หุ้นน้องใหม่ในดัชนี SETHD

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพ่าไปส่อง 10 หุ้นน้องใหม่ในดัชนี SETHD ที่จะเข้าในรอบครึ่งปีหลัง ซึ่งได้รายละเอียดทั้งนโยบายเงินปันผล, เงินปันผลตอบแทน, เงินปันผลต่อกำไร, การจ่ายปันผล (ปีละกี่บาท) และผลตอบแทนราคาเมื่อเทียบกับ สิ้นปี 63 มานำเสนอกันนะคะ

1.ADVANC (บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาจ่ายปีละ 2 ครั้ง

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.99% , ปี 63 อยู่ที่ 4.17%, ปี 62 อยู่ที่ 3.32%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.75% ปี 63 อยู่ที่ 0.74%, ปี 62 อยู่ที่ 0.68 %

การจ่ายปันผล ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 3.68 บาท/หุ้น และ 3.24 บาท/หุ้น (รวม 6.92 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 3.78 บาท/หุ้น และ 3.56 บาท/หุ้น (รวม 7.34บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 3.78 บาท/หุ้น และ 3.30 บาท/หุ้น (รวม 7.08 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา สิ้นปี 63ปิด 176.00บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด172.00บาท ลด 4.00 บาท หรือ -2.27%

2.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.72%, ปี63 อยู่ที่ 2.68%, ปี 62 อยู่ที่ 2.36%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.31% ปี 63 อยู่ที่ 0.29%, ปี 62 อยู่ที่ 0.32%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60บาท/หุ้น (รวม 1.00บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.30 บาท/หุ้น และ 0.40 บาท/หุ้น (รวม 0.70บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.35 บาท/หุ้น และ 0.30 บาท/หุ้น (รวม 0.65บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 26.75 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 27.00 บาท เพิ่ม 0.25 บาท หรือ +0.93%

3.EGCO (บมจ. ผลิตไฟฟ้า) นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.53%, ปี 63 อยู่ที่ 3.38%, ปี 62 อยู่ที่ 2.90%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.35% ปี 63 อยู่ที่ 0.35%, ปี 62 อยู่ที่ 0.36%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 3.00 บาท/หุ้น และ 3.50บาท/หุ้น (รวม 6.50 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 3.25 บาท/หุ้น และ 3.25 บาท/หุ้น (รวม 6.50บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 6.00 บาท/หุ้น และ 3.50 บาท/หุ้น (รวม9.50บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 192.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 182.50 บาท ลด 10.00 บาท หรือ -5.19%

4.OSP (บมจ. โอสถสภา) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 2.95%, ปี 63 อยู่ที่ 2.82%, ปี 62 อยู่ที่ 1.70%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.92% ปี 63 อยู่ที่ 0.95%, ปี 62 อยู่ที่ 0.97%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.45 บาท/หุ้น และ 0.65 บาท/หุ้น (รวม 1.10 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.35 บาท/หุ้น และ 0.65 บาท/หุ้น (รวม1.00 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.30 บาท/หุ้น และ 0.39 บาท/หุ้น (รวม 0.69 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 35.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 37.25 บาท เพิ่ม 1.75 บาท หรือ +4.93%

5.PRM (บมจ. พริมา มารีน) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.45%, ปี 63 อยู่ที่ 2.50%, ปี 62 อยู่ที่ 1.97%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.37% ปี 63 อยู่ที่ 0.38%, ปี 62 อยู่ที่ 0.55%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.07 บาท/หุ้น และ 0.18 บาท/หุ้น (รวม 0.25 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.06 บาท/หุ้น และ 0.14 บาท/หุ้น (รวม 0.20 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.14 บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 8.00 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 7.20 บาท ลด 0.80 บาท หรือ -10.00%

6.RATCH(บมจ. ราช กรุ๊ป) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 4.55%, ปี 63 อยู่ที่ 4.53%,ปี 62 อยู่ที่ 3.49%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.50% ปี 63 อยู่ที่ 0.69%, ปี 62 อยู่ที่ 0.61%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 1.15บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 1.15 บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 1.15 บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา สิ้นปี 63 ปิด 53.00 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 52.25 บาท ลด 0.75 บาท หรือ -1.41%

7.SPALI (บมจ. ศุภาลัย) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 4.78%, ปี 63 อยู่ที่ 5.12%, ปี 62 อยู่ที่ 5.54%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.46%, ปี 63 อยู่ที่ 0.51%, ปี 62 อยู่ที่ 0.36%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.50 บาท/หุ้น และ 0.50 บาท/หุ้น(รวม 1.00 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60 บาท/หุ้น (รวม 1.00บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60 บาท/หุ้น (รวม 1.00 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63ปิด 20.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 21.00 บาท เพิ่ม 0.50 บาท หรือ +2.44%

8.TTB (บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต) นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.95%, ปี63 อยู่ที่ 2.98%, ปี 62 อยู่ที่ 1.90%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.50% ปี 63 อยู่ที่ 0.09%, ปี 62 อยู่ที่ 0.71%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 1 ครั้ง 0.045 บาท/หุ้น, ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.03 บาท/หุ้น และ 0.01 บาท/หุ้น (รวม 0.04 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.07บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 1.08 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 1.15 บาท เพิ่ม 0.07 บาท หรือ +6.48%

9.TU (บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) นโยบายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.89%, ปี 63 อยู่ที่ 3.54%, ปี 62 อยู่ที่ 2.96%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.48% ปี 63 อยู่ที่ 0.43%, ปี 62 อยู่ที่ 0.50%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.32 บาท/หุ้น และ 0.40 บาท/หุ้น (รวม 0.72 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.25 บาท/หุ้น และ 0.22 บาท/หุ้น (รวม 0.47บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.25 บาท/หุ้น และ 0.15 บาท/หุ้น (รวม 0.40บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 13.60 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 18.50 บาท เพิ่ม 4.90 บาท หรือ +36.03%

10.WHA (บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.02%, ปี 63 อยู่ที่ 4.40%, ปี 62 อยู่ที่ 2.10%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.59%, ปี 63 อยู่ที่ 0.59%, ปี 62 อยู่ที่ 0.69%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.0367 บาท/หุ้น และ 0.0635 บาท/หุ้น (รวม0.1002 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.0815 บาท/หุ้น และ 0.0535 บาท/หุ้น (รวม 0.135 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.0833 บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 3.04 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 3.34 บาท เพิ่ม 0.30 บาท หรือ +9.97%

อย่างไรก็ตาม 10 หุ้นเหล่านี้ บางตัวผลตอบแทนราคาในครึ่งปีแรก ยังไม่สดเท่าไร ต้องลุ้นครึ่งปีหลัง อาจจะขยับขึ้นมาได้นะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

 

Facebook Comments