เซียนหุ้นVI

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะตามไปแกะรอยพอร์ตหุ้นคนดัง “รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” เพื่อนเลิฟ”ดร.นิเวศน์” 2 คู่หู เซียนหุ้นVI ระดับซือแป๋เรียกอาจารย์กันเลยค่ะ โดยภาพรวมของครอบครัว “เสรีวิวัฒนา” ถือกัน 4 คน และถือรวมกันทั้งสิ้น 13 ตัว เดี๋ยวไปลงลึกรายละเอียดกันเลยนะคะ (พอร์ตครอบครัว เสรีวิวัฒนา 2,357,882,064 บาท)

ไปดูกันที่ พอร์ต ดร.ไพบูลย์ ปีที่แล้ว(ส.ค.61) ถืออยู่ 8 ตัว พอมาปีนี้ (ก.พ. 62) ถือ อยู่7ตัว รวมประมาณ 1,379,249,102 บาท

1.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) ธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค มาร์เกตแคป 52,500.00 ล้านบาท ถือลำดับ 5 (82,587,500 หุ้น หรือ 0.98%) มูลค่า 520,301,250 บาท ราคาเปรียบเทียบ 28ธ.ค.61 อยู่ที่ 5.65 บาท ล่าสุด 6.30 บาท (20 ก.พ.62)

2.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์มาร์เกตแคป10,567.09 ล้านบาท ถือลำดับ 2 ( 31,631,174 หุ้น หรือ 3.56%) มูลค่า 379,574,088 บาทราคาเปรียบเทียบ 28ธ.ค.61 อยู่ที่11.20 บาท ล่าสุด12.00 บาท (20 ก.พ.62)

3.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล) ธุรกิจการแพทย์ มาร์เกตแคป 42,144.34 ล้านบาท ถือลำดับ 12 (17,335,300หุ้น หรือ 0.70%) มูลค่า 294, 700,100 บาท ราคาเปรียบเทียบ 28ธ.ค.61 อยู่ที่ 16.70 บาท ล่าสุด 17.00 บาท (20 ก.พ.62)

4.CHAYO (บมจ.ชโย กรุ๊ป) ธุรกิจการเงิน มาร์เกตแคป 2,217.60ล้านบาท ถือลำดับ 2 (21,149,300 หุ้น หรือ 3.78%) มูลค่า 85,020,186 บาท ราคาเปรียบเทียบ 28ธ.ค.61 อยู่ที่ 3.42บาท ล่าสุด 4.02บาท (20 ก.พ.62)

5.D (บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น) ธุรกิจศูนย์ทันตกรรม มาร์เกตแคป 1,760.00 ล้านบาท ถือลำดับ 3 (7,000,200 หุ้น หรือ 3.50%) มูลค่า 61,251,750 บาท ราคาเปรียบเทียบ 28ธ.ค.61 อยู่ที่ 9.15 บาท ล่าสุด 8.75 บาท (20 ก.พ.62)

6.BRR (บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์) ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มาร์เกตแคป 4,994.41 ล้านบาท ถือลำดับ 16 (4,263,000 หุ้น หรือ 0.52%) มูลค่า 26,430,600 บาท ราคาเปรียบเทียบ 28ธ.ค.61 อยู่ที่ 5.70 บาท ล่าสุด 6.20 บาท (20 ก.พ.62)

7.HYDRO (บมจ.ไฮโดรเท็ค) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มาร์เกตแคป 824.22 ล้านบาท ถือลำดับ9 (9,975,940หุ้นหรือ 1.69%) มูลค่า 11,971,128 บาทราคาเปรียบเทียบ 28ธ.ค.61 อยู่ที่ 1.26 บาท ล่าสุด 1.20 บาท (20 ก.พ.62)

โดยตัวที่หายไปคือ BRRGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์) เปลี่ยนมือให้ลูกสาวถือแทน ขณะเดียวกันใน7ตัว มีเพียง 2ตัวที่ราคาดิ่งลง ส่วนอีก5 ตัว ขยับขึ้น(เทียบกับตั้งแต่ต้นปี62)

ส่วนคนในครอบครัวนั้น นางวราณี เสรีวิวัฒนา ภรรยา ถือ 4ตัว คือ BRR (บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์) AUCT (บมจ.สหการประมูล) MANRIN (บมจ.แมนดารินโฮเต็ล) KWC
(บมจ.กรุงเทพโสภณ) …มูลค่ารวมประมาณ 136,178,544 บาท

ขณะที่ลูก 2 คน น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา ถือ 5 ตัว คือ JMT (บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) AUCT (บมจ. สหการประมูล) BRR (บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์) UAC (บมจ. ยูเอซี โกลบอล) BTW (บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์) …มูลค่ารวมประมาณ 503,094,334 บาท

น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา ถือ 5 ตัว คือ BRR (บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์), UAC (บมจ. ยูเอซี โกลบอล), AUCT (บมจ. สหการประมูล),BRRGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์) ,BTW (บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์)…มูลค่ารวมประมาณ 343,295,198 บาท

เมื่อรวมทุ้งหมดแล้ว ครอบครัวเสรีวิวัฒนา ถือรวม 13 ตัว คือ 1.TPIPP
(บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) 2.JMT (บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) 3.BCH
(บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล) 4.CHAYO (บมจ. ชโย กรุ๊ป) 5.D (บมจ. เดนทัล) 6.BRR
(บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์) 7.HYDRO (บมจ. ไฮโดรเท็ค) 8. AUCT (บมจ. สหการประมูล) 9.MANRIN (บมจ. แมนดารินโฮเต็ล) 10. KWC (บมจ. กรุงเทพโสภณ) 11. UAC
(บมจ. ยูเอซี) 12. BTW (บมจ. บีที เวลธ์) 13. BRRGIF (กองทุนรวมกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์)

สังเกตได้ว่าพอร์ต “ไพบูลย์”นั้น ไม่นิยมหุ้นพิมพ์นิยมตัวดัง แต่เลือกหุ้นขนาดกลางไปถึงเล็ก ราคาไม่สูง ไม่หวือหวา และกระจายหลายกลุ่มอุตสหกรรม เรียกว่าเนิ่บๆ แต่แน่น นั่นเองค่ะ…วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments