เล่นหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ผลกระทบจาก COVID-19 ทุบทั้งรายใหญ่ รายย่อย เจ็บ จุกกันไปตาม ๆ กัน วันนี้จะพาไปส่อง 10 องค์กร อภิมหาอำนาจในวงการหุ้นกันค่ะ ที่มีพอร์ตมูลค่ามากที่สุดในเมืองไทย

โดยเปรียบเทียบราคาช่วงต้นเดือน ก.ย.62 กับราคาช่วงต้นเดือน เม.ย.63 ว่า 6 เดือนผ่านมา พอร์ตยุบลงไปเท่าไรค่ะ

1.กระทรวงการคลัง ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 965,575,598,403 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 1,403,906,806,736 บาท ลดลง 438,331,208,333 บาท (4.3แสนล้านบาท) หรือ -31.22%

กระทรวงการคลัง ถือ 11 ตัว ประกอบด้วย AOT , BCP , MCOT , MFC , NEP , PDI , PTT , RPH , TFFIF , THAI และ TMB
++++++++++++++++
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 711,025,843,842 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 1,081,585,769,868 บาท ลดลง 370,559,926,026 บาท (3.7แสนล้านบาท) หรือ -34.26%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือ 463 ตัว โดย 10 ตัว ที่ลงทุนมาที่สุดคือ BBL , KBANK , PTT , CPALL , SCC , AOT , SCB , PTTEP , ADVANC และ PTTGC

อิป้าหามาเล่า
++++++++++++++++
3.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 297,489,607,137 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 561,043,581,238 บาท ลดลง 263,553,974,101 บาท (2.6แสนล้านบาท) หรือ -46.97%

ถือหุ้น 6 ตัว ประกอบด้วย GPSC , IRPC , PTTEP , PTTGC , TIP , TOP
++++++++++++++++
4.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 242,275,354,094 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 365,747,174,160 บาท ลดลง 123,471,820,066 บาท (1.2 แสนล้านบาท) หรือ -33.75%

ถือ 123 ตัว โดย 10 ตัวที่ลงทุนมาที่สุดคือ CPALL , AOT , PTT , KBANK , ADVANC , BBL , SCC , SCB , PTTEP , CPN

องค์กรตั้งอยู่ที่ 25 Bank Street Canary Wharf London ก่อตั้งเมื่อ 23 มีนาคม 2541 เป็นบริษัทนอมินีที่ทำการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
++++++++++++++++
5.บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 240,358,656,311 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 276,445,638,414 บาท ลดลง 36,086,982,103 บาท (3.6 หมื่นล้านบาท) หรือ -13.05%

ถือหุ้น ใน ADVANC 1,202,712,000 หุ้น หรือ 40.45% และ THCOM 450,870,934 หุ้น หรือ 41.13%
++++++++++++++++
6.สำนักงานประกันสังคม ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 183,176,955,762บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 277,547,056,376 บาท ลดลง 94,370,100,614 บาท (9.4 หมื่นล้านบาท) หรือ -34.00%

กระจายอยู่ในหุ้น 80 ตัว 10 อันดับแรกที่ลงทุนมากสุด คือ SCC , PTT , BDMS , ADVANC , BBL , AOT , SCB , KBANK , CPF , BCP
++++++++++++++++
7.STATE STREET EUROPE LIMITED ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 181,878,478,141 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 278,234,650,508 บาท ลดลง 96,356,172,367 บาท (9.6 หมื่นล้านบาท) หรือ -34.63%

ถือ 98 ตัว กระจายหลายหมวดอุตสาหกรรม โดย 10 ตัว ที่ลงทุนมากที่สุดคือ KBANK , CPALL , PTT, SCC , AOT , SCB , PTTEP, ADVANC , CPN , BBL

เป็นบริษัทลูก ของ STATE STREET CORPORATION (STT) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการด้านการเงินและเป็นธนาคารโฮดิ้ง
++++++++++++++++
8.บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 164,114,011,000 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 227,444,314,000 บาท ลดลง 63,330,303,000 บาท (6.3 หมื่นล้านบาท) หรือ -27.84%

ถือหุ้น ใน CPALL 2,723,884,000 หรือ 30.32% บริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 99%
++++++++++++++++
9.SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 137,978,441,000 บาท ขณะที่ ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 158,085,852,000 บาท ลดลง 20,107,411,000 บาท (2หมื่นล้านบาท) หรือ -12.71%

ถือหุ้นใน ADVANC จำนวน 693,359,000 หุ้น หรือ 23.32% เป็นหนึ่งในเครือข่าย สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชันส์ (Singapore Telecommunications) บริษัทด้านโทรคมนาคมของสิงคโปร์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มเทมาเส็กโฮลดิงส์

10.MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT ปัจจุบันมูลค่าพอร์ต 104,623,644,701 บาท ขณะที่ต้นเดือน ก.ย.62 มูลค่าพอร์ต 193,695,126,001 บาท ลดลง 89,071,481,300 บาท (8.9 หมื่นล้านบาท) หรือ -85.13%

ถือหุ้นใน BAY (ธนาคารกรุงศรีฯ) 5,655,332,146 หรือ 76.88%

ใน 10 องค์กรยักษ์ใหญ่เหล่านี้ SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD พอร์ตลบน้อยสุด-12.71% ส่วน.MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT ลบมากสุด -85.13% วันนี้ไปละคะ บ๊ายย (ข้อมูลตัวเลขจาก truehitz 30 มี.ค.63)

 

Facebook Comments