หุ้น IPO

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรับหลักทรัพย์ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ โดยเริ่มการซื้อขายในวันที่ 10 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 907.428 ล้านหุ้น และหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน (กรีนชู) อีก 136.114 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายที่ 36.50 บาท และในปี 64 มีหุ้นเข้าเทรดปแล้ว 10 ตัว ทำผลงานดีปิดเทรดวันแรกเหนือจองมากถึง 9 ตัว มีตัวไหนบ้างมาดูกันค่ะ

1.TQR (บมจ.ที คิว อาร์ จำกัด) ราคา IPO 5.10 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 17 ก.พ.64 ที่ 15.30 บาท เพิ่มขึ้น 10.20 บาท หรือ +200.00% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบันราคา IPO 5.10 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 19.40 บาท เพิ่ม 14.30 บาท หรือ +280.39% TQR เทรดใน ตลาด mai ทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

2.PACO (บมจ.เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์) ราคา IPO 1.40 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 22 มี.ค.64 ที่ 3.98 บาท เพิ่มขึ้น 2.58 บาท หรือ +184.29 ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบันราคา IPO 1.40 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 3.06 บาท เพิ่ม 1.66 บาท หรือ +118.58% PACO ตลาด mai ทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

3.PROEN (บมจ.โปรเอ็น คอร์ป) ราคา IPO 3.25 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 29 เม.ย.64 ที่ 8.35 บาท เพิ่มขึ้น 5.10 บาท หรือ +156.92% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ราคา IPO 3.25 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 7.00 บาท เพิ่ม 3.75 บาท หรือ +115.38% PROEN เทรดใน ตลาด mai ทำธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

4.DITTO (บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)) ราคา IPO 7.50 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 6 พ.ค.64 ที่ 16.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือ +113.33% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ราคา IPO 7.50 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 15.50 บาท เพิ่ม 8.00 บาท หรือ +106.66% DITTO เทรดใน ตลาด mai จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร

5.PROS (บมจ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง) ราคา IPO 2.00 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 27 เม.ย.64 ที่ 3.36 บาท เพิ่มขึ้น 1.36 บาท หรือ +68.00% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ราคา IPO 2.00 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 3.08 บาท เพิ่ม 1.08 บาท หรือ +54.00% PROS เทรดในตลาด mai ทำธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

6.OR (บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก) ราคา IPO 18.00 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ที่ 29.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.25 บาท หรือ +62.50% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ราคา IPO 18.00 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 29.75 บาท เพิ่ม 11.75 บาท หรือ +65.27%

OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

7.KISS (บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล) ราคา IPO 9.00 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 19 ก.พ.64 ที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท หรือ +55.56% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบันราคา IPO 9.00 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 14.80 บาท เพิ่ม 5.80 บาท หรือ +64.44%

KISS ประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

8.JAK (บมจ.จักรไพศาล เอสเตท) ราคา IPO 1.45 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 18 ม.ค.64 ที่ 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.57 บาท หรือ +39.31% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ราคา IPO 1.45 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 1.77 บาท เพิ่ม 0.32 บาท หรือ +22.06% JAK เทรดใน ตลาด mai ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

9.ASW (บมจ.แอสเซทไวส์) ราคา IPO 9.82 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 28 เม.ย.64 ที่ 9.85 บาท เพิ่มขึ้น 1.03 บาท หรือ +0.31% ผลตอบแทนด้านราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ราคา IPO 9.82 บาท ล่าสุด 7 พ.ค.64 ปิดที่ 9.30 บาท ลด 0.52 บาท หรือ -5.29%

ASW ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งประเภท โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ

10.DMT (บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง) ราคา IPO 16.00 บาท ราคาปิดเทรดวันแรก ณ วันที่ 7 พ.ค.64 ที่ 15.90 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.63% DMT บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าผ่านทางภายใต้สัญญาสัมปทานในรูปแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) อายุสัมปทานสิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2577

11.TIDLOR (บมจ.เงินติดล้อ) ราคา IPO 36.50 บาท ซึ่งเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ เป็นบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TIDLOR” ในวันนี้ (10 พ.ค.64)

อย่างไรก็ตาม เรามาลุ้นกันนะคะว่า หุ้น TIDLOR เย็นนี้ของการเทรดวันแรกจะราคาดีดขึ้นแค่ไหนตามที่นักวิเคราะห์หลายที่ได้ระบุไว้…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments