มาแล้วคะ อิป้าหามาเล่า ในวันอังคารนี้ (27 ส.ค. 62) มีหลักทรัพย์เตรียมประกาศจ่ายเงินปันผลและเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล)ไปดู 10 ตัวที่ปันผลสูงสุด ในวันที่ 27 ส.ค. 62 (เฉพาะในSET)

1.RAM (บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง) เงินปันผล 0.90 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ- กำไรสะสม ,วันที่จ่าย 6 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 38,640.00 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 160.00-160.50-160.50-160.50-161.00 บาท

2.AYUD (บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล) เงินปันผล 0.75 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 , วันที่จ่าย 6 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 15,781.31 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 40.50-40.00-40.75-41.00-41.00 บาท

3.SPCG (บมจ.เอสพีซีจี) เงินปันผล 0.50 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 , วันที่จ่าย 6 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 18,700.61 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 18.60-18.70-19.00-18.90-19.20 บาท

4.SPALI (บมจ.ศุภาลัย) เงินปันผล 0.40 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 ,วันที่จ่าย 11 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 43,290.20 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 20.60-20.40-20.50-20.20-20.20 บาท

5.TASCO (บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์) เงินปันผล 0.40 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 ,วันที่จ่าย6 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 29,320.49 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 18.40-18.20-18.70-18.50-18.60 บาท

6.OSP (บมจ.โอสถสภา) เงินปันผล 0.35 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 ,วันที่จ่าย 13 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 111,889.69 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 36.75-36.75-36.75-36.75-37.25 บาท

7.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) เงินปันผล 0.25 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 , วันที่จ่าย 9 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 16,427.83 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 18.60-18.60-18.80-18.70-18.50 บาท

8.TIPCO (บมจ.ทิปโก้ฟูดส์) เงินปันผล 0.24 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 ,วันที่จ่าย 9 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 4,681.02 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 9.90-9.60-9.80-9.60-9.70 บาท

9.TOA (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์) เงินปันผล 0.23 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 ,วันที่จ่าย 12 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 82,174.50 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 38.25-37.75-38.25-41.00-40.50 บาท

10.EASTW (บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก) เงินปันผล 0.21 บาท (เงินสด) รอบดำเนินการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 วันที่จ่าย 11 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 21,462.05 ล้านบาท ราคาสัปดาห์ที่แล้ว (19-23 ส.ค.62) 12.40 -12.30-12.50-12.30-12.90 บาท

ทั้งนี้การขึ้นเครื่องหมาย XD อาจจะกระทบต่อราคาหุ้น ซึ่งหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้น (ส่วนใหญ่) มักปรับตัวลง นะคะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments