หุ้นโรงไฟฟ้า

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องดูว่า 10 หุ้นโรงไฟฟ้า ที่มีสินทรัพย์มากที่สุด! นั้นเป็นบริษัทใดบ้าง รวมไปถึงดูอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio : D/E) ด้วยนะคะ

ซึ่ง D/E นั้น ธุรกิจที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ส่วนเจ้าของน้อยนิด ถือว่าไม่ดี ถ้าจะให้ดี อัตราส่วนนี้ต้องไม่เกิน 2 เท่า เพราะยิ่งหนี้น้อย และส่วนของทุนมากก็แสดงถึงความแกร่งของกิจการ (แต่ค่า D/E อาจจะยกเว้นกับบางกลุ่ม)

ทั้งนี้ market cap > total asset ให้มุมมองว่าหุ้นมีราคาแพง และเมื่อ market cap < total asset ให้มุมมองว่าหุ้นมีราคาถูก…(อ้างอิง invesimply)

1.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) มาร์เกตแคป 210,069.84 ล้านบาท สินทรัพย์ 249,350.31 ล้านบาท หนี้สิน 142,610.85 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 97,788.95 ล้านบาท และค่า D/E 1.46 เท่า
GPSC มีมาร์เกตแคป น้อยกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาถูก ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 85.75 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 74.50บาท ลดลง 11.25 บาท หรือ -13.11%

2.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) มาร์เกตแคป 131,089.78 ล้านบาท สินทรัพย์ 211,316.22 ล้านบาท
หนี้สิน 113,266.95 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 97,441.30 ล้านบาท และค่า D/E 1.16 เท่า
EGCO มีมาร์เกตแคป น้อยกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาถูก ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 328.00 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 249.00 บาท ลดลง 79.00 บาท หรือ -24.08%

3.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) มาร์เกตแคป 399,993.75 ล้านบาท สินทรัพย์ 141,828.46 ล้านบาท หนี้สิน 110,276.48 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 25,160.18 ล้านบาท และค่า D/E 4.38 เท่า
GULF มีมาร์เกตแคป มากกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาแพง ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 33.20 บาท (ราคาพาร์เก่า 166.00 บาท) ณ วันที่ 17 ก.ค. 63 ปิดที่ 37.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.30 บาท หรือ 12.95%

4.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 138,817.42 ล้านบาท สินทรัพย์ 129,907.33 ล้านบาท หนี้สิน 93,669.86 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 26,735.27 ล้านบาท และค่า D/E 3.50 เท่า
BGRIM มีมาร์เกตแคป มากกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาแพง ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 52.50 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 53.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 1.42%

หนังสืออิป้าหามาเล่า5.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 91,712.50 ล้านบาท สินทรัพย์ 103,448.31 ล้านบาท
หนี้สิน 44,440.97 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 59,006.68 ล้านบาท และค่า D/E 0.75 เท่า
RATCH มีมาร์เกตแคป น้อยกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาถูก ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 68.75 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 63.25 บาท ลดลง 5.50 บาท หรือ -8.00%

6.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) มาร์เกตแคป 183,702.50 ล้านบาท สินทรัพย์ 74,040.77 ล้านบาท
หนี้สิน 47,618.96 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 24,850.72 ล้านบาท และค่า D/E 1.92 เท่า
EA มีมาร์เกตแคป มากกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาแพง ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 43.75 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท หรือ 12.57%

7.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) มาร์เกตแคป 41,459.85 ล้านบาท สินทรัพย์ 63,384.73 ล้านบาท
หนี้สิน 29,166.86 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น22,513.24 ล้านบาท และ ค่า D/E 1.30เท่า
CKP มีมาร์เกตแคป น้อยกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาถูก ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 4.96 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 5.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ 2.82%

8.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 48,816.35 ล้านบาท สินทรัพย์ 49,481.22 ล้านบาท
หนี้สิน 7,532.62 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 41,139.14 ล้านบาท และค่า D/E 0.18 เท่า
BPP มีมาร์เกตแคป น้อยกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาถูก ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 17.70 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 16.00 บาท ลดลง 1.70 บาท หรือ -9.60%

9.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) มาร์เกตแคป 30,984.05 ล้านบาท สินทรัพย์ 42,490.67 ล้านบาท
หนี้สิน 27,233.41 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น15,207.79 ล้านบาท และค่า D/E 1.79 เท่า
BCPG มีมาร์เกตแคป น้อยกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาถูก ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 16.20 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค.63 ปิดที่ 15.50 บาท ลดลง 0.70 บาท หรือ -4.32%

10.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 33,768.00 ล้านบาท สินทรัพย์ 38,707.63 ล้านบาท หนี้สิน 10,629.98 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 28,077.65 ล้านบาท และค่า D/E 0.38 เท่า
TPIPP มีมาร์เกตแคป น้อยกว่า สินทรัพย์ แปลว่า หุ้นมีราคาถูก ณ เวลานี้
สิ้นปี 62 (SET 1,579.84 จุด) ปิดที่ 4.40 บาท ณ วันที่ 17 ก.ค. 63 ปิดที่ 4.02 บาท ลดลง 0.38 บาท หรือ -8.63%

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขต่าง ๆ ณ วันที่ 17 ก.ค.63 นะคะ และ 10 หุ้นเหล่านี้ ล้วนแต่พิมพ์นิยม ที่หากจะลงทุนต้องศึกษาให้ลึก รอบด้าน วันนี้ไปล่ะค่ะ

Facebook Comments