบกัน โดยเราจะไปเลือกมา 10 อันดับ ที่ค่า Yield สูงที่สุดในกลุ่มนี้นะคะ

ดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) หลักทรัพย์ 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง ตัวที่เข้าเงื่อนไขคือ 1.อยู่ใน SET100 ในรอบเดียวกัน 2.มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง คือ ต้องจ่ายปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และอัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) โดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่เกินร้อยละ 100

ส่วน Dividend Yield เป็นอัตราการส่วนทางการเงินที่สำคัญ โดยใช้เปรียบเทียบระหว่าง เงินปันผลต่อหุ้น (DPS) กับราคาหุ้น (P) ซึ่งค่าที่ปรากฎหน่วยจะเป็น (%) …อัตราเงินปันผลตอบแทน บอกว่าหากซื้อหุ้น ณ ราคาปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของราคาหุ้น(อ้างอิง knowledge.bualuang)

ค่ายิ่งสูงยิ่งดี ทั้งนี้ต้องพิจารณาความต่อเนื่องและการเติบโตของเงินปันผลด้วย…(knowledge.bualuang)

ข้อมูลตัวเลข ณ วันที่ 10 ก.ค.63

1.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) Dividend Yield 21.07%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 53.50 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 34.75 บาท ลดลง 18.75 บาท หรือ -35.04%

หลังจาก 7 ก.พ.62 (ปิดที่ 57.00 บาท) กราฟดิ่งเหวลงมาต่อเนื่อง จนไปต่ำสุดที่ 28.75 บาท (23 มี.ค.63) แล้วสลับขึ้นลงจนพุ่งไป 43.50 บาท (4 มิ.ย.63) จากนั้นกลายเป็นขาลงอีกครั้ง

2.PSH (บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง) Dividend Yield 13.36%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 14.80 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 11.60 บาท ลดลง 3.20 บาท หรือ -21.62%

หลังจาก 15 มี.ค. 62 (ปิดที่ 15.00 บาท) กราฟดิ่งเหวลงมาต่อเนื่องจนไปต่ำสุดในวันที่ 24 มี.ค.63 (ปิดที่ 8.40 บาท) แล้วผงกหัวขึ้นไปถึง 13.20 บาท (4 มิ.ย.63) จากนั้นยังทรงๆ ทรุดๆ

หนังสืออิป้าหามาเล่า

3.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) Dividend Yield 11.11%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 99.25 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 68.75 บาท ลดลง 30.50 บาท หรือ -30.73%

หลังจาก 5 มี.ค.62 (ปิดที่ 101.00 บาท) ราคาดิ่งวูบลงไปต่ำสุด ในวันที่ 23 มีค.63 (62.00 บาท) จากนั้นขยับขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ 4มิ.ย.63 (ปิดที่83.00 บาท) จากนั้นก็ย่อลงอีก

4.KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน) Dividend Yield 10.18%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 66.00 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 41.00 บาท ลดลง 25.00 บาท หรือ -37.87%

หลังจาก17 ก.พ. 62 (ปิดที่ 70.00 บาท) ราคาดิ่งวูบลงไปต่ำสุดในวันที่ 23 มีค.63 (33.25 บาท) แล้วกลับมาแตะราคา 50.00 บาท อีกครั้ง(4 มิ.ย.63) จากนั้นก็ย่อลงอีก

5.SIRI (บมจ.แสนสิริ) Dividend Yield 9.76%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 1.09 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 0.77 บาท ลดลง 0.32 บาท หรือ -29.35%

หลังจาก14 ก.พ.62 (ปิดที่ 1.04 บาท) ราคาดิ่งวูบลงไปต่ำสุดในวันที่ 23 มีค.63 (0.54 บาท) จากนั้นขยับขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ 4 มิ.ย.63 (ปิดที่ 0.93บาท) จากนั้นก็ย่อลงอีก

6.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) Dividend Yield 9.76%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 4.40 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 4.06 บาท ลดลง 0.34 บาท หรือ -7.72%

หลังจาก20ก.พ.62 (ปิดที่ 4.60 บาท) ราคาดิ่งวูบลงไปต่ำสุดในวันที่ 23 มีค.63 (2.78 บาท) จากนั้นขยับเป็นขาขึ้นมาตลอด พ้น 4.00 บาท เมื่อ 25 พ.ค.63

7.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) Dividend Yield 9.03%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 2.56 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 2.20 บาท ลดลง 0.36 บาท หรือ -14.06%

ค่อยๆย่อตัวลงมาต่อเนื่อง จนต่ำสุด ในวันที่ 23 มีค.63 (1.73 บาท) แล้วขยับขึ้นมาได้สูงสุดในวันที่ 19 มิ.ย.63 (ปิดที่ 2.36 บาท)

8.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) Dividend Yield 9.01%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 5.80 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 3.56 บาท ลดลง 2.24 บาท หรือ -38.62%

หลังจาก 12ก.พ.62 (ปิดที่ 6.05 บาท) ราคาดิ่งวูบลงไปต่ำสุดในวันที่ 3 เม.ย.63 (ปิดที่ 3.10 บาท) และขยับมา 8 มิ.ย.63 (ปิดที่ 4.12 บาท) จากนั้น ยังไม่พ้น 4.00 บาท อีกเลย

9.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) Dividend Yield 8.94%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 9.80 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 7.70 บาท ลดลง 2.10 บาท หรือ -21.42%

ปีนี้ ค่อยๆ ย่อตัวลงมาต่อเนื่อง จนต่ำสุด ในวันที่ 24 มีค.63 (6.00 บาท) แล้วขยับขึ้นมาได้สูงสุดในวันที่ 8 มิ.ย.63 (ปิดที่ 8.20 บาท) และ 2 ก.ค.63 ปิดที่ 8.10 บาท

10.SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์) Dividend Yield 8.50%

ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 122.00 บาท ขณะที่ 10 ก.ค.63 ปิดที่ 72.25 บาท ลดลง 49.75 บาท หรือ -40.77%

หลังจาก 16 ม.ค.62 (ปิดที่ 118.00 บาท) ราคาดิ่งวูบลงไปต่ำสุดในวันที่ 23 มีค.63 (58.25 บาท) แล้วขยับขึ้นมาได้ อีกครั้ง ในวันที่ 10 มิ.ย.63 ( 89.25 บาท) แล้วย่อตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้ถ้าวัดจากผลตอบแทนในปีนี้ ยังไม่ฟื้นเท่าไรค่ะ แต่ในระยะยาวหลายตัวที่มีแนวโน้มกลับมาได้ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments