หุ้นโรงพยาบาล

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะชวนไปส่องหุ้นโรงพยาบาลท่ามกลางโควิด ขวิดทุกระดับชนชั้นค่ะ ห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา ลบกันกราวรูดค่ะ ไปดูกัน 10 ตัวใหญ่กันนะคะ หมอไหนจะเจ็บกว่ากัน

1.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มาร์เกตแคป 306,716 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 26.00 บาท ล่าสุด (3 เม.ย.63) ปิดที่ 19.30 บาท ลดลง 6.70 บาท หรือ -25.76%

ตัวนี้บวกสลับลบ มาตั้งแต่ 27 มี.ค. – 3 เม.ย.63 เคยบวกมากสุดในวันเดียว +9.89% (20 มี.ค.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -11.00% (23 มี.ค.63)

BDMS ค่า P/E 19.77 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 3.66 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
2.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) มาร์เกตแคป 90,185 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 147.00 บาท ล่าสุด (3เม.ย.63) ปิดที่ 113.50 บาท ยังลบอยู่ 33.50 บาท หรือ -22.78%

เคยบวกมากสุดในวันเดียว +16.07 % (27ก.พ.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -10.51% (26 มี.ค.63)

BH ค่า P/E 24.10 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 4.52 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
3.SVH (บมจ.สมิติเวช) มาร์เกตแคป 39,000 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 448.00 บาท ล่าสุดปิดที่ 390.00 บาท (3เม.ย.63) ยังลบอยู่ 58.00 บาท หรือ -12.94%

เคยบวกมากสุดในวันเดียว +6.77% (23 มี.ค.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -3.94% (16 มี.ค.63)

ค่า P/E 19.49 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 4.19 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)

อิป้าหามาเล่า
+++++++++++++
4.RAM (บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง) มาร์เกตแคป 33,600 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 152.00 บาท ล่าสุดปิดที่ (3เม.ย.63) 140.00 บาท ลดลง 12.00 บาท หรือ -7.89%

เคยบวกมากสุดในวันเดียว +3.57% (27 ก.พ.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -2.78% (26 ก.พ.63)

ค่า P/E 23.33 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 2.66 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
5.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล) มาร์เกตแคป 29,676 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 17.10 บาท ล่าสุด (3เม.ย.63) ปิดที่ 11.90 บาท ลดลง 5.20 บาท หรือ -30.40%

ช่วงนี้จี๊ดจ๊าดมากค่ะ บวก 4 วันติด ๆ (31 มี.ค. – 3 เม.ย.63) เคยบวกมากสุดในวันเดียว +8.77% (20 เม.ย.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -14.52% (23 เม.ย.63)

ค่า P/E 26.15 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 4.75 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
6.CHG (บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์) มาร์เกตแคป 24,420 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 2.58 บาท ล่าสุด (3 เม.ย.63) ปิดที่ 2.22 บาท ลดลง 0.36 บาท หรือ -13.95%

เคยบวกมากสุดในวันเดียว +6.06% (25 มี.ค.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -9.45% (12 มี.ค.63)

ค่า P/E 34.63 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 6.60 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
7.VIBHA (บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี) มาร์เกตแคป 18,173 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 1.79 บาท ล่าสุด(3 เม.ย.63) ปิดที่ 1.37 บาท ลดลง 0.42 บาท หรือ -23.46%

เคยบวกมากสุดในวันเดียว +5.93% (20 มี.ค.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -8.39% (12 มี.ค.63)

ค่า P/E 22.46 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 2.33 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
8.THG (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 15,029 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 26.75 บาท ล่าสุด (3เม.ย.63) ปิดที่ 17.70 บาท ลดลง 9.05 บาท หรือ -33.83%

ตัวนี้ลบมา 2 วันติด เคยบวกมากสุดในวันเดียว +6.63% (20 มี.ค.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -10.55% (12 มี.ค.63)

ค่า P/E 32.50 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 1.81 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
9.NTV (บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช) มาร์เกตแคป 6,480 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 49.00 บาท ล่าสุด (3เม.ย.63) ปิดที่ 40.50 บาท ลดลง 8.50 บาท หรือ -17.34%

เคยบวกมากสุดในวันเดียว +2.56 % (24 มี.ค.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -7.39% (16 มี.ค.63)

ค่า P/E 15.41 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 2.91 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
10.CMR (บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์) มาร์เกตแคป 5,552 ล้านบาท ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 2.02 บาท ล่าสุด (3เม.ย.63) ปิดที่ 1.38 บาท ลดลง 0.64 บาท หรือ -31.68%

ตัวนี้ลบมา 2 วันติด เคยบวกมากสุดในวันเดียว +6.92% (3 มี.ค.63) เคยลบมาสุดในวันเดียว -12.94% (12 มี.ค.63)

ค่า P/E 35.12 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 21.96 เท่า) , P/BV 1.49 เท่า (กลุ่มอุตสาหกรรม 3.32 เท่า)
+++++++++++++
ทั้งนี้ ตามตำราเวลามีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ หรือเข้าหน้าฝน หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมักจะได้อานิสงส์ จากความเจ็บป่วย ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments