มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ระหว่างลุ้นหน้าตาครม.ใหม่ของลุงตู่ว่า จะแจ่มหรือจอดค่ะ พาย้อนไปดูคอนเน็คชั่น ลุงตู่ในส่วนของนักธุรกิจต่างๆ ผ่านหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 ไปดูซิว่า เพื่อนนักธุรกิจลุงตู่เป็นใครกันบ้าง สังกัดหุ้นตัวไหนกันน้าาา

1.นายพลพัฒ กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NWR (บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ) รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท

2.นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์)

3.น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

4.นางสาวรัชดา ธีรธราธร รองผู้จัดการใหญ่ BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ)

5.นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อดีต กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIMBT (บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย)

6.นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีบีเอสพี หรือ TBSP ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างครบวงจร

7.นาย วราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ8 ของ UWC (บมจ.เอื้อวิทยา) ถืออยู่122,379,743หุ้น หรือ 0.93%

8.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC (บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

9.นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ให้บริการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของกลุ่ม

10.นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการ บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เดิมชื่อ บมจ. แอดวานซ์ อะโกร ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน

11.นาย นที วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) และนายกสมาคมรถเช่าไทย

12.นายนที พานิชชีวะ อดีตประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

13.นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย

14.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กรรมการบริหารบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และสว.ชุดล่าสุด

15. นายพันธุ์ชัย กิจชระโยธิน, ประธานกรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลชาญการสร้าง

16.นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

17.นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์” ประธานกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซี แวลู ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า และอาหารทะเลสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ซูเปอร์ซี เชฟ รวมถึงผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพ ระดับพรีเมี่ยม และยังเป็นรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเพื่อนนักธุรกิจ ลุงตู่ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังทีธุรกิจ-หุ้นใหญ่ๆ อีกหลายตัวที่ผู้บริหารใหญ่เข้าออกทำเนียบเป็นว่าเล่น วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments