มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปชอนไชหุ้นกลุ่ม MEDIA หลายตัวเป็นพิมพ์นิยม โดยเลือกเอาตัวใหญ่ที่สุด 10 หุ้น (วัดจากมาร์เกตแคป) มาแยกย่อยดูว่า ตัวเลขสำคัญต่างๆ เป็นไงบ้างนะคะ โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มนี้ P/E 36.78 (ยิ่งต่ำยิ่งดี) , P/BV2.37 (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ค่าROE -29.84 (ยิ่งสูงยิ่งดี) ค่า Yield 4.03% (ยิ่งสูงยิ่งดี) ข้อมูลตัวเลข ณ วันที่ 24 พ.ค.62

1.VGI (บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย) มาร์เกตแคป 75,338.26 ล้านบาท ค่า P/E 67.63 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , P/BV 5.44 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่า Yield 1.08 % (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ROE 12.15% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 7.80 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 8.70 บาท ราคาปรับขึ้น 0.90 บาท หรือ 10.53%

2.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) มาร์เกตแคป 26,013.21 ล้านบาท ค่า P/E 38.07 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , P/BV 3.86 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่าYield 1.41 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ROE 12.92 % (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 6.10 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 6.45 บาท ราคาปรับขึ้น 0.35 บาท หรือ 5.73%

3.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) มาร์เกตแคป 25,721.69 ล้านบาท ค่า P/E 21.35 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , P/BV 3.83 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่า Yield 4.78% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , ROE18.03% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น 0.23 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 20.60 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 28.75 บาท ราคาปรับขึ้น 8.15 บาท หรือ 39.56%

4.BEC (บมจ.บีอีซี เวิลด์) มาร์เกตแคป 17,300.00 ล้านบาท ค่า P/E – N/A , P/BV 2.93 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่าYield – N/A , ROE -5.44 % (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น -0.06 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 4.82 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 8.70 บาท ราคาปรับขึ้น 3.88 บาท หรือ 80.49%

5.WORK (บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์) มาร์เกตแคป 8,389.63 ล้านบาท ค่า P/E 33.34 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , P/BV 1.84 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ) , ค่า Yield 2.39% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ROE 5.47% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น 0.17 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 23.30 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 19.20 บาท ราคาปรับลดลง 3.10 บาท หรือ -13.30%

6.GRAMMY (บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) มาร์เกตแคป 7,420.55 ล้านบาท ค่า P/E 66.30 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , P/BV 7.24 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่าYield % – N/A , ROE 11.53% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 6.00 บาท ล่าสุด (23 พ.ค.62) ปิดที่ 9.05 บาท ราคาปรับขึ้น 3.05 บาท หรือ 50.83%

7.MCOT (บมจ.อสมท) มาร์เกตแคป 7,351.96 ล้านบาท ค่า P/E- N/A , P/BV1.97 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่า Yield – N/A ,ROE -7.49% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น – 0.05 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 9.10 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 10.60 บาท ราคาปรับขึ้น 1.50 บาท หรือ 16.48%

8.MACO (บมจ.มาสเตอร์ แอด) มาร์เกตแคป 6,368.01 ล้านบาท ค่า P/E 24.98 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , P/BV 2.21 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่า Yield 2.48 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ROE 11.76% กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 1.52 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 1.48 บาท ราคาปรับลดลง 0.04 บาท หรือ -2.63 %

9.MONO (บมจ. โมโน เทคโนโลยี) มาร์เกตแคป 6,178.43 ล้านบาท ค่า P/E – N/A , P/BV 2.44 (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่า Yield – N/A , ROE -11.89% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น -0.03 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 1.70 บาท ล่าสุด (24พ.ค.62) ปิดที่ 1.76ขึ้น บาท ราคาปรับขึ้น 0.06 บาท หรือ 3.52%

10.AMARIN (บมจ.มรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง) มาร์เกตแคป 4,991.41 ล้านบาท ค่า P/E 30.82 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , P/BV 1.25 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ค่า Yield 1.40 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) , ROE 4.13% (สูงกว่าค่าเฉลี่ย) กำไรต่อหุ้น – 0.03 บาท ราคาเปรียบเทียบสิ้นปี 61 ปิดที่ 4.76 บาท ล่าสุด (24 พ.ค.62) ปิดที่ 5.05 บาท ราคาปรับขึ้น 0.29 บาท หรือ 6.09%

สรุปใน 10 ตัวใหญ่ ตั้งแต่ต้นปี 62 ราคาดีดแรงสุดคือ BEC 80.49% น้อยสุดคือ WORK-13.30% ส่วนค่า P/E ต่ำสุดคือ MAJOR 21.35 , ค่า P/BV ต่ำสุดคือ AMARIN 1.25 , ค่า ROE สูงสุด MAJOR 18.03% , ค่า Yield สูงสุดคือ MAJOR 4.78% อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม MEDIA ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มยอดนิยมของบรรดานักลงทุนน้อยใหญ่คะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments